CHƯƠNG TRÌNH CHIẾN SỸ TÍ HON
Dành cho học viên từ 7-12 tuổi

1. Chiến sĩ tí hon  – Rèn luyện chính tôi >>> HẾT NHẬN HỌC VIÊN 
 – Địa điểm: Trung tâm TTN miền Nam (SYC) Cơ sở Bình Tân.
 – Thời gian: 6 ngày, 29/5/2023 đến 3/6/2023.
 – Nhận học viên từ 7 – 11 tuổi (học hết lớp 1 trở lên)
2. Chiến sĩ tí hon nâng cao – Chinh phục thử thách >>> HẾT NHẬN HỌC VIÊN 
 – Địa điểm: SYC cơ sở Bình Tân và cơ sở Vũng Tàu (3 ngày)
 – Thời gian: 7 ngày, từ 11/06/2023 đến 17/6/2023.
 – Nhận học viên từ 8–12 tuổi (Học lớp 3 trở lên, sức khỏe tốt)
3. Chiến sĩ tí hon – Tự vệ thoát hiểm (6 ngày)
 – Địa điểm: SYC Cơ sở Bình Tân
 – Thời gian: từ 22/6/2023 đến 27/6/2023.
 – Nhận học viên từ 7 – 11 tuổi (học hết lớp 1)
4. Chiến sĩ tí hon nâng cao –  Thách thức giới hạn
 – Địa điểm: SYC cơ sở Bình Tân và cơ sở Vũng Tàu (3 ngày)
 – Thời gian: 7 ngày, từ ngày 1-7 tháng 7/2023.
 – Nhận học viên từ 8 – 12 tuổi (học lớp 3 trở lên, sức khỏe tốt)
5. Chiến sĩ tí hon –  Sống biết chia sẽ
 – Địa điểm: SYC Cơ sở Bình Tân
 – Thời gian: 6 ngày, từ 12/7/2023 đến 17/7/2023.
 – Nhận học viên từ 7 – 11 tuổi (học hết lớp 1)
6. Chiến sĩ tí hon nâng cao – Nâng tầm bản thân
 – Địa điểm : SYC cơ sở Bình Tân và cơ sở Vũng Tàu (3 ngày)
 – Thời gian: 7 ngày, từ ngày 23-29/7/2023.
 – Nhận học viên từ 8 – 12 tuổi (học lớp 3 trở lên, sức khỏe tốt)
7. Chiến sĩ tí hon – Thay đổi để thích nghi
 – Địa điểm tổ chức: SYC Cơ sở Bình Tân
 – Thời gian: 6 ngày, từ 03/8/2023 đến 8/8/2023.
 – Nhận học viên từ 7 – 11 tuổi. (học hết lớp 1)

>>> Xem HỌC PHÍ CÁC LỚP 

>>> Xem HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ 

>>> Tải về PHIẾU ĐĂNG KÝ CHƯƠNG TRÌNH 

>>> Xem giới thiệu chương trình CHIẾN SỸ TÍ HON

CHƯƠNG TRÌNH HỌC KỲ QUÂN ĐỘI
Dành cho học viên từ đủ 11-18 tuổi

1. Học kỳ quân đội – Tự hào quân ngũ >>> HẾT NHẬN HỌC VIÊN 
– Địa điểm: Đồng Nai (Quân đoàn 4).
– Thời gian:  8 ngày, 03/6/2023 đến 10/6/2023.
 – Nhận học viên từ 11 tuổi trở lên. (học hết lớp 6)
2. Học kỳ quân đội nâng cao – Trui rèn để trưởng thành >>> HẾT NHẬN HỌC VIÊN 
 – Địa điểm: Đồng Nai (Quân đoàn 4) và SYC cơ sở Vũng Tàu
 – Thời gian:  8 ngày, từ 13/06/2023 đến 20/6/2023.(18-20:TP. Vũng Tàu)
 – Học viên từ 11 tuổi trở lên
3. Học kỳ quân đội – Tăng thiết giáp >>> HẾT NHẬN HỌC VIÊN 
 – Địa điểm:  Đồng Nai (Quân đoàn 4)
 – Thời gian:  8 ngày, từ 24/6/2023 đến 01/7/2023.
 – Nhận học viên từ 11 tuổi trở lên. (học hết lớp 6)
4. Học kỳ quân đôi nâng cao –  Thiếu niên Anh hùng
 – Địa điểm dự kiến: Đồng Nai (Quân đoàn 4) và SYC cơ sở Vũng Tàu
 – Thời gian: 8 ngày, từ 06/07/2023 đến 13/07/2023.(10-13:TP. Vũng Tàu)
 – Nhận học viên từ 11 tuổi trở lên. (học hết lớp 6)
5. Học kỳ quân đội NÂNG CAO  –  Chiến binh thép
 – Địa điểm dự kiến: Bình Dương (Quân đoàn 4) và SYC cơ sở Vũng Tàu
 – Thời gian:  8 ngày, từ 18/7/2023 đến 25/7/2023.(23-25/7: TP.Vũng Tàu)
 – Nhận học viên từ 11 tuổi trở lên. (học hết lớp 6)
6. HKQĐ nâng cao – Tinh thần đồng đội
 – Địa điểm: SYC cơ sở Bình Tân và cơ sở Vũng Tàu, Cần Giờ
 – Thời gian: 8 ngày, từ 30/7/2023 đến 06/8/2023.
 – Nhận học viên từ 11 tuổi trở lên. (học hết lớp 6, sức khỏe tốt)

>>> Xem HỌC PHÍ CÁC LỚP

>>> Xem HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ

>>> Tải về PHIẾU ĐĂNG KÝ CHƯƠNG TRÌNH

>>> Xem giới thiệu HỌC KỲ QUÂN ĐỘI

DANH SÁCH CÁC TIỂU ĐỘI HKQĐ– TỰ HÀO QUÂN NGŨ

DANH SÁCH PHÂN CÁC TIỂU ĐỘI LỚP HỌC KỲ QUÂN ĐỘI – TỰ HÀO QUÂN NGŨ (từ 03/6-11/6/2023) STT MÃ HỌC VIÊN HỌ TÊN GIỚI TÍNH NĂM SINH TIỂU ĐỘI 1 HK1030 Nguyễn như An Nữ 31/08/2010 Tiểu đội 3 2 HK1066 Đào Duy...

ANH NGỮ SYC - CLB NĂNG KHIẾU - VÕ THUẬT

Bản đồ

BẤM VÀO XEM CHI TIẾT

028 3930 0132