Danh sách tiểu đội Chiến Sỹ Tí Hon “Thách Thức Giới Hạn”

681

Ban Tổ chức Chiến Sỹ Tí Hon xin thông báo danh sách các chiến sĩ tham gia chương trình Chiến Sỹ Tí Hon Nâng Cao – Thách Thức Giới Hạn, diễn ra từ ngày 03/7 đến ngày 09/7/2022 được phân về các tiểu đội như sau:

TIỂU ĐỘI 1: Chị Gia Mẫn 0902412086Chị Kim Xuyến 0346227743
STT MÃ HV HỌ TÊN GIỚI
TÍNH
NĂM SINH
1 TH2063 Nguyễn Huỳnh Trúc Linh Nữ 23/12/2014
2 TH2206 Nguyễn Bình Phương Nguyên Nữ 10/10/2014
3 TH2036 La Diệp Anh Nữ 11/05/2011
4 TH2037 Trần Phương Nghi Nữ 24/11/2011
5 TH2038 Nguyễn Phạm Hoàng My Nữ 05/01/2011
6 TH2134 Ngô Đào Vy Anh Nữ 29/03/2011
6 TH2099 Đặng Phúc Đồng Quân Nam 22/11/2012
8 TH2035 Trần Vy Phát Nam 07/05/2014
9 TH2030 Lê Tùng Lâm Nam 24/07/2011
10 TH2031 Lê Hoàng Quân Nam 17/04/2012
11 TH2032 Nguyễn Trần Anh Khôi Nam 27/11/2012
12 TH2028 Lê Nguyên Khôi Nam 16/10/2013
13 TH2029 Lê Nguyên Phong Nam 28/06/2011
14 TH2027 Phan Gia Khang Nam 20/06/2010
15 TH2133 Đoàn Phước Minh Nam 28/07/2011
16 TH2034 Lê Minh Nam Nam 22/07/2011
17 TH2085 Nguyễn Đại Nam Nam 27/02/2011
18 TH2084 Nguyễn Đại Việt Nam 24/09/2013
19 TH2088 Phạm Hoàng Anh Quân Nam 20/02/2014
20 TH2089 Thái Phúc An Nam 23/05/2014
21 TH2120 Đặng Gia Huy Nam 14/03/2022
22 TH2119 Phạm Tuấn Minh Nam 20/12/2012
23 TH2073 Kha Hạo Nghiêm Nam 03/07/2013

 


TIỂU ĐỘI 2: Anh Thiện Nhân 0869321904Chị Thùy Trang 0932752803
STT MÃ HV HỌ TÊN GIỚI
TÍNH
NĂM SINH
1 TH2055 Hoàng Minh Châu Nữ 11/11/2011
2 TH2056 Hoàng Bảo Ngọc Nữ 08/10/2012
3 TH2149 Trịnh Lê Bảo Hân Nữ 24/10/2012
4 TH2098 Nguyễn Nawi Nữ 27/02/2012
5 TH2050 Zang Ran Yang Nữ 27/04/2011
6 TH2153 Nguyễn Thái Hoàng  Linh Nữ 17/02/2011
7 TH2140 Võ Đại Uy Nam 06/07/2010
8 TH2141 Võ Minh Quân Nam 26/01/2013
9 TH2126 Lê Sơn Nam 01/06/2011
10 TH2127 Phan Nguyễn Minh Khôi Nam 25/05/2011
11 TH2148 Trịnh Lê Bảo Châu Nam 12/03/2011
12 TH2125 Nguyễn Vĩnh Phát Nam 09/10/2011
13 TH2108 Nguyễn Gia Bình Nam 06/11/2011
14 TH2107 Bùi Minh Tuấn Nam 16/09/2011
15 TH2064 Nguyễn Đức Hiếu Nam 22/03/2012
16 TH2065 Nguyễn Đức Minh Nam 01/11/2013
17 TH2123 Đinh Nhật Quân Nam 08/09/2012
18 TH2124 Vương Trung Kiên Nam 03/05/2012
19 TH2047 Nguyễn Hoàng Thuận Nam 30/04/2011
20 TH2046 Trần Tử Anh Huy Nam 18/01/2013
21 TH2070 Phạm Hoàng Anh Khôi Nam 17/02/2010
22 TH2071 Phạm Hoàng Anh Minh Nam 17/02/2010
23 TH2004 Nguyễn Hoàng Khôi Nguyên Nam 25/09/2014

