Danh sách phân tiểu đội HKQĐ– Tự Hào Quân Ngũ

1604

DANH SÁCH PHÂN CÁC TIỂU ĐỘI
LỚP HỌC KỲ QUÂN ĐỘI – TỰ HÀO QUÂN NGŨ
(từ 03/6-11/6/2023)

STT TIỂU ĐỘI MÃ HV HỌ TÊN GIỚI
TÍNH
NĂM SINH
1 Tiểu đội 3 HK1030 Nguyễn như An Nữ 31/08/2010
2 Tiểu đội 2 HK1066 Đào Duy Việt Anh Nam 9/1/2008
3 Tiểu đội 2 HK1106 Võ Nguyễn Minh Anh Nữ 10/2/2012
4 Tiểu đội 3 HK1031 Nguyễn Như Anh Nữ 27/04/2009
5 Tiểu đội 3 HK1094 Lê thanh Hà Anh Nữ 18/9/2009
6 Tiểu đội 5 HK1122 Nguyễn Đoàn Diệp Anh Nữ 18/11/2012
7 Tiểu đội 6 HK1105 Hồ Minh Anh Nữ 6/10/2011
8 Tiểu đội 6 HK1111 Trần Ngọc Xuân Anh Nữ 30/01/2011
9 Tiểu đội 6 HK1119 Nguyễn Phương Anh Nữ 21/7/2011
10 Tiểu đội 6 HK1202 Phạm Hoàng Anh Nam 14/09/2010
11 Tiểu đội 2 HK1028 Trần thiên Ân Nam 10/6/2009
12 Tiểu đội 3 HK1042 Đoàn Thiên Ân Nam 15/03/2011
13 Tiểu đội 1 HK1004 Trần Đông Bách Nam 21/8/2010
14 Tiểu đội 4 HK1117 Phạm Trọng Trí Bách Nam 3/3/2009
15 Tiểu đội 5 HK1-206 Trịnh Quốc Bảo Nam 03/07/2011
16 Tiểu đội 6 HK1102 Nguyễn Thành Nam 27/04/2011
17 Tiểu đội 2 HK1018 Phạm Bảo Châu Nữ 26/1/2012
18 Tiểu đội 1 HK1146 Đỗ Huệ Chi Nữ 12/7/2012
19 Tiểu đội 1 HK1099 Lê Nguyễn khánh Chi Nữ 12/4/2009
20 Tiểu đội 3 HK1056 Nguyễn Đức Dũng Nam 19/10/2012
21 Tiểu đội 4 HK1035 Trần Nguyễn Anh Dũng Nam 29/05/2009
22 Tiểu đội 4 HK1092 Mai Tấn Dũng Nam 4/11/2009
23 Tiểu đội 6 BỘ ĐỘI Phan Minh Dũng Nam 04/09/2009
24 Tiểu đội 1 HK1005 Nguyễn Ngọc Khánh Duy Nam 8/9/2008
25 Tiểu đội 3 HK1084 Nguyễn Hà bảo Duy Nam 25/01/2010
26 Tiểu đội 3 HK1147 Lê Nguyễn Minh Duy Nam 31/8/2009
27 Tiểu đội 4 HK1147 Lê Nguyễn Minh Duy Nam 31/8/2009
28 Tiểu đội 4 HK1201 Nguyễn Nghiêm Anh Duy Nam 30/09/2010
29 Tiểu đội 5 BỘ ĐỘI Nguyễn Thị Mỹ Duyên Nữ 07/10/2011
30 Tiểu đội 1 HK1076 Hoàng Tùng Dương Nam 27/7/2010
31 Tiểu đội 2 HK1075 Vỗ Nhật Ánh Dương Nữ 28/11/2006
32 Tiểu đội 1 HK1096 Nguyễn Thành Đạt Nam 21/8/2009
33 Tiểu đội 2 HK1019 Dương Thành Đạt Nam 28/01/2009
34 Tiểu đội 2 HK1002 Phạm Đức Đạt Nam 5/12/2011
35 Tiểu đội 2 HK1079 Trịnh Trọng Đạt Nam 31/10/2010
36 Tiểu đội 1 HK1024 Trần Hải Đăng Nam 29/09/2012
37 Tiểu đội 2 HK1078 Vũ Việt Đức Nam 6/8/2008
