Danh sách tiểu đội Chiến Sỹ Tí Hon “Rèn Luyện Chính Tôi”

1249

Ban Tổ chức Chiến Sỹ Tí Hon xin thông báo danh sách các chiến sĩ tham gia chương trình Chiến Sỹ Tí Hon – Rèn Luyện Chính Tôi, diễn ra từ ngày 17/7 đến ngày 22/7/2022 được phân về các tiểu đội như sau:

Phụ huynh theo dõi hình ảnh, hoạt động của chương trình tại fanpage Trung tâm thanh thiếu niên miền Nam địa chỉ: www.facebook.com/thanhthieunienmiennam

XEM THÔNG BÁO DẶN DÒ

TIỂU ĐỘI 1
Huỳnh Gia Mẫn (0902412086) – Bùi Lê Khánh Trình (0708494919)
STT MÃ HỌC
VIÊN
HỌ  TÊN GIỚI
TÍNH
NĂM SINH GHI CHÚ
1 TH3096 Nguyễn Ánh Hiền  Phương Nữ 17/08/2013
2 TH3129 Lại Nguyễn Ánh  Ngọc Nữ 30/10/2011
3 TH3115 Phạm Minh  Ngọc Nữ 03/02/2015
4 TH3116 Phạm Tâm  An Nữ 03/03/2015
5 TH3022 Phạm An Gia Mẫn Nữ 25/12/2014
6 TH3100 Nguyễn Thùy Trang Nữ 08/07/2012
7 TH3001 Võ Nguyễn Gia Huy Nam 06/08/2011
8 TH3002 Nguyễn Gia Huy Nam 13/01/2011
9 TH3003 Ngô Cát Anh Nam 08/09/2011
10 TH3004 Bùi Lê Khải Nguyên Nam 19/11/2011
11 TH3005 Nguyễn Hoàng Minh Quân Nam 12/07/2011
12 TH3006 Mai Nhật Nam Nam 11/02/2011
13 TH3007 Lê Lâm Quốc An Nam 24/07/2013
14 TH3023 Võ Hoàng Sơn Nam 08/08/2011
15 TH3010 Trương Danh Minh Nam 26/11/2011
16 TH3009 Nguyễn Trọng Đại Nam Nam 19/10/2013
17 TH3008 Nguyễn Trương Hoàng Nam 22/10/2013
18 TH3067 Trịnh Gia Huy Nam 29/12/2011
19 TH3066 Trịnh Gia Phúc Nam 11/07/2013
20 TH3114 Phạm Gia  Phúc Nam 06/05/2012
21 TH3134 Trần Hoàng Minh Thắng Nam 23/08/2012
22 TH3135 Hoàng Khoa  Bách Nam 12/08/2012
23 TH3-174 Trần Nam  Hải Nam 24/12/2012
24 TH3031 Đỗ Quỳnh  Chi Nữ 21/07/2014

 


TIỂU ĐỘI 2
Bùi Thế Hải (0384940443) – Nguyễn Thị Yến Linh (0348177116)
STT MÃ HỌC
VIÊN
HỌ  TÊN GIỚI
TÍNH
NĂM SINH GHI CHÚ
1 TH3131 Nguyễn Thùy Ánh  Dương Nữ 04/03/2011
2 TH3111 Nguyễn Hà  Thanh Nữ 12/01/2014
3 TH3125 Nguyễn Hoàng Phương Mai Nữ 27/11/2015
4 TH3093 Nguyễn Diệu Anh Nữ 18/09/2014
5 TH3128 Ngô Đào Vy Anh Nữ 29/03/2011
6 TH3123 Trần Ngọc Nam Phương Nữ 05/12/2013
7 TH3110 Nguyễn Gia Khiêm Nam 21/10/2011
8 TH3112 Nguyễn Thành Nam 27/04/2011
9 TH3113 Đoàn Thiện  Thuật Nam 05/05/2011
10 TH3202 Nguyễn Đăng Khoa Nam 18/10/2011
11 TH3092 Nguyễn Minh Vương Nam 10/03/2013
12 TH3011 Tạ Quang Gia Trí Nam 17/09/2013
13 TH3012 Phạm Nguyễn Hoàng Lâm Nam 07/11/2011
14 TH3013 Lê Bảo Phúc Nam 28/10/2015
15 TH3014 Lê Bảo Nam Nam 24/12/2012
16 TH3024 Ngô Quyền Triển Nam 28/04/2015
17 TH3025 Nguyễn Long Đức Nam 24/01/2013
18 TH3143 Lê Nguyễn Trọng  Nhân Nam 15/01/2014
19 TH3142 Nguyễn Khôi  Nguyên Nam
20 TH3141 Lê Hoàng  Sang Nam 06/12/2011
21 TH3140 Huỳnh Nguyễn Anh Khuê Nam 12/06/2011
22 TH3139 Huỳnh Nguyễn Anh Khoa Nam 18/07/2011
23 TH3121 Trần Lê Tấn  Đạt Nam 09/09/2014
24 TH3120 Trần Lê Tấn  Lộc Nam 07/03/2013

