HỆ THỐNG CÁC NỘI DUNG PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG SỐNG CHO THANH THIẾU NIÊN (PHẦN 2)

979

 

 

 1. Hệ thống những nội dung kỹ năng sống tương ứng theo độ tuổi dành cho thanh thiếu niên
  • Kỹ năng sống dành cho thiếu nhi (5 – 8 tuổi):
   • Mục tiêu:
  • Trang bị những kiến thức cơ bản về giá trị sống và kỹ năng sống nền tảng cho các em.
  • Làm hình thành các kỹ năng sống cơ bản trong học tập cũng như cuộc sống cho các em.
  • Xây dựng và định hướng hệ thống giá trị cơ bản cho các em.
  • Làm hình thành thái độ và tình cảm tích cực của các em về các giá trị và kỹ năng sống.
   • Nội dung kỹ năng
CẤP ĐỘ BÀI HỌC NỘI DUNG
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cấp độ 1

Kỹ năng Nhận diện bản thân –  Xác định một số ưu, nhược điểm nổi bật của bản thân

–  Xác định một số tiềm năng nổi bật

Kỹ năng Vệ sinh thân thể –                                                   – Phân biệt giữa vệ sinh và khồng vệ sinh thân thể

–                                                   – Tác dụng của việc vệ sinh thân thể

–                                                   – Những cách thức vệ sinh thân thể hiệu quả

Kỹ năng Quản lý thời gian –  Những biểu hiện của việc quản lý tốt thời gian

–  Tác dụng của việc quản lý tốt thời gian

–  Lập thời gian biểu

Giá trị của Tính kỷ luật –  Phân biệt giữa có kỷ luật và không kỷ luật

–  Tác dụng của tính kỷ luật

–  Phương pháp để luyện tập tính kỷ luật

 

Kỹ năng chú ý trong học tập –  Những biểu hiện của việc chú ý

–  Tác hại của việc không chú ý

–  Luyện tập khả năng chú ý

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cấp độ 2

Kỹ năng Bảo vệ bản thân –     Nhận diện các tình huống nguy hiểm

–     Luyện tập các biện pháp ứng phó với các tình huống nguy hiểm

Kỹ năng Sử dụng giọng nói trong giao tiếp –     Nhận diện những sai phạm trong việc dùng lời nói

–     Luyện tập giọng nói, cách nói

Kỹ năng Tư duy sáng tạo –     Lợi ích của tư duy sáng tạo

–     Luyện tập tư duy sáng tạo qua các hoạt động vẽ tranh, kể chuyện, trò chơi

Giá trị Tình bạn –     Những biểu hiện của mình về tình bạn tốt

–     Cách giao tiếp tốt với bạn bè

Giá trị Tình yêu thương gia đình –     Tình yêu của cha mẹ với con cái

–     Phân biệt những hành vi yêu và không yêu gia đình

–     Thực hành một vài hành vi thể hiện tình yêu gia đình

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cấp độ 3

Kỹ năng Giao tiếp bằng ngôn ngữ –     Cách chào hỏi

–     Cách xin lỗi

–     Cách cảm ơn

–     Cách xin phép

Kỹ năng Ăn uống lịch sự –     Phân biệt cách ăn uống sai và đúng ở gia đình

–     Phân biệt cách ăn uống sai và đúng ở bàn tiệc

–     Những lưu ý khi ăn uống

Kỹ năng Gói quà –     Các kiểu gói quà phổ biển

–     Luyện tập gói quà

Giá trị Tha thứ –     Những biểu hiện của việc tha thứ

–     Lợi ích của tha thứ

–     Luyện tập tha thứ với một người không có thiện cảm

Giá trị Khiêm tốn –     Những biểu hiện của không khiêm tốn

–     Biểu hiện của khiêm tốn

–     Lợi ích của khiêm tốn

 • Kỹ năng sống dành cho thiếu niên (9 – 12 tuổi)
  • Mục tiêu
 • Trang bị những kiến thức về các giá trị sống và kỹ năng sống cho các em.
 • Giúp các em hình thành những kỹ năng để đáp ứng tốt nhất nhiệm học tập, sự biến đổi về tâm sinh lý lứa tuổi nói riêng và cuộc sống các em nói chung.
 • Định hướng và uốn nắn hệ thống giá trị sống cho các em.
 • Làm hình thành thái độ và tình cảm tích cực của các em về các giá trị và kỹ năng sống.
  • Nội dung kỹ năng