38 Tiểu đội 2 HK1089 Hà Quang Đức Nam 21/12/2010
39 Tiểu đội 6 HK1032 Vũ Trường Giang Nam 8/7/2009
40 Tiểu đội 5 HK1086 Nguyễn Văn Giàu Nam 20/04/2012
41 Tiểu đội 6 BỘ ĐỘI Nguyễn Thị Thanh Nữ 20/12/2008
42 Tiểu đội 3 HK1055 Nguyễn Ngọc Minh Hiếu Nam 5/6/2009
43 Tiểu đội 1 BỘ ĐỘI Trần Ngọc Huy Hoàng Nam 08/08/2009
44 Tiểu đội 3 HK1074 Ngô Bảo Hoàng Nam 3/10/2011
45 Tiểu đội 4 HK1083 Nguyễn Sinh Hùng Nam 24/12/2007
46 Tiểu đội 1 HK1008 Nguyễn Phạm Xuân Huy Nam 16/3/2010
47 Tiểu đội 2 HK1143 Trần phạm Quang Huy Nam 13/11/2010
48 Tiểu đội 5 HK1205 Nguyễn Minh Huy Nam 23/06/2011
49 Tiểu đội 5 HK1149 Ngô Tiến Huy Nam 8/8/2011
50 Tiểu đội 6 HK1120 Hoàng Gia Huy Nam 7/9/2009
51 Tiểu đội 6 HK1212 Nguyễn Gia Huy Nam 10/07/2010
52 Tiểu đội 6 HK1215 Đỗ Minh Huy Nam 17/06/2007
53 Tiểu đội 1 HK1071 Đinh Công Hưng Nam 7/3/2009
54 Tiểu đội 2 HK1025 Lưu Đỗ Cảnh Hưng Nam 2/6/2008
55 Tiểu đội 4 HK1116 Nguyễn A Hưng Nam 2009
56 Tiểu đội 6 HK1063 Nguyễn Gia Hưng Nam 19/5/2011
57 Tiểu đội 6 HK1-210 Ngô Trần Gia Hưng Nam 05/08/2010
58 Tiểu đội 2 HK1145 Trần Trung Kiên Nam 13/07/2009
59 Tiểu đội 4 HK1050 Hoàng Bá Kiên Nam 21/02/2011
60 Tiểu đội 3 HK1001 Nguyễn Tuấn Kiệt Nam 27/12/2010
61 Tiểu đội 3 HK1041 Nguyễn Quốc Kiệt Nam 26/11/2010
62 Tiểu đội 2 BỘ ĐỘI Phạm Văn Khải Nam 30/09/2009
63 Tiểu đội 1 HK1027 Nguyễn Hữu Nguyên Khang Nam 6/2/2009
64 Tiểu đội 2 HK1011 Phan Tiến Khang Nam 18/08/2011
65 Tiểu đội 4 HK1012 Nguyễn phúc Khang Nam 20/01/2010
66 Tiểu đội 4 HK1049 Nguyễn Lữ Bảo Khang Nam 15/12/2011
67 Tiểu đội 5 HK1087 Nguyễn Duy Khang Nam 21/01/2011
68 Tiểu đội 5 HK1054 Nguyễn Trần Trọng Khang Nam 22/06/2012
69 Tiểu đội 6 HK1109 Nguyễn Gia Khang Nam 26/12/2011
70 Tiểu đội 6 HK1208 Nguyễn Phúc Khang Nam 14/10/2009
71 Tiểu đội 3 HK1082 Trần Quang Khánh Nam 11/3/2011
72 Tiểu đội 4 HK1046 Nguyễn Vũ Nam Khánh Nam 28/04/2009
73 Tiểu đội 4 HK1068 Phạm Lê Minh Khánh Nam 7/6/2011
74 Tiểu đội 1 HK1097 Phạm Gia Khiêm Nam 10/9/2009
75 Tiểu đội 6 HK1101 Nguyễn Gia Khiêm Nam 21/10/2011
76 Tiểu đội 2 HK1080 Nguyễn Đăng Khoa Nam 18/08/2009
77 Tiểu đội 3 BỘ ĐỘI Đàm Đăng Khoa Nam 24/01/2011
