LỊCH CÁC CHƯƠNG TRÌNH HỌC KỲ QUÂN ĐỘI VÀ KỸ NĂNG HÈ 2021

35139
I – Chương trình CHIẾN SỸ TÍ HON (Dành cho học viên 7 đến 12 tuổi)

1. Chiến Sỹ Tí Hon – Rèn Luyện Chính Tôi – KHÔNG TỔ CHỨC 
– Thời gian dự kiếnTừ 12/6/2021 đến 17/6/2021 (6 ngày). 
Đối tượng học viên: Từ 7 đến 11 tuổi (Đã học lớp 1)

– Địa điểm: Trung tâm Thanh thiếu niên miền Nam – Cơ sở Bình Tân
– Số lượng: Từ 80 đến 120 học viên
Học phí: 4.800.000 VND       
– Đăng ký sớm: 4. 550.000 VND

– Mã chương trình:
TH1

2. Chiến Sỹ Tí Hon Nâng Cao – Chinh Phục Thử Thách-  KHÔNG TỔ CHỨC
– Thời gian dự kiếnTừ 20/6/2021 đến 26/6/2021 (7 ngày). 
Đối tượng học viên: Từ 8 đến 12 tuổi (Từ lớp 3 – lớp 6)

– Địa điểm: Trung tâm Thanh thiếu niên miền Nam
+ Cơ sở Bình Tân: 4 ngày     + Cơ sở Vũng Tàu: 3 ngày
– Số lượng: Từ 80 đến 100 học viên
– Học phí: 6.000.000 VND       
– Đăng ký sớm: 5.700.000 VND

– Mã chương trình:
TH2

3. Chiến Sỹ Tí Hon – Tự Vệ Thoát Hiểm   – KHÔNG TỔ CHỨC
– Thời gian dự kiếnTừ 29/6/2021 đến 04/7/2021 (6 ngày). 
Đối tượng học viên: Từ 7 đến 11 tuổi (Đã học lớp 1)

– Địa điểm: Trung tâm Thanh thiếu niên miền Nam – Cơ sở Bình Tân
– Số lượng: Từ 80 đến 120 học viên
– Học phí: 4.800.000 VND           
– Đăng ký sớm: 4.550.000 VND

– Mã chương trình:
TH3

4. Trại Hè Tí Hon Trải Nghiệm  SYC Camp /Trại hè SYC – KHÔNG TỔ CHỨC
– Thời gian cũTừ 22/6/2021 đến 27/6/2021 (6 ngày). 
– Thời gian dự kiến mới: Từ 06/7/2021 đến 11/7/2021 (6 ngày). 
Đối tượng học viên: Từ 7 đến 11 tuổi (Đã học lớp 1)

– Địa điểm: Trung tâm huấn luyện biển Vũng Tàu
– Số lượng: Từ 80 đến 100 học viên
– Học phí: 5.000.000 VND         
– Đăng ký sớm: 4.750.000
VND
– Mã chương trình:
TH4

5. Chiến Sỹ Tí Hon – Sống Biết Chia Sẻ – KHÔNG TỔ CHỨC
– Thời gian cũTừ 02/7/2021 đến 07/7/2021 (6 ngày). 
– Thời gian dự kiến mới: Từ 14/7/2021 đến 19/7/2021 (6 ngày). 
Đối tượng học viên: Từ 7 đến 11 tuổi (Đã học lớp 1)

– Địa điểm: Trung tâm Thanh thiếu niên miền Nam – Cơ sở Bình Tân
– Số lượng: Từ 80 đến 120 học viên
– Học phí: 4.800.000 VND         
– Đăng ký sớm: 4.550.000 VND

– Mã chương trình:
TH5

6. Chiến Sỹ Tí Hon Nâng Cao – Thách Thức Giới Hạn – KHÔNG TỔ CHỨC
– Thời gian cũTừ 14/7/2021 đến 20/7/2021 (7 ngày). 
– Thời gian dự kiến mới: Từ 22/7/2021 đến 28/7/2021 (7 ngày). 
Đối tượng học viên: Từ 8 đến 12 tuổi (Từ lớp 3 – lớp 6)