CẤP ĐỘ BÀI HỌC NỘI DUNG
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cấp độ 1

Kỹ năng Nhận diện bản thân –  Xác định một số ưu, nhược điểm nổi bật của bản thân

–  Xác định một số tiềm năng nổi bật

Kỹ năng Giao tiếp với bạn bè –                                                   – Những hành vi giao tiếp không tốt với bạn bè

–                                                   – Bộ luật tình bạn

–                                                   – Cách giải quyết xung đột với bạn bè

Kỹ năng Quản lý thời gian –  Những biểu hiện của việc quản lý tốt thời gian

–  Tác dụng của việc quản lý tốt thời gian

–  Lập thời gian biểu

Giá trị của Tự do –  Các biểu hiện của sự tự do

–  Tự do đích cực

–  Lập kế hoạch để bản thân đạt đến sự tự do

Giá trị Tha thứ –  Tha thứ là gì?

–  Những biểu hiện của sự tha thứ

–  Lợi ích của tha thứ

–  Luyện tập tha thứ với một người có thành kiến với mình nhất

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cấp độ 2

Kỹ năng Thoát hiểm –     Nhận diện các tình huống nguy hiểm

–     Luyện tập các biện pháp ứng phó với các tình huống nguy hiểm

Kỹ năng Diễn đạt ý tưởng –     Phác họa ý tưởng

–     Chọn lọc và cắt tỉa ý tưởng

–     Cách sử dụng giọng nói và các phương tiện bổ trợ để diễn đạt

Kỹ năng Tư duy sáng tạo –     Tư duy sáng tạo là gì?

–     Lợi ích của tư duy sáng tạo

–     Luyện tập tư duy sáng tạo qua các hoạt động vẽ tranh, kể chuyện, trò chơi

Giá trị Tự tin –     Những biểu hiện của mình về tính tự tin

–     Lợi ích của sự tự tin

–     Luyện tập sự tự tin

 

Giá trị Tình yêu thương gia đình –     Tình yêu của cha mẹ với con cái

–     Phân biệt những hành vi yêu và không yêu gia đình

–     Thực hành một vài hành vi thể hiện tình yêu gia đình

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cấp độ 3

Kỹ năng Chọn trang phục –     Thế nào là thời trang chuẩn?

–     Cách chọn quần áo phù hợp

–     Thực hiện chọn những mẫu quần áo phù hợp với cá nhân

Kỹ năng Ăn uống lịch sự –     Phân biệt cách ăn uống sai và đúng ở gia đình

–     Phân biệt cách ăn uống sai và đúng ở bàn tiệc

–     Những lưu ý khi ăn uống

Kỹ năng Quản lý tài chính –     Phân biệt quản lý tài chính hiệu quả và không hiệu quả

–     Lợi ích của việc quản lý tài chính tốt

–     Lập kế hoạch quản lý tài chính cá nhân

Giá trị Can đảm –     Can đảm là gì?

–     Những biểu hiện của can đảm và không can đảm

–     Những lưu ý khi can đảm

–     Chọn một nỗi sợ hãi lớn nhất và tập vượt qua

Giá trị Trách nhiệm  –     Phân biệt giữa người có trách nhiệm và không trách nhiệm

–     Những biểu hiện của người có trách nhiệm

–     Lợi ích của việc có trách nhiệm

Giáo dục Giới tính –     Đặc điểm tâm sinh lý tuổi dậy thì

–     Sự khác biệt tâm sinh lý giữa nam và nữ

–     Ứng xử với sự phát triển của giới tính

Giáo dục Phòng chống HIV –     Thông tin về bệnh HIV

–     Các con đường lây nhiễm

–     Cách phòng chống HIV

–     Thái độ với người bị nhiễm HIV

 

 • Kỹ năng sống dành cho thanh niên (13 – 18 tuổi)
  • Mục tiêu
 • Trang bị những kiến thức về các giá trị sống và kỹ năng sống cho các em.
 • Giúp các em hình thành những kỹ năng để đáp ứng tốt nhất nhiệm vụ học tập, sự biến đổi về tâm sinh lý lứa tuổi nói riêng và cuộc sống các em nói chung.
 • Định hướng và uốn nắn hệ thống giá trị sống cho các em.
 • Làm hình thành thái độ và tình cảm tích cực của các em về các giá trị và kỹ năng sống.
  • Nội dung kỹ năng
CẤP ĐỘ BÀI HỌC NỘI DUNG
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cấp độ 1

