DANH SÁCH CHIA TIỂU ĐỘI HKQĐ TĂNG THIẾT GIÁP

DANH SÁCH PHÂN CHIA HỌC VIÊN LỚP HKQĐ TĂNG THIẾT GIÁP--HK3 STT MÃ HỌC VIÊN TIỂU ĐỘI HỌ TÊN GIỚI TÍNH NĂM SINH 1 HK3127 TIỂU ĐỘI 3 Hoàng Xuân An Nam 14/04/2009 2 HK3038 TIỂU ĐỘI 4 Phạm Phú An Nam 20/12/2011 3 HK3087 TIỂU ĐỘI 3 Trần Thị...

DANH SÁCH PHÂN CHIA TIỂU ĐỘI LỚP CHIẾN SỸ TÍ HON – TỰ VỆ...

DANH SÁCH PHÂN CHIA TIỂU ĐỘI LỚP CHIẾN SỸ TÍ HON – TỰ VỆ THOÁT HIỂM Tên học viên sắp theo thứ tự ABC STT TIỂU ĐỘI MÃ HỌC VIÊN HỌ TÊN GIỚI TÍNH NĂM...

HKQĐ NÂNG CAO – TRUI RÈN ĐỂ TRƯỞNG THÀNH 2023

Học kỳ quân đội nâng cao – TRUI RÈN ĐỂ TRƯỞNG THÀNH  làm lễ xuất quân vào sáng ngày 13 tháng 06 năm 2023,...

Lễ xuất quân CSTH Nâng cao – Chinh phục thử thách

       Sáng ngày 11 tháng 6 năm 2023, Trung tâm thanh thiếu niên miền Nam (SYC) tưng bừng tổ chức lễ xuất...

DANH SÁCH TIỂU ĐỘI LỚP CHIẾN SỸ TÍ HON – CHINH PHỤC THỬ...

DANH SÁCH CHIA TIỂU ĐỘI LỚP CHIẾN SỸ TÍ HON – CHINH PHỤC THỬ THÁCH ( TH2) ( từ 11/06-17/06) Tên học viên sắp theo thứ tự...

Lễ xuất quân HKQĐ – Tự hào quân ngũ

Sáng ngày 03 tháng 6 năm 2023, Trung tâm thanh thiếu niên miền Nam (SYC) tưng bừng tổ chức lễ xuất quân Học kỳ...

HKQĐ-Tự Hào Quân Ngũ 2023

Sáng ngày 03 tháng 6 năm 2023, Trung tâm thanh thiếu niên miền Nam (SYC) tổ chức lễ xuất quân Học kỳ quân đội...

Khai mạc học kỳ quân đội hè 2023 và lễ xuất quân chương trình...

Sáng ngày 29 tháng 05 năm 2023, Trung tâm thanh thiếu niên miền Nam tưng bừng chào đón 125 học viên cùng với hơn...

DANH SÁCH CÁC TIỂU ĐỘI CSTH – RÈN LUYỆN CHÍNH TÔI

DANH SÁCH PHÂN CÁC TIỂU ĐỘI LỚP CHIẾN SỸ TÍ HON - RÈN LUYỆN CHÍNH TÔI (từ 29/5-3/6/2023) Tên học viên xếp theo thứ tự ABC STT Mã...

8 lý do chọn Học kỳ quân đội – SYC

Trung tâm thanh thiếu niên miền Nam (viết tắt SYC) là đơn vị trực thuộc Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, với...

Tìm hiểu Học kỳ quân đội

Bài viết mới