78 Tiểu đội 6 HK1020 Võ Việt Khoa Nam 26/12/2011
79 Tiểu đội 3 HK1053 Vũ Đình Khôi Nam 25/11/2008
80 Tiểu đội 5 HK1021 Võ Việt Khôi Nam 15/09/2009
81 Tiểu đội 2 HK1141 Nguyễn Hoàng Khánh Lâm Nam 10/02/2012
82 Tiểu đội 4 HK1093 Lê Tùng Lâm Nam 24/12/2011
83 Tiểu đội 4 BỘ ĐỘI An Hoàng Uyên Linh Nữ 06/03/2011
84 Tiểu đội 3 BỘ ĐỘI Mai Bảo Long Nam 07/09/2007
85 Tiểu đội 3 HK1118 Nguyễn Hoàng Phúc Lộc Nam 29/6/2007
86 Tiểu đội 5 HK1036 Phạm Lucas Nam 16/06/2010
87 Tiểu đội 3 HK1044 Nguyễn Đức Mạnh Nam 12/09/2009
88 Tiểu đội 1 HK1088 Nguyễn Tiến Minh Nam 4/2/2007
89 Tiểu đội 2 HK1037 Đỗ Phương Minh Nam 9/5/2009
90 Tiểu đội 2 HK1081 Huỳnh Nhật Minh Nam 04/01/2009
91 Tiểu đội 4 HK1100 Nguyễn Tiến Minh Nam 25/09/2011
92 Tiểu đội 4 HK1115 Trương Nguyễn Khang Minh Nam 2009
93 Tiểu đội 4 HK1213 Nguyễn Lê Hoàng Minh Nam 06/08/2009
94 Tiểu đội 6 HK1067 Nguyễn Hữu Minh Nam 13/04/2010
95 Tiểu đội 6 HK1209 Phan Nguyễn Khánh Minh Nam 29/04/2010
96 Tiểu đội 1 BỘ ĐỘI Nguyễn Minh Nam 22/12/2012
97 Tiểu đội 3 HK1065 Đinh Bảo Nam Nam 27/9/2011
98 Tiểu đội 5 HK1038 Hoàng Vũ Khánh Ngân Nữ 9/9/2007
99 Tiểu đội 3 HK1048 Nguyễn Đình Đức Nghĩa Nam 1/2/2009
100 Tiểu đội 6 HK1070 Nguyễn Đức Nghĩa Nam 26/12/2009
101 Tiểu đội 3 HK1108 Nguyễn Khánh Ngọc Nữ 30/12/2011
102 Tiểu đội 3 HK1085 Chu Trần Minh Nguyên Nam 3/9/2010
103 Tiểu đội 3 HK1064 Hoàng Khôi Nguyên Nam 20/9/2009
104 Tiểu đội 4 HK1058 Phạm Huỳnh Thảo Nguyên Nữ 24/03/2009
105 Tiểu đội 5 HK1039 Hoàng Vũ Khánh Nguyên Nam 25/09/2009
106 Tiểu đội 5 HK1110 Nguyễn Tường Nguyên Nam 17/08/2011
107 Tiểu đội 2 BỘ ĐỘI Phùng Chí Nhân Nam 02/04/2009
108 Tiểu đội 4 HK1069 Phạm Lê Minh Nhật Nam 15/11/2012
109 Tiểu đội 4 HK1059 Trần Võ Quỳnh Nhi Nữ 13/07/2012
110 Tiểu đội 1 HK1052 Trần Quỳnh Như Nữ 23/10/2011
111 Tiểu đội 3 HK1045 Nguyễn Minh Phát Nam 2/8/2011
112 Tiểu đội 2 HK1112 Trần Dư Vĩ Phong Nam 29/12/2012
113 Tiểu đội 4 HK1051 Trần Nguyễn Quốc Phong Nam 29/12/2009
114 Tiểu đội 6 HK1022 Huỳnh Thanh Phong Nam 15/11/2012
115 Tiểu đội 4 HK1103 Võ Thanh Phúc Nam 15/09/2011
116 Tiểu đội 6 HK1211 Nguyễn Hữu Phước Nam 28/04/2010
117 Tiểu đội 5 HK1114 Đoàn Bảo Phương Nam 6/5/2011