Kỹ năng Nhận diện bản thân –  Xác định một số ưu, nhược điểm nổi bật của bản thân

–  Xác định một số tiềm năng nổi bật của bản thân

–  Xây dựng được CV bản thân

Kỹ năng Định hướng mục tiêu cuộc đời –                                                   – Định hướng mục tiêu cuộc sống là gì

–                                                   – Thế nào là mục tiêu đúng

–                                                   – Các bước xác định mục tiêu cuộc đời

–                                                   – Cách thực hiện các mục tiêu

Kỹ năng Giao tiếp phi ngôn ngữ –  Phi ngôn ngữ là gì?

–  Các loại phi ngôn ngữ

–  Cách hiểu phi ngôn ngữ

–  Cách sử dụng phi ngôn ngữ hiệu quả

Định hướng giá trị –  Giá trị là gì?

–  Hệ thống các giá trị của cuộc sống

–  Thứ bậc của các giá trị

–  Lập thang giá trị cho bản thân

Giá trị Trung thực –  Trung thực là gì?

–  Các biểu hiện của lòng trung thực

–  Tác dụng của lòng trung thực

–  Cách sống trung thực

Vượt qua khủng hoảng tuổi dậy thì –  Đặc điểm khủng hoảng tuổi dậy thì

–  Hậu quả khủng hoảng

–  Phương pháp vượt qua khủng hoảng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cấp độ 2

Kỹ năng Quản lý cảm xúc –     Quản lý cảm xúc là gì?

–     Tác dụng của việc quản lý tốt cảm xúc

–     Biểu hiện của việc quản lý tốt cảm xúc

–     Luyện tập quản lý cảm xúc qua bài tập và tình huống

Kỹ năng Tư duy tích cực –     Tư duy tích cực là gì?

–     Các biểu hiện của tư duy tích cực

–     Tác dụng của tư duy tích cực

–     Luyện tập tư duy tích cực qua bài tập và tình huống

Kỹ năng Tư duy sáng tạo –     Tư duy sáng tạo là gì?

–     Lợi ích của tư duy sáng tạo

–     Luyện tập tư duy sáng tạo qua các hoạt động vẽ tranh, kể chuyện, trò chơi

Giá trị Tự tin –     Những biểu hiện của mình về tính tự tin

–     Lợi ích của sự tự tin

–     Luyện tập sự tự tin

Giá trị Trách nhiệm –     Trách nhiệm là gì?

–     Phân biệt giữa người có trách nhiệm và không trách nhiệm

–     Những biểu hiện của người có trách nhiệm

–     Lợi ích của việc có trách nhiệm

–     Những khó khăn và cách khắc phục khi sống có trách nhiệm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cấp độ 3

Kỹ năng Chọn trang phục –     Thế nào là thời trang chuẩn?

–     Cách chọn quần áo phù hợp

–     Thực hiện chọn những mẫu quần áo phù hợp với cá nhân

Kỹ năng Lắng nghe –     Sự khác biệt giữa nghe và lắng nghe

–     Lợi ích của việc lắng nghe

–     Các kỹ thuật lắng nghe hiệu quả

Kỹ năng Thuyết phục, Chinh phục người khác –     Thuyết phục là gì?

–     Những nguyên tắc khi thuyết phục người khác

–     Những kỹ thuật/nghệ thuật/ bí quyết khi thuyết phục hiệu quả

Giá trị Tình yêu  –     Tình yêu là gì?

–     Cách nhận diện một tình yêu chân chính

–     Cách nuôi dưỡng và làm tình yêu phát triển

Giáo dục sức khỏe sinh sản   –     Đặc điểm giới tính và sức khỏe sinh sản của nam và nữ

–     Tình dục an toàn

Nghệ thuật cho và nhận  –     Lợi ích của việc cho

–     Cách dung hòa giữa cho và nhận

–     Các nhận và cho hiệu quả

Giáo dục Phòng chống HIV –     Thông tin về bệnh HIV

–     Các con đường lây nhiễm

–     Cách phòng chống HIV

–     Thái độ với người bị nhiễm HIV

Minh Sơn

Nguồn: Tổng hợp

Bình luận Facebook