Học Kỳ Quân Đội Nâng Cao – Trui Rèn Để Trưởng Thành

Rèn luyện tinh thần thép; Tăng cường thể lực và sức mạnh ý chí; Xây dựng nền nếp, kỷ luật, sự nhanh nhẹn và khả năng tự lập cao; Vượt qua nỗi sợ hãi trong cuộc sống; Thúc đẩy động lực giải quyết mọi khó khăn; Xác định mục tiêu, tầm nhìn cho bản thân.

HÀNH TRÌNH TRẢI NGHIỆM – HELLO! VIETNAM

HÀNH TRÌNH TRẢI NGHIỆM HELLO! VIETNAM    "VỀ MIỀN CỰC ĐÔNG" " Start Your Change - Bắt đầu thay đổi" - Địa điểm: TP. HCM - Khánh Hòa...

ENGLISH CAMP _ TRẠI HÈ TIẾNG ANH

ENGLISH CAMP 2020 ĐỊNH HƯỚNG CÔNG DÂN TOÀN CẦU “GLOBAL NEXT TOP CITIZENS SEASON 2” (Hòa nhập – Thích nghi) Thời gian: Từ ngày 04/08 đến 08/08/2020...

Học Kỳ Quân Đội – Chiến Binh Thép

Mục tiêu huấn luyện:  Rèn luyện tinh thần mạnh mẽ, nhanh nhẹn, nền nếp, kỷ luật; Tăng cường thể lực và sức mạnh ý chí; Thúc đẩy động lực giải quyết mọi khó khăn trong cuộc sống, Sống hòa đồng và chia sẻ, Yêu thương gia đình, quý trọng giá trị hiện hữu; Chia sẻ trách nhiệm cộng đồng xã hội.

Học Kỳ Quân Đội Nâng Cao – Tinh Thần Đồng Đội

Rèn luyện tinh thần thép; Tăng cường thể lực và sức mạnh ý chí; Xây dựng nền nếp, kỷ luật, sự nhanh nhẹn và khả năng tự lập cao; Vượt qua nỗi sợ hãi trong cuộc sống; Thúc đẩy động lực giải quyết mọi khó khăn; Xác định mục tiêu, tầm nhìn cho bản thân.

Học Kỳ Quân Đội Nâng Cao – Thiếu Niên Anh Hùng

Rèn luyện tinh thần thép; Tăng cường thể lực và sức mạnh ý chí; Xây dựng nền nếp, kỷ luật, sự nhanh nhẹn và khả năng tự lập cao; Vượt qua nỗi sợ hãi trong cuộc sống; Thúc đẩy động lực giải quyết mọi khó khăn; Xác định mục tiêu, tầm nhìn cho bản thân.

CHIẾN SĨ TÍ HON – RÈN LUYỆN CHÍNH TÔI

Chiến Sỹ Tí Hon Rèn Luyện Chính Tôi Lớp "Rèn luyện chính tôi - 2023" - Đối tượng: Từ 7 đến 11 tuổi. - Thời gian: Từ ngày...

CHIẾN SĨ TÍ HON – SỐNG BIẾT CHIA SẺ

Chiến Sĩ Tí Hon Sống Biết Chia Sẻ Lớp “Sống Biết Chia Sẻ – 2023” - Đối tượng: Từ 7 đến 11 tuổi. - Thời gian: Từ ngày...

TÍ HON TRẢI NGHIỆM – SYC CAMP

TÍ HON TRẢI NGHIỆM SYC Camp Không tổ chức năm 2023 - Đối tượng  : Từ 7 đến 11 tuổi (Đã học lớp 1) - Thời gian : Từ...

Học Kỳ Quân Đội – Tự Hào Quân Ngũ

- Rèn luyện tinh thần mạnh mẽ, nhanh nhẹn, nền nếp, kỷ luật từ đó xây dựng thói quen tốt cho bản thân; Nâng cao khả năng tự lập, ý chí, trách nhiệm; Biết đối phó với các tình huống nguy hiểm thường ngày; Sống hòa đồng và chia sẻ, Yêu thương gia đình, quý trọng giá trị hiện hữu.

Tìm hiểu Học kỳ quân đội

Bài viết mới

028 3930 0132