Thông báo điều chỉnh học phí các lớp năng khiếu và võ thuật

81

Căn cứ điều kiện huấn luyện, sinh hoạt thực tế và mức chi trả thù lao cho giáo viên, cộng tác viên của các Câu lạc bộ tại Trung tâm Thanh thiếu niên miền Nam. Giám đốc Trung tâm thông báo điều chỉnh mức học phí từ tháng 6/2021 đối với các lớp năng khiếu và võ thuật như sau:  

Bình luận Facebook