 


TIỂU ĐỘI 3: Anh Thế Hải 0389490443 Chị Lê Hiền 0327612815
STT MÃ HV HỌ TÊN GIỚI
TÍNH
NĂM SINH
1 TH2005 Lê Ngọc Diệp Nữ 24/12/2011
2 TH2019 Ngô Võ Phương Yến Nữ 18/08/2012
3 TH2058 Trần Phương Vy Nữ 20/04/2013
4 TH2111 Đỗ Hoàng Anh Nữ 05/08/2011
5 TH2061 Nguyễn Quỳnh Song Nghi Nữ 05/10/2012
6 TH2121 Dương Chí Tâm Nam 01/04/2014
7 TH2112 Đỗ Hoàng Gia Nam 25/10/2009
8 TH2113 Phan Gia Hào Nam 27/06/2010
9 TH2052 Nguyễn Lê Hải Lâm Nam 09/01/2010
10 TH2051 Nguyễn Lê Hải Đăng Nam 01/03/2012
11 TH2146 Phan Tấn Hiển Nam 22/09/2011
12 TH2214 Nguyễn Hoàng Thiên  Bảo Nam 08/07/2012
13 TH2102 Nguyễn Hoàng Nhân Nam 21/12/2011
14 TH2013 Lê Vũ Hùng Minh Nam 08/11/2013
15 TH2012 Nguyễn Gia Đạt Nam 17/07/2011
16 TH2075 Nguyễn Trường Giang Nam 28/10/2011
17 TH2011 Nguyễn Ngọc Lâm Nam 08/09/2015
18 TH2042 Nguyễn Lâm Phong Nam 02/07/2010
19 TH2041 Nguyễn Hải Phong Nam 17/10/2011
20 TH2005 Nguyễn Minh Lâm Nam 14/11/2012
21 TH2076 Nguyễn Vũ Huy Khải Nam 22/09/2012
22 TH2077 Nguyễn Vũ Huy Khánh Nam 22/09/2012
23 TH2078 Cộng Sĩ Tuấn Nam 19/11/2012

 


TIỂU ĐỘI 4: Chị Phương Linh 0786792158Chị Ngọc Đan 0828532699
STT MÃ HV HỌ TÊN GIỚI
TÍNH
NĂM SINH
1 TH2101 Phan Hoàng Hà My Nữ
2 TH2006 Nguyễn Minh Thư Nữ 13/12/2011
3 TH2079 Lê Ngân Minh Hảo Nữ 05/05/2011
4 TH2091 Hoàng Ngọc Thiên An Nữ 14/09/2011
5 TH2094 Nguyễn Trâm Anh Nữ 19/05/2013
6 TH2081 Nguyễn Nhật Huy Nam 18/09/2013
7 TH2086 Nguyễn Anh Khoa Nam 14/06/2011
8 TH2083 Võ Tiến Quang Nam 22/07/2012
9 TH2082 Nguyễn Phúc Nguyên Nam 17/12/2013
10 TH2093 Nguyễn Thiện Nhân Nam 15/09/2011
11 TH2090 Nguyễn Phi Hùng Nam 13/10/2013
12 Th2066 Phạm Ngọc Minh Khôi Nam 24/06/2013
13 TH2178 Hoàng Tấn  An Nam 15/5/2011
14 TH2137 Phạm Ngọc Minh Quân Nam 08/11/2012
15 TH2062 Hoàng Đức Trọng Nam 11/08/2012
16 TH2048 Nguyễn Anh Nam 17/01/2012
17 TH2040 Bùi Nam Phong Nam 01/02/2012
18 TH2174 Cao Anh  Quang Nam 14-4-2011
19 TH2150 Đỗ Trung  Kiên Nam  6/1/2012
20 TH2152 Nguyễn Vương Đức Trí Nam 12/12/2013
21 TH2176 Võ Nguyễn Quốc Phương Nam 5-3-2013
22 TH2177 Lê Duy  Khang Nam 13-3-2012
23 TH2143 Bùi Nam Khôi Nam 25/01/2014

 


