HỌC KỲ QUÂN ĐỘI 2020

Từ kinh nghiệm tổ chức chương trình HKQĐ của Trung tâm trong hơn 12 năm qua...

VIDEO CLIP GIỚI THIỆU HỌC KỲ QUÂN ĐỘI SYC

HKQĐ SYC TRÊN ĐÀI NHK NHẬT BẢN 2009

10 NĂM HỌC KỲ QUÂN ĐỘI - TRUYỀN HÌNH QUỐC HỘI

Tin từ trung tâm

LỊCH CÁC CHƯƠNG TRÌNH HỌC KỲ QUÂN ĐỘI 2020

I- Chương trình CHIẾN SĨ TÍ HON  Chiến Sĩ Tí Hon 1 – Rèn Luyện Chính TôiThời gian: Từ 14/7/2020 đến 19/7/2020 (6 ngày). Đối tượng học viên: Từ 7...

Bản đồ

Đào tạo-huấn luyện

028 3930 0132