– Địa điểm: Trung tâm Thanh thiếu niên miền Nam
+ Cơ sở Bình Tân: 4 ngày     + Cơ sở Vũng Tàu: 3 ngày
– Số lượng: Từ 80 đến 100 học viên
– Học phí: 5.600.000 VND           
– Đăng ký sớm: 5.320.000
VND
– Mã chương trình:
TH6


 

II- Chương trình HỌC KỲ QUÂN ĐỘI (Dành cho học viên từ 12-18 tuổi)

1. Học Kỳ Quân Đội  – Tự Hào Quân Ngũ – KHÔNG TỔ CHỨC
– Thời gian dự kiến: Từ 13/6/2021 đến 20/6/2021 (8 ngày). 
– Địa điểm: Quân đoàn 4
– Số lượng: Từ 100 đến 120 học viên
– Học phí dự kiến: 6.000.000 VNĐ
– Đăng ký sớm: 5.700.000 VNĐ
– Mã chương trình: HK1    

2. Học Kỳ Quân Đội Nâng Cao  – Trui Rèn Để Trưởng Thành – KHÔNG TỔ CHỨC
– Thời gian dự kiến:Từ 23/6/2021 đến 30/6/2021 (8 ngày). 

– Địa điểm:
Quân đoàn 4 (5 ngày); SYC TP. Vũng Tàu (3 ngày)
– Số lượng: Từ 100 đến 120 học viên
– Học phí dự kiến:  6.500.000 VNĐ
– Đăng ký sớm: 6.150.000 VNĐ

– Mã chương trình: HK2   

3. Học Kỳ Quân Đội  Chiến Binh Thép – KHÔNG TỔ CHỨC 
– Thời gian cũ:Từ 19/6/2021 đến 26/6/2021 (8 ngày).
– Thời gian dự kiến mới:Từ 03/7/2021 đến 10/7/2021 (8 ngày).

– Địa điểm:
Quân đoàn 4
– Số lượng : Từ 100 đến 120 học viên
– Học phí dự kiến: 6.000.000VNĐ
– Đăng ký sớm: 5.700.000 VNĐ

– Mã chương trình: HK3   

4. Học Kỳ Quân Đội  Nâng Cao – Thiếu Niên Anh Hùng – KHÔNG TỔ CHỨC
– Thời gian cũ:Từ 29/6/2021 đến 06/7/2021 (8 ngày)
– Thời gian dự kiến mới:Từ 13/7/2021 đến 20/7/2021 (8 ngày)

– Địa điểm:
Quân đoàn 4 (5 ngày) SYC TP. Vũng Tàu (3 ngày), Khu du lịch Hồ Mây.
– Số lượng : Từ 100 đến 120 học viên
– Học phí dự kiến: 7.000.000 VNĐ
– Đăng ký sớm: 6.650.000 VNĐ

– Mã chương trình: HK4

5. Học Kỳ Quân Đội  Nâng Cao Tinh Thần Đồng Đội – KHÔNG TỔ CHỨC
– Thời gian cũ:Từ 10/7/2021 đến 17/7/2021 (8 ngày). 
– Thời gian dự kiến mới:Từ 23/7/2021 đến 30/7/2021 (8 ngày). 

– Địa điểm:
Quân đoàn 4 (4 ngày); TP. Vũng Tàu (2 ngày) Cần Giờ (2 ngày)
– Số lượng : Từ 100 đến 120 học viên
– Học phí dự kiến: 7.000.000 VNĐ
– Đăng ký sớm: 6.650.000 VNĐ

– Mã chương trình: HK5

 

 


 Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:
Văn phòng ghi danh 1: 212 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, TP.HCM.
                                             Số ĐT: (028) 3930 0132        Hotline: 0902 300 132 

Văn phòng ghi danh 2: Số 1 đường số 3, KDC Vĩnh Lộc, quận Bình Tân, TP. HCM
                                             Số ĐT: (028) 2228 4569        Hotline: 077 345 1080

– Văn phòng ghi danh 3: Số 16, Hồ Quý Ly, TP. Vũng Tàu ( khu vực bãi sau)
                                            Số ĐT: (0254) 6255 255


                                          

Bình luận Facebook