Danh sách tiểu đội Chiến Sỹ Tí Hon “Chinh phục thử thách”

1078
Ban Tổ chức Chiến Sỹ Tí Hon xin thông báo danh sách các chiến sĩ tham gia chương trình Chiến Sỹ Tí Hon Nâng Cao – “Chinh Phục Thử Thách”, diễn ra từ ngày 19/6 đến ngày 25/6/2022 được phân về các tiểu đội như sau:
TIỂU ĐỘI 1
ĐPV 1: Chị Huỳnh Gia Mẫn – 0902412086
ĐPV 2: anh Phan Minh Thắng – 0389497651
STT MÃ HỌC
VIÊN
HỌ TÊN GIỚI
TÍNH
GHI CHÚ
1 TH1126 Nguyễn Trần Lan Phương Nữ
2 TH1127 Nguyễn Ngọc Bảo Châu Nữ
3 TH1145 Vũ Ngọc Hà Vân Nữ
4 TH1094 Phan San San Nữ
5 TH1075 Nguyễn Bảo Ngọc Nữ
6 TH1019 Lê Trần Phúc Nghi Nữ
7 TH1092 Phan Tịnh Nghi Nữ
8 TH1086 Dư Quang Quốc Tiến Nam
9 TH1087 Phan Chấn Đông Nam
10 TH1085 Nguyễn Hải Đăng Khoa Nam
11 TH1151 Trần Phạm Đăng  Khoa Nam
12 TH1060 Đậu Nguyên Khôi Nam
13 TH1061 Đậu Nguyên Khang Nam
14 TH1063 Trần Long Nhật Triều Nam
15 TH1064 Nguyễn Tuấn Hưng Nam
16 TH1098 Lê Duy Bảo Nam
17 TH1093 Phan Uy Minh Nam
18 TH1090 Bùi Quang Huy Nam
19 TH1088 Nguyễn Danh Thiện Nam
20 TH1089 Nguyễn Danh Thuận Nam
21 TH1091 Nguyễn Hoàng Quân Nam
22 TH1013 Võ Triết Di Nam
23 TH1016 Võ Hải Nam Nam
24 TH1143 Vũ Huy Lâm Nam  

TIỂU ĐỘI 2:
ĐPV 1: Chị Lưu Nhất Mỹ Chi – 0388612901
ĐPV 2: anh Trần Vĩnh Tường – 0374424953
STT MÃ HỌC
VIÊN
HỌ TÊN GIỚI
TÍNH
GHI CHÚ
1 TH1054 Phạm Nguyễn Anh Thư Nữ
2 TH1055 Phan Thị Yến Nhi Nữ
3 TH1202 Nguyễn Hoàng Ngân Nhi Nữ
4 TH1056 Đỗ Ngọc Trâm Anh Nữ
5 TH1057 Bùi Đặng Vân Linh Nữ
6 TH1058 Phạm Hoàng Ngân Trúc Nữ
7 TH1059 Trần Nguyễn Minh Vy Nữ
8 TH1137 Nguyễn Phúc Hải Minh Nam
9 TH1138 Nguyễn Đức Khải Nam
10 TH1139 Nguyễn Huy Khang Nam
11 TH1201 Nguyễn Hoàng Sang Nam
12 TH1152 Nguyễn Thái Quang  Trí nam
13 TH1153 Trần Thanh  Nhân Nam
14 TH1123 Nguyễn Việt Anh Nam
15 TH1124 Nguyễn Trí Anh Nam
16 TH1122 Bùi Harry Nam
17 TH1128 Nguyễn Hoàng Bảo Anh Nam
18 TH1015 Hồ khả Doanh Nam
19 TH1112 Ngô Minh Khang Nam
20 TH1027 Nguyễn Đức Tuấn Nam
21 TH1033 Nguyễn Phan Hữu Tiến Nam
22 TH1125 Võ Đình Minh Quân Nam


TIỂU ĐỘI 3
ĐPV1: Chị Lê Thị Hiền – 0327612815
ĐPV2: anh Huỳnh Công Đức – 0395933732 
STT MÃ HỌC VIÊN HỌ TÊN GIỚITÍNH CHI CHÚ 
1 TH1114 Phạm Nguyễn Gia Hân Nữ
2 TH1119 Bùi Nguyễn Bảo Trân Nữ
3 TH1065 Đỗ Huệ Chi Nữ
4 TH1-178 Ngô Như  Ý Nữ
5 TH1120 Huỳnh Trúc Lam Nữ
6 TH1146 Phan Thị Phương Hiền Nữ
7 TH1136 Nguyễn Lê Uyển Nhi Nữ
8 TH1132 Nguyễn Lê Thiên Danh Nam
9 TH1079 Phạm Vũ Việt Long Nam
10 TH1078 Nguyễn Hoàng Khang Nam
11 TH1080 Mã Thiện Nhân Nam
12 TH1070 Lê Nguyễn Phúc Khang Nam
13 TH1131 Nguyễn Minh Khiêm Nam
14 TH1076 Đào Vịnh Thiên nam
15 TH1130 Nguyễn Vũ Mạnh Thiên Nam
16 TH1022 Tô Thiên Bảo Nam
17 TH1023 Huỳnh Minh Khải Nam
18 TH1024 Võ Nguyên Phúc Nam
19 TH1004 Thái Hoàng Khải Nam
20 TH1014 Võ Hoàng Khang Nam
21 TH1001 Nguyễn Trần Minh Quân Nam
22 TH1018 Phùng Danh Nam
23 TH1074 Trần Minh Kiên Nam