TIỂU ĐỘI 5: Chị Triệu Vy 0368173902Chị Y My La0935826440
STT MÃ HV HỌ TÊN GIỚI
TÍNH
NĂM SINH
1 TH2044 Nguyễn Yên Khánh Nữ 28/07/2013
2 TH2045 Đoàn Ngọc Lan Anh Nữ 21/11/2012
3 Th2067 Đoàn Nguyễn Mai Thy Nữ 01/10/2011
4 TH2211 Nguyễn Huỳnh Gia Linh Nữ 05/07/2012
5 TH2203 Phan Minh Ngọc Nữ 10/11/2011
6 TH2068 Nguyễn Quán Huy Nam 02/01/2011
7 TH2016 Nguyễn Phước Nguyên Nam 08/08/2013
8 TH2109 Tăng Bá Bảo Phúc Nam 01/09/2012
9 TH2117 Lương Đặng Nhật Huy Nam 27/09/2012
10 TH2110 Trần Ngọc Trúc Quân Nam 23/02/2010
11 TH2118 Huỳnh Ngọc Phát Nam 28/06/2013
12 TH2114 Đặng Nguyễn Hoàng Long Nam 02/08/2013
13 TH2122 Trần Nguyễn Minh Đức Nam 17/10/2011
14 TH2020 Trần Bảo Sơn Nam 30/08/2010
15 TH2022 Lương Đỗ Thành Nhân Nam 22/11/2012
16 TH2069 Võ Hoàng Khang Nam 17/03/2013
17 TH2021 Nguyễn Võ Quốc Minh Nam 14/07/2012
18 TH2023 Cao Anh Kiệt Nam 31/01/2013
19 TH2025 Nguyễn Phạm Trung Hải Nam 30/09/2011
20 TH2026 Nguyễn Trần Gia Long Nam 03/09/2012
21 TH2132 Nguyễn Tấn Khang Nam 06/04/2010
22 TH2033 Nguyễn Đức Anh Tuấn Nam 19/09/2012
23 TH2043 Trần Bá Vĩnh Khang Nam 11/07/2012

 


TIỂU ĐỘI 6: Chị Yến Linh 0348177116Chị So Jaly 0385259717 
STT MÃ HV HỌ TÊN GIỚI
TÍNH
NĂM SINH
1 TH2209 Nguyễn Lan Anh Nữ 08/04/2011
2 TH2173 Cao Anh  Phương Nữ 14-4-2011
3 TH2175 Lê  Khanh Nữ 16-9-2011
4 TH2151 Nguyễn Phương  Anh Nữ 29/3/2012
5 TH2100 Lê Nguyễn Hoàng Ân Nữ 08/06/2013
6 TH2136 Nguyễn Ngô Gia Bảo Nam 02/08/2011
7 TH2059 Nguyễn Ngọc Nam Phong nam 03/11/2011
8 TH2057 Thomas Bảo Nam Miramorite Nam 17/03/2011
9 TH2138 Nguyễn Đăng Hiểu Quân nam 26/07/2013
10 TH2135 Đặng Phạm Trọng Sang Nam 22/12/2013
11 TH2142 Nguyễn Đăng Khôi Nam 02/11/2011
12 TH2139 Nguyễn Vũ Bảo Long Nam 30/06/2013
13 TH2049 Lưu Nam Phong Nam 21/02/2011
14 TH2053 Võ Hoàng Hải Nam 04/01/2013
15 TH2147 Trần Đinh Gia Bách Nam 05/11/2011
16 TH2145 Ngô Mạnh Khang Nam 22/06/2011
17 TH2204 Thái Quang Nhật Nam 23/07/2013
18 TH2007 Hegazy Việt Anh Nam 02/04/2011
19 TH2144 Trần Đức Khang Nam 28/12/2009
20 TH2097 Trần Minh Thiên Nam 04/10/2012
21 TH2039 Nguyễn Tài Minh Triết Nam 03/02/2011
22 TH2210 Ngô Thúc Viên Minh Nam 07/12/2012
23 TH2213 Đoàn Gia  Phú  Nam  23/11/2012

 


Các chiến sĩ có mặt lúc 6h00, ngày 03/7/2022 (Chủ nhật) để làm lễ xuất quân, Tại Trung tâm Thanh thiếu niên miền Nam – Cơ sở Bình Tân; Đ/c: số 1, đường số 3, KDC Vĩnh Lộc, phường Bình Hưng Hòa B, Q. Bình Tân.

XEM SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI

 

Bình luận Facebook