HỌC KỲ MÙA XUÂN 2024

🌸HỌC KỲ MÙA XUÂN 2024 🌸 🎉Cha mẹ đang tìm kiếm một chương trình vừa học vừa chơi bổ ích và thú vị cho con...

DANH SÁCH PHÂN CHIA TIỂU ĐỘI LỚP CHIẾN SỸ TÍ HON CƠ BẢN–...

  DANH SÁCH PHÂN CHIA TIỂU ĐỘI LỚP CHIẾN SỸ TÍ HON CƠ BẢN – THAY ĐỔI ĐỂ THÍCH NGHI- TH7 Tên học viên sắp theo thứ...

DANH SÁCH PHÂN CHIA HỌC VIÊN HKQĐ NÂNG CAO “TINH THẦN ĐỒNG ĐỘI”

DANH SÁCH PHÂN CHIA HỌC VIÊN HKQĐ NÂNG CAO "TINH THẦN ĐỒNG ĐỘI" STT MÃ HỌC VIÊN TIỂU ĐỘI HỌ TÊN GIỚI TÍNH NĂM SINH 1 HK6008 Tiểu đội 4 Trần Phúc An Nam 23/10/2009 2 HK6110 Tiểu đội 4 Vũ Gia Phúc An Nam 30/08/2011 3 HK6084 Tiểu...

DANH SÁCH PHÂN CHIA TIỂU ĐỘI LỚP CHIẾN SỸ TÍ HON NÂNG CAO...

DANH SÁCH PHÂN CHIA TIỂU ĐỘI LỚP CHIẾN SỸ TÍ HON NÂNG CAO– NÂNG TẦM BẢN THÂN ( TH6) Tên học viên sắp theo thứ tự...

DANH SÁCH PHÂN CHIA HỌC VIÊN HKQĐ NÂNG CAO “CHIẾN BINH THÉP” – HK5

DANH SÁCH PHÂN CHIA HỌC VIÊN HKQĐ NÂNG CAO "CHIẾN BINH THÉP" - HK5 STT MÃ HỌC VIÊN TIỂU ĐỘI HỌ TÊN GIỚI TÍNH NĂM SINH 1 HK5131 Tiểu đội 4 Đỗ Cao Nhân Ái Nữ 30/9/2012 2 HK5132 Tiểu đội 4 Đỗ...

DANH SÁCH PHÂN CHIA TIỂU ĐỘI LỚP CHIẾN SỸ TÍ HON – SỐNG...

DANH SÁCH PHÂN CHIA TIỂU ĐỘI LỚP CHIẾN SỸ TÍ HON – SỐNG BIẾT CHIA SẺ ( TH5) Tên học viên sắp theo thứ tự ABC STT TIỂU...

DANH SÁCH PHÂN CHIA TIỂU ĐỘI LỚP HK4- HKQĐ NÂNG CAO-  “THIẾU NIÊN ANH...

DANH SÁCH PHÂN CHIA TIỂU ĐỘI LỚP HK4- HKQĐ NÂNG CAO-  "THIẾU NIÊN ANH HÙNG" STT MÃ HỌC VIÊN TIỂU ĐỘI HỌ TÊN GIỚI TÍNH NĂM SINH 1 HK4003 Tiểu đội 1 Huỳnh Vũ Gia An Nam 25/2/2009 2 HK4139 Tiểu đội...

DANH SÁCH PHÂN CHIA TIỂU ĐỘI LỚP CHIẾN SỸ TÍ HON NÂNG CAO– THÁCH...

DANH SÁCH PHÂN CHIA TIỂU ĐỘI LỚP CHIẾN SỸ TÍ HON NÂNG CAO – THÁCH THỨC GIỚI HẠN (TH4) Tên học viên sắp theo thứ tự...

Chiến sĩ tí hon Tự vệ thoát hiểm

       Với phương châm “Học qua trải nghiệm”, Trung tâm thanh thiếu niên miền Nam xây dựng và tổ chức các...

DANH SÁCH CHIA TIỂU ĐỘI HKQĐ TĂNG THIẾT GIÁP

DANH SÁCH PHÂN CHIA HỌC VIÊN LỚP HKQĐ TĂNG THIẾT GIÁP--HK3 STT MÃ HỌC VIÊN TIỂU ĐỘI HỌ TÊN GIỚI TÍNH NĂM SINH 1 HK3127 TIỂU ĐỘI 3 Hoàng Xuân An Nam 14/04/2009 2 HK3038 TIỂU ĐỘI 4 Phạm Phú An Nam 20/12/2011 3 HK3087 TIỂU ĐỘI 3 Trần Thị...

Tìm hiểu Học kỳ quân đội

Bài viết mới

028 3930 0132