LỊCH HỌC CÁC LỚP NĂNG KHIẾU – VÕ THUẬT NĂM 2021
Chiêu sinh thường xuyênLiên hệ phòng ghi danh để đăng ký và học thử
SĐT: (028) 2228 4569   – Hotline: 077 345 1080
Đ/c: Số 1, đường số 3, KDC Vĩnh Lộc, P. Bình Hưng Hòa B, Q. Bình Tân

STT CÂU LẠC BỘ GIÁO VIÊN THỜI GIAN THỨ  HỌC PHÍ
1 Teakwondo Nguyễn Tấn Ánh 18h00-19h30 thứ 2-4-6 hoặc 3-5-7 200,000đ/ tháng
2 Karatedo Châu Hoàng Chinh 18h00-19h30 thứ 2-4-6 hoặc 3-5-7 200,000đ/ tháng
3 Cổ Truyền Võ Hiền Minh 18h00-19h30 thứ 2-4-6 hoặc 3-5-7 200,000đ/ tháng
4 Vovinam Nguyễn Văn Lộc 18h00-19h30 thứ 3-5-7 200,000đ/ tháng
5 Vovinam Trần Trung Sơn 18h00-19h30 thứ 2-4-6 200,000đ/ tháng
6 Akido Nguyễn Ngọc Phước 07h30-09h00 Chủ nhật 200,000đ/ tháng
7 Boxing Kiều Quốc Khánh 07h30-09h00 Chủ nhật 200,000đ/ tháng
8 Đàn Organ – guitar Lê Văn Trọng 17h30-18h30 thứ 2-4 200,000đ/ tháng
Lê Văn Trọng 18h30-19h30 thứ 3-5
9 Aerobic Võ Thu Thảo 19h00-20h00 Thứ 2-4-6 250,000đ/tháng
10 Nhảy hiện đại Võ Thu Thảo 15h00-16h00 Thứ 7 – CN 250,000đ/tháng
11 Aerobic Trần Thị Mỹ Duyên 7h30-8h30 Thứ 7 – CN 250,000đ/tháng
12 Thanh Nhạc Tuyết Anh 14h00-15h00 Thứ 7 – CN 250,000đ/tháng
13 Múa Dân Gian Tuyết Anh 16h00-17h00 Thứ 7 – CN 250,000đ/tháng
14 Mỹ Thuật Trần Thị Hiền 16h00-17h00 Thứ 7 – CN 250,000đ/tháng
15 YoGa Nguyễn Thị Khánh 5h45-06h45 thứ 2-4-6 hoặc 3-5-7 350,000đ/tháng
Nguyễn Thị Khánh 17h45-18h45 thứ 2-4-6 hoặc 3-5-7 350,000đ/tháng
16 Khiêu Vũ Nguyễn Minh Đại 08h00-10h00 thứ 2-4-6 hoặc 3-5-7 350,000đ/tháng
17
Khiêu Vũ Thiếu Nhi
Bùi Minh Hòa 08h30-90h30 thứ 7 – CN 300,000đ/tháng
18 Bùi Minh Hòa 14h00-15h00 thứ 7 – CN 300,000đ/tháng
19 Bóng Rổ Dương Hoàng Tấn 13h30-15h00 Thứ 7 – CN 300,000đ/tháng
Dương Hoàng Tấn 15h00-16h30
20 Bóng Rổ Lê Duy Khánh 7h30-9h00 Thứ 7 – CN 300,000đ/tháng
21 Bóng Đá Đình Vũ 7h30-9h00 Thứ 7 – CN
thứ 2-4-6
300,000đ/tháng
Đình Vũ 15h00-16h30
22 Cầu Lông Minh Tuấn 08h00-09h30 Thứ 7 – CN 300,000đ/tháng
23 Cờ Vua Hoàng Minh 08h00-09h30 Thứ 7 – CN 300,000đ/tháng
24 Cờ Tướng Tuấn Ngọc 08h00-09h30 Thứ 7 – CN 300,000đ/tháng

