CHƯƠNG TRÌNH SƠ LƯỢC CÁC LỚP HÈ 2019

2058

I- Chương trình sơ lược Học Kỳ Quân Đội: Dành cho học viên từ 12-18 tuổi
1. Học kỳ quân đội  – Chiến Binh Thép     

       – Thời gian: 07 ngày, từ ngày  26/5/2019 đến 01/06/2019
      =>  Xem chương trình: Tại đây 

2. Học kỳ quân đội  – Tự Hào Quân Ngũ
        – Thời gian: 08 ngày, từ ngày  03/6/2019 đến 10/06/2019
        =>  Xem chương trình: Tại đây 

3. Học kỳ quân đội nâng cao  Thiếu Niên Anh Hùng
        – Thời gian: 08 ngày, từ ngày  12/6/2019 đến 19/06/2019

       =>  Xem chương trình: Tại đây 

4. Học kỳ quân đội bộ binh  – Trui Rèn Để Trưởng Thành
         – Thời gian: 08 ngày, từ ngày 22/6/2019 đến 29/06/2019
         =>  Xem chương trình: Tại đây 

  5. Học kỳ quân đội bộ binh nâng cao – Chiến Binh Tăng Thiết Giáp 
          – Thời gian: 08 ngày, từ ngày  03/7/2019 đến 10/07/2019
           =>  Xem chương trình: Tại đây 

     =>  Xem tất cả chương trình HKQĐ: Tại đây 

————————————————————————————————————

II- Chương trình sơ lược Chiến Sĩ Tí Hon: Dành cho học viên từ 7 – 12 tuổi
1. Chiến sĩ tí hon cơ bản 1 – Rèn Luyện Chính Tôi
         – Đối tượng học viên: Từ 7 tuổi đến 11 tuổi (đã học lớp 1)
        – Thời gian: 06 ngày, từ ngày  26/5/2019 đến 31/05/2019
           =>  Xem chương trình: Tại đây 

2. Chiến sĩ tí hon nâng cao – Chinh Phục Thử Thách
           – Đối tượng học viên: Từ 8 đến 12 tuổi (từ lớp 3-lớp 6)
           – Thời gian: 07 ngày, từ ngày  03/6/2019 đến 09/06/2019

              =>  Xem chương trình: Tại đây 

3. Chiến sĩ tí hon 2 – Tự Vệ Thoát Hiểm
          – Đối tượng học viên: Từ 7 đến 11 tuổi (đã học lớp 1)
          – Thời gian: 06 ngày, từ ngày  12/6/2019 đến 17/06/2019

            =>  Xem chương trình: Tại đây 

4. Chiến sĩ tí hon 3 – Nâng Tầm Bản Thân
          – Đối tượng học viên: Từ 7 đến 11 tuổi (đã học lớp 1)
          – Thời gian: 06 ngày, từ ngày  19/6/2019 đến 24/06/2019
             =>  Xem chương trình: Tại đây 

5. Chiến sĩ tí hon nâng cao  – Thách Thức Giới Hạn
         – Đối tượng học viên: Từ 8 đến 12 tuổi (từ lớp 3-lớp 6)

         – Thời gian: 07 ngày, từ ngày  27/6/2019 đến 03/7/2019
               =>  Xem chương trình: Tại đây 

6. Chiến sĩ tí hon 4 –  Sống Biết Chia Sẻ
        – Đối tượng học viên: Từ 7 đến 11 tuổi (đã học lớp 1)
        – Thời gian: 06 ngày, từ ngày  7/7/2019 đến 12/7/2019

                =>  Xem chương trình: Tại đây 

      =>  Xem tất cả chương trình Chiến Sỹ Tí Hon: Tại đây 

                             => ĐĂNG KÝ:  TẠI ĐÂY

Bình luận Facebook