HÌNH ẢNH CÁC CHƯƠNG TRÌNH HỌC KỲ QUÂN ĐỘI 2023

1. HỌC KỲ QUÂN ĐỘI - TỰ HÀO QUÂN NGŨ (HK1)  2. HKQĐ NÂNG CAO - TRUI RÈN ĐỂ TRƯỞNG THÀNH (HK2)  3. HỌC KỲ QUÂN...

HÌNH ẢNH CHƯƠNG TRÌNH CHIẾN SỸ TÍ HON 2023

  1. HÌNH ẢNH LỚP CHIẾN SỸ TÍ HON - RÈN LUYỆN CHÍNH TÔI 2. HÌNH ẢNH LỚP CHIẾN SỸ TÍ HON NÂNG CAO-CHINH PHỤC THỬ...

Tìm hiểu Học kỳ quân đội

Bài viết mới

028 3930 0132