LỊCH HỌC CÁC LỚP NĂNG KHIẾU – VÕ THUẬT NĂM 2020
Liên hệ phòng ghi danh để đăng ký và học thử
SĐT: (028) 54253064   – Hotline: 077 345 1080
Đ/c: Số 1, đường số 3, KDC Vĩnh Lộc, P. Bình Hưng Hòa B, Q. Bình Tân

STT CÂU LẠC BỘ GIÁO VIÊN THỜI GIAN THỨ  HỌC PHÍ
1 Teakwondo Nguyễn Tấn Ánh 18h00-19h30 thứ 2-4-6 hoặc 3-5-7 200,000đ/ tháng
2 Karatedo Châu Hoàng Chinh 18h00-19h30 thứ 2-4-6 hoặc 3-5-7 200,000đ/ tháng
3 Cổ Truyền Võ Hiền Minh 18h00-19h30 thứ 2-4-6 hoặc 3-5-7 200,000đ/ tháng
4 Vovinam Nguyễn Văn Lộc 18h00-19h30 thứ 3-5-7 200,000đ/ tháng
5 Vovinam Trần Trung Sơn 18h00-19h30 thứ 2-4-6 200,000đ/ tháng
6 Akido Nguyễn Ngọc Phước 07h30-09h00 Chủ nhật 200,000đ/ tháng
7 Boxing Kiều Quốc Khánh 07h30-09h00 Chủ nhật 200,000đ/ tháng
8 Đàn Organ – guitar Lê Văn Trọng 17h30-18h30 thứ 2-4 200,000đ/ tháng
Lê Văn Trọng 18h30-19h30 thứ 3-5
9 Aerobic Võ Thu Thảo 19h00-20h00 Thứ 2-4-6 250,000đ/tháng
10 Nhảy hiện đại Võ Thu Thảo 15h00-16h00 Thứ 7 – CN 250,000đ/tháng
11 Aerobic Trần Thị Mỹ Duyên 7h30-8h30 Thứ 7 – CN 250,000đ/tháng
12 Thanh Nhạc Tuyết Anh 14h00-15h00 Thứ 7 – CN 250,000đ/tháng
13 Múa Dân Gian Tuyết Anh 16h00-17h00 Thứ 7 – CN 250,000đ/tháng
14 Mỹ Thuật Trần Thị Hiền 16h00-17h00 Thứ 7 – CN 250,000đ/tháng
15 YoGa Nguyễn Thị Khánh 5h45-06h45 thứ 2-4-6 hoặc 3-5-7 350,000đ/tháng
Nguyễn Thị Khánh 17h45-18h45 thứ 2-4-6 hoặc 3-5-7 350,000đ/tháng
16 Khiêu Vũ Nguyễn Minh Đại 08h00-10h00 thứ 2-4-6 hoặc 3-5-7 350,000đ/tháng
17
Khiêu Vũ Thiếu Nhi
Bùi Minh Hòa 08h30-90h30 thứ 7 – CN 300,000đ/tháng
18 Bùi Minh Hòa 14h00-15h00 thứ 7 – CN 300,000đ/tháng
19 Bóng Rổ Dương Hoàng Tấn 13h30-15h00 Thứ 7 – CN 300,000đ/tháng
Dương Hoàng Tấn 15h00-16h30
20 Bóng Rổ Lê Duy Khánh 7h30-9h00 Thứ 7 – CN 300,000đ/tháng
21 Bóng Đá Đình Vũ 7h30-9h00 Thứ 7 – CN
thứ 2-4-6
300,000đ/tháng
Đình Vũ 15h00-16h30
22 Cầu Lông Minh Tuấn 08h00-09h30 Thứ 7 – CN 300,000đ/tháng
23 Cờ Vua Hoàng Minh 08h00-09h30 Thứ 7 – CN 300,000đ/tháng
24 Cờ Tướng Tuấn Ngọc 08h00-09h30 Thứ 7 – CN 300,000đ/tháng

CÁC LỚP VÕ THUẬT

CÁC LỚP THỂ THAO

TIN TỨC

Bình luận Facebook