HÌNH ẢNH CÁC CHƯƠNG TRÌNH HỌC KỲ QUÂN ĐỘI 2023

 1. HKQĐ NÂNG CAO - CHIẾN BINH THÉP (HK5)  (Từ ngày 18 đến ngày 25 tháng 7 năm 2023) 2. HKQĐ NÂNG CAO - THIẾU NIÊN...

HÌNH ẢNH CHƯƠNG TRÌNH CHIẾN SỸ TÍ HON 2023

1. HÌNH ẢNH LỚP CHIẾN SỸ TÍ HON- SỐNG  BIẾT CHIA SẺ (từ ngày 12 đến 17 tháng 7 năm 2023) 2. HÌNH ẢNH LỚP CHIẾN...

Tìm hiểu Học kỳ quân đội

Bài viết mới

028 3930 0132