 


TIỂU ĐỘI 3
Lê Thị Hiền (0327612815) – Nguyễn Thiện Nhân (0869321904)
STT MÃ HỌC
VIÊN
HỌ  TÊN GIỚI
TÍNH
NĂM SINH GHI CHÚ
1 TH3030 Nguyễn Ngọc Khánh An Nữ 20/12/2015
2 TH3074 Lê Ngân Minh Hảo Nữ 05/05/2011
3 TH3103 Nguyễn Khả Lâm Nữ 09/12/2011
4 TH3104 Nguyễn Vũ Thanh Chi Nữ 10/09/2011
5 TH3085 Dương Triệu My Nữ 01/11/2014
6 TH3109 Hà Văn  Hoàn Nam 10/12/2014
7 TH3091 Trần Minh Khang Nam 29/08/2015
8 TH3088 Hà Minh Quang Nam 24/08/2013
9 TH3076 Trần Đình Minh  Khôi Nam 09/11/2010
10 TH3075 Trần Đình Khải  Nguyên Nam 10/11/2012
11 TH3017 Nguyễn Quang Dũng Nam 12/07/2015
12 TH3021 Phan Trần Minh Khôi Nam 12/08/2013
13 TH3019 Nguyễn Vũ Minh Quân Nam 10/12/2013
14 TH3018 Bùi Nguyên Kì Anh Nam 04/09/2015
15 TH3073 Hoàng Anh Tú Nam 20/01/2012
16 TH3105 Nguyễn Đăng  Duy Nam 10/06/2010
17 TH3106 Nguyễn Đăng  Huy Nam 27/02/2010
18 TH3040 Nguyễn Minh Triết Nam 19/10/2011
19 TH3041 Nguyễn Hoàng Thiên Phước Nam 10/11/2015
20 TH3079 Bùi Xuân Anh Nam 03/11/2015
21 TH3215 Nguyễn Gia Phúc Nam 20/05/2013
22 TH3034 Phạm Mạnh Tùng Bách Nam 13/12/2011
23 TH3118 Lê Tùng  Lâm Nam 24/07/2011
24 TH3117 Trần Hoàng  Long Nam 15/05/2013

 


TIỂU ĐỘI 4
Lê Nguyễn Phương Linh (0786792158) – Nguyễn Thị Ngọc Đan (0828532699)
STT MÃ HỌC
VIÊN
HỌ  TÊN GIỚI
TÍNH
NĂM SINH GHI CHÚ
1 TH3097 Đỗ Như Thy Nữ 13/12/2014
2 TH3108 Nguyễn Tăng Tường Lam Nữ 21/11/2014
3 TH3061 Nguyễn Hoàng Như Ngọc Nữ 12/09/2011
4 TH3058 Trần Minh Ngọc  Vân Nữ 25/06/2012
5 TH3054 Nguyễn Phan Hồng Nhung Nữ 28/02/2013
6 TH3098 Đỗ Tiến  Khoa Nam 12/01/2013
7 TH3124 Nguyễn Đức Đông  Phong Nam 14/06/2014
8 TH3127 Đoàn Phước Minh Nam 28/07/2011
9 TH3132 Đăng Minh Phước Nam 29/03/2014
10 TH3026 Phạm Quang Hưng Nam 17/03/2011
11 TH3072 Vũ Gia  Bảo Nam 26/05/2011
12 TH3102 Nguyễn Hoàng  Khôi Nam 19/05/2014
13 TH3080 Huỳnh Trung Hải Nam 15/11/2015
14 TH3083 Nguyễn Đình  Phúc Nam 17/10/2013
15 TH3084 Thái Quang Việt Nam 03/08/2010
16 TH3133 Nguyễn Trương Đức  Trí Nam 01/12/2014
17 TH3068 Phạm Tuấn Kiệt Nam 08/06/2013
18 TH3069 Vũ Tuấn  Anh Nam 02/10/2012
19 TH3082 Ngô Gia  Huy Nam 03/07/1905
20 TH3089 Tăng Bá Doanh Nam 27/09/2012
21 TH3090 Đặng Nguyên Phong Nam 09/10/2013
22 TH3087 Nguyễn Phan  Khang Nam 18/06/2014
23 TH3094 Mai Đoàn Thế  Quân Nam 25/10/2012
24 TH3213 Nguyễn Kiều Minh Quân Nam 10/07/2013

 


