THÔNG BÁO KHÔNG TỔ CHỨC CÁC CHƯƠNG TRÌNH HÈ 2021

1187

Để bảo đảm an toàn tốt nhất cho học viên và chấp hành các quy định của cơ quan có thẩm quyền, Ban Giám đốc Trung tâm thanh thiếu niên miền Nam quyết định tạm hoãn và thay đổi thời gian dự kiến tổ chức chương trình hè 2021 như sau:

          – Các chương trình đã thông báo và nhận học viên đăng ký sẽ dời thời điểm tổ chức thêm 2 tuần (14 ngày) theo thời gian dự kiến bắt đầu chương trình. Các chương trình sẽ có thời gian dự kiến tổ chức mới (theo lịch cụ thể kèm theo).

          –  Chương trình nào sau khi đã điều chỉnh thời gian dự kiến tổ chức, đến thời điểm dự kiến tổ chức (mới) vẫn không thể tổ chức được thì Trung tâm sẽ thông báo hủy tổ chức chương trình đó, các chương trình chưa thông báo vẫn thực hiện.

          Sau khi có thông báo của Trung tâm về việc tạm hoãn và thay đổi thời gian tổ chức chương trình, nhân viên tư vấn của Trung tâm sẽ liên hệ với phụ huynh đã đăng ký tham gia chương trình để thông báo và phối hợp giải quyết các vấn đế có liên quan theo các phương án như sau:

  1. Đối với học viên đăng ký và đóng tiền, nếu đồng ý tiếp tục tham gia theo thời gian thay đổi dự kiến, Trung tâm vẫn để danh sách đăng ký theo chương trình đã chọn. Nếu không đồng ý tham gia theo thời gian thay đổi sẽ được giải quyết hủy tham gia chương trình và hoàn trả lại học phí đã đóng hoặc chuyển sang lớp khác theo yêu cầu của học viên.
  2. Đối với học viên đăng ký và chưa đóng tiền, nếu đồng ý tiếp tục tham gia theo thời gian thay đổi dự kiến, Trung tâm vẫn để danh sách đăng ký theo chương trình đã chọn. Nếu không đồng ý tham gia theo thời gian thay đổi và có nhu cầu đăng ký lớp khác Trung tâm sẽ giải quyết chuyển lớp, trường hợp không có nhu cầu tiếp tục tham gia Trung tâm sẽ xóa danh sách đăng ký của học viên.

THÔNG BÁO NGÀY 6/6/2021

Do tình hình dịch bệnh covid ở TP. Hồ Chí MInh vẫn chưa được cải thiện, Trung tâm thanh thiếu niên miền Nam quyết định không tổ chức các chương trình có thời gian diễn ra trong tháng 6 năm 2021 bao gồm:

– Các chương trình Chiến sỹ tí hon:  Rèn luyện chính tôi, Tư vệ thoát hiểm, Chinh phục thử thách.

– Các chương trình Học kỳ quân đội: Tự hào quân ngũ, Trui rèn để trưởng thành.

Nhân viên Trung tâm sẽ liên hệ với phụ huynh đã đăng ký để giải quyết chuyển lớp hoặc chuyển trả học phí cho phụ huynh theo Thông báo của Trung tâm.
Trân trọng thông báo.

THÔNG BÁO NGÀY 02/7/2021

Do tình hình dịch bệnh covid ở TP. Hồ Chí Minh diển biến phức tạp và chưa xác định thời gian có thể khống hoàn toàn chế dịch bệnh covid 19, Trung tâm thanh thiếu niên miền Nam quyết định không tổ chức các chương trình hè năm 2021 đã dự kiến.

Nhân viên Trung tâm sẽ liên hệ với phụ huynh đã đăng ký để giải quyết chuyển trả học phí cho phụ huynh theo Thông báo của Trung tâm.
Trân trọng thông báo.

XEM LỊCH THAY ĐỔI =>TẠI ĐÂY

Bình luận Facebook