TIỂU ĐỘI 4
ĐPV 1: Chị Lê Nguyễn Phương Linh – 0786792158
ĐPV 2: anh Phan Vũ Quang Thái  – 0817544579
STT MÃ HỌC
VIÊN
HỌ TÊN GIỚI
TÍNH
GHI CHÚ
1 TH1008 Huỳnh Gia Cát Tường Nữ
2 TH1053 Đào Thị Kim Ngân Nữ
3 TH1084 Nguyễn Ngọc Linh Chi Nữ
4 TH1073 Nguyễn Hoàng vân Quỳnh Nữ
5 TH1072 Bùi Hoàng Thy Mỹ Nữ
6 TH1048 Đặng Vũ Hải Nguyên Nữ
7 TH1115 Trương Trúc Quỳnh Hương Nữ
8 TH1009 Huỳnh Gia Minh Trí Nam
9 TH1129 Ngô Đức Hùng Nam
10 TH1121 Lê Tuấn Kiệt Nam
11 TH1012 Trần Hữu Trí Nam
12 TH1011 Tô Minh Khôi Nam
13 TH1017 Ngô Bảo Long Nam
14 TH1031 Phạm Nguyễn Bảo Tín Nam
15 TH1032 Nguyễn Phan Hữu Thịnh Nam
16 TH1116 Trần Hoàng Hải nam
17 TH1026 Phạm Minh Triết Nam
18 TH1028 Đoàn Thái Sơn Nam
19 TH1029 Nguyễn Thanh Uy Nam
20 TH1045 Lê Hữu Phúc Khang Nam
21 TH1025 Hà Bảo Khang Nam
22 TH1077 Nguyễn Trí Khang Nam
23 TH1149 Võ Khôi Nguyên Nam
24 TH1010 Phan Đình Phong Nam

TIỂU ĐỘI 5
ĐPV 1: Chị Ngô Triệu Vy – 0368173902
ĐPV 2: chị Y My La  – 0935826440
STT MÃ HỌC
VIÊN
HỌ TÊN GIỚI
TÍNH
GHI CHÚ
1 TH1066 Nguyễn Tuệ Linh Đan Nữ
2 TH1067 Nguyễn Ngọc Bảo An Nữ
3 TH1107 Lê Đoan Trang Nữ
4 TH1069 Nguyễn Ngọc Hà Ngân Nữ
5 TH1044 Bùi Lê Phương Mai Nữ
6 TH1052 Hoàng Thị Thảo Nguyên Nữ
7 TH1030 Đặng Gia Bình Nam
8 TH1051 Hoàng Nguyên Khang Nam
9 TH1068 Lê Thành Khang Nam
10 TH1062 Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên Nam
11 TH1134 Lý Minh Mẫn Nam
12 TH1142 Đào Trí Nhân Nam
13 TH1102 Nguyễn Hoàng Long Nam
14 TH1103 Lê Minh Khôi Nam
15 TH1097 Nguyễn Ngọc Khang Nam
16 TH1108 Lê phúc Nguyên Nam
17 TH1109 Trần Hải Đăng Nam
18 TH1110 Bùi Yên Phúc Khánh Nam
19 TH1133 Nguyễn Trương Hà Phương Nam
20 TH1005 Nguyễn Gia Phúc Nam
21 TH1046 Phạm Xuân Bách Nam
22 TH1047 Nguyễn Vũ Gia Huy Nam
23 TH1036 Đặng Gia Minh Nam
24 TH1002 Xuân Nữ

 


TIỂU ĐỘI 6
ĐPV 1: Chị Nguyễn Hồ Mỹ Duyên – 0931078333
ĐPV 2: anh Nguyễn Trung Hiếu – 0366943338
STT MÃ HỌC VIÊN HỌ TÊN GIỚITÍNH GHI CHÚ
1 TH1042 Nguyễn Hoàng Phương Vy Nữ
2 TH1038 Trần Võ Thùy Dương Nữ
3 TH1096 Mai Tuyết Trinh Nữ
4 TH1101 Nguyễn Hoàng Trúc Linh Nữ
5 TH1050 Nguyễn Ngọc Trân Nữ
6 TH1177 Phan Nguyễn Khánh Thư Nữ
7 TH1150  Đỗ Nguyễn Hồng  My Nữ
8 TH1037 Lê Minh Hiếu Nam
9 TH1039 Lê Gia Phát Nam
10 TH1040 Lê Quốc Đạt Nam
11 TH1041 Lê Minh Thuận Nam
12 TH1043 Nguyễn Minh Khôi Nam
13 TH1034 Nguyễn Minh Đức Nam
14 TH1035 Nguyễn Minh Tài Nam
15 TH1095 Mai Tiến Dũng Nam
16 TH1049 Nguyễn Trọng Nhân Nam
17 TH1106 Phạm Đăng Trí Nam
18 TH1105 Phạm Đăng Thịnh Nam
19 TH1135 Hsiung Dũng Rory Nam
20 TH1173 Ngô Trần Gia  Hưng Nam
21 TH1174 Ngô Trần Gia  An Nam
22 TH1175 Nguyễn Hữu  Phước Nam
23 TH1176 Phan Nguyễn Khánh Minh Nam

Các chiến sĩ có mặt lúc 6h00, ngày 19/6/2022 (Chủ nhật) để làm lễ xuất quân, Tại Trung tâm Thanh thiếu niên miền Nam – Cơ sở Bình Tân; Đ/c: số 1, đường số 3, KDC Vĩnh Lộc, phường Bình Hưng Hòa B, Q. Bình Tân.

XEM SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI

Bình luận Facebook