TIỂU ĐỘI 5
Ngô Triệu Vy (0368173902) – Phan Hoài Thẩm Phương (0344281929)
STT MÃ HỌC
VIÊN
HỌ  TÊN GIỚI
TÍNH
NĂM SINH GHI CHÚ
1 TH3052 Hà Lê Khánh Linh Nữ 23/03/2012
2 TH3-175 Nguyễn Vũ Phương  Nghi Nữ 01/08/2012
3 TH3137 Nguyễn Ngọc Gia Linh Nữ 13/08/2014
4 TH3039 Nguyễn Võ Hà  My Nữ 01/01/2013
5 TH3020 Huỳnh Nguyễn Hương Mai Nữ 21/08/2013
6 TH3208 Võ Ngọc Khuê Nữ 04/11/2013
7 TH3049 Nguyễn Phong Đỉnh Nam 10/05/2011
8 TH3050 Nguyễn Trọng Kiên Nam 09/01/2015
9 TH3045 Nguyễn Quốc  Hưng Nam 05/10/2014
10 TH3207 Phạm Tường Huy Nam 08/11/2012
11 TH3107 Phạm Minh Trí Nam 29/11/2014
12 TH3047 Phạm Gia Bảo Nam 11/07/2011
13 TH3046 Võ Nguyễn Hải Nam Nam 07/11/2012
14 TH3043 Nguyễn Tô Minh Kiệt Nam 09/07/2014
15 TH3042 Trần Đông  Phong Nam 19/01/2015
16 TH3201 Phan Anh Gia Bảo Nam 28/08/2013
17 TH3032 Lê Thái  Bình Nam 18/09/2015
18 TH3038 Huỳnh Thanh Phong Nam 15/11/2012
19 TH3036 Tăng Quốc  Minh Nam 29/05/2011
20 TH3138 Đoàn Vũ Minh  Khoa Nam
21 TH3035 Nguyễn Hữu Tiến Nam 04/11/2015
22 TH3033 Nguyễn Quốc  Vinh Nam 24/11/2022
23 TH3146 Nguyễn Minh Quân Nam 11/09/2012
24 TH3203 Nguyễn Đức Minh Nam 05/02/2011

 


TIỂU ĐỘI 6
Nguyễn Thành Tài  (0797251732) – So Jaly (0385259717)
STT MÃ HỌC
VIÊN
HỌ  TÊN GIỚI
TÍNH
NĂM SINH GHI CHÚ
1 TH3-150 Nguyễn Vương Mỹ Trân Nữ 31/10/2015
2 TH3-151 Nguyễn Lê Bảo Ngọc Nữ 13/12/2013
3 TH3-173 Nguyễn Đức Hải  My Nữ 26/02/2012
4 TH3-152 Võ Tuệ  Mẫn Nữ 05/05/2013
5 TH3-153 Võ Như  Ý Nữ 20/6/2015
6 TH3048 Trần Ngọc  Hân Nữ 31/01/2012
7 TH3147 Nguyễn Chấn Huy Nam 15/10/2011
8 TH3149 Bùi Phú  Hải Nam 18/01/2014
9 TH3204 Bùi Phú  Hưng Nam 18/01/2014
10 TH3064 Phạm Sĩ Gia  Huy Nam 02/10/2014
11 TH3063 Lê Quang Nhật Huy Nam 22/10/2012
12 TH3122 Nguyễn Minh  Đức Nam 24/01/2012
13 TH3057 Nguyễn Phú  Thọ Nam 17/09/2013
14 TH3060 Hán Nguyên Khải Nam 21/10/2013
15 TH3059 Mai Xuân  Thành Nam 30/10/2013
16 TH3055 Bùi Phúc  Huy nam 28/12/2012
17 TH3056 Phùng Nguyễn Quang Minh Nam 01/12/2012
18 TH3051 Nguyễn Hoàng Hải Đăng Nam 29/11/2015
19 TH3053 Nguyễn Gia Hưng Nam 19/05/2011
20 TH3206 Nguyễn Phúc Nguyên Nam 29/04/2014
21 TH3205 Trương Công Bách Nam 10/07/2012
22 TH3210 Nguyễn Đăng Anh Khoa Nam 12/04/2014
23 TH3214 Lê Gia Bảo Nam 04/08/2015
24 TH3-176 Nguyễn Võ Nam Phong Nam 13/06/2014

 


Các chiến sĩ có mặt lúc 6h00, ngày 17/7/2022 (Chủ nhật) để làm lễ xuất quân, Tại Trung tâm Thanh thiếu niên miền Nam – Cơ sở Bình Tân; Đ/c: số 1, đường số 3, KDC Vĩnh Lộc, phường Bình Hưng Hòa B, Q. Bình Tân.

XEM THÔNG BÁO 

XEM SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI

Bình luận Facebook