118 Tiểu đội 5 HK1040 Huỳnh Nhật Quang Nam 24/11/2006
119 Tiểu đội 5 BỘ ĐỘI Lê Đình Anh Quang Nam 16/06/2011
120 Tiểu đội 1 HK1006 Võ Minh Quân Nam 6/8/2011
121 Tiểu đội 1 HK1144 Phan Minh Quân Nam 13/06/2012
122 Tiểu đội 3 HK1003 Trần Anh Minh Quân Nam 4/8/2011
123 Tiểu đội 5 HK1207 Quách Hán Quân Nam 27/01/2011
124 Tiểu đội 1 HK1034 Lê Ngọc Quý Nam 9/7/2011
125 Tiểu đội 4 HK1061 Nguyễn Hoàng Thảo Quyên Nữ 15/07/2010
126 Tiểu đội 5 HK1061 Nguyễn Hoàng Thảo Quyên Nữ 15/07/2010
127 Tiểu đội 1 HK1007 Lê Khương Đức Tài Nam 30/8/2011
128 Tiểu đội 6 HK1214 Lê Nguyễn Nhật Tân Nam 22/10/2010
129 Tiểu đội 2 HK1033 Nguyễn Khánh Toàn Nam 11/11/2011
130 Tiểu đội 1 HK1017 Võ Thanh Tùng Nam 6/9/2010
131 Tiểu đội 5 HK1062 Trần Danh Tùng Nam 9/3/2011
132 Tiểu đội 2 HK1016 Lê Đức Thành Nam 03/01/2007
133 Tiểu đội 5 HK1203 Phạm Minh Thăng Nam 26/04/2011
134 Tiểu đội 5 HK1204 Nguyễn Anh Thiên Nam 09/04/2011
135 Tiểu đội 1 HK1026 Chung Phước Thiện Nam 15/12/2009
136 Tiểu đội 6 HK1095 Đặng Ngọc Thiện Nam 12/3/2007
137 Tiểu đội 6 HK1104 Đoàn Thiện Thuật Nam 5/5/2011
138 Tiểu đội 2 HK1091 Hà Bảo Trâm Nữ 29/06/2012
139 Tiểu đội 1 HK1098 Đặng Minh Trí Nam 19/05/2009
140 Tiểu đội 1 HK1301 Nguyễn Quang Minh Trí Nam 10/2/2011
141 Tiểu đội 4 BỘ ĐỘI Nguyễn Minh Trí Nam 17/08/2008
142 Tiểu đội 4 HK1148 Văn Từ Thiên Trí Nam 7/8/2010
143 Tiểu đội 2 HK1107 Võ Nguyễn Minh Triết Nam 10/2/2012
144 Tiểu đội 5 BỘ ĐỘI Phùng Quốc Trung Nam 14/12/2011
145 Tiểu đội 5 HK1060 Dương Tiến Trường Nam 29/11/2010
146 Tiểu đội 5 HK1170 Vũ Nam Trường Nam 21/2/2011
147 Tiểu đội 1 HK1072 Trịnh Ngọc Anh Nam 2/9/2009
148 Tiểu đội 1 HK1023 Trần Khả Vy Nữ 9/6/2010
149 Tiểu đội 3 HK1057 Nguyễn Văn Xung Nam 11/7/2008
150 Tiểu đội 5 HK1153 Lê Huy  Bảo Nam 13/08/2011

 

DANH SÁCH ĐIỀU PHỐI VIÊN PHỤ TRÁCH TIỂU ĐỘI 

Tiểu đội Tên điều phối viên SỐ ĐT
TIỂU ĐỘI 1 Võ Thành Hiệp 0326644132
TIỂU ĐỘI 2 Phan Hoài Thẩm Phương 0344281929
TIỂU ĐỘI 3 Lại Tấn Quốc 0823709379
TIỂU ĐỘI 4 Nguyễn Hoàng Thơ 0362086786
TIỂU ĐỘI 5 Nguyễn Lâm Trường 0858302382
TIỂU ĐỘI 6 Nguyễn Ngọc Bích Trâm 0392443651

 

Bình luận Facebook