Lịch khai giảng Khóa 87 + 88

1524
   TỔNG KHAI GIẢNG NGOẠI NGỮ – KHÓA 87 SYC   
Ngày 12&13/09/2016
Stt Lớp cũ Ca Lớp mới G.trình  Bài học  P.học Ngày KG Ngày KT
Ca 2-4-6
1 S1 S2 F&F1 U.4-6 P.HOP 09/12/2016 11/04/2016
2 TK5 1 TK6 FF3 U.8-10 1
3 M6 1 M7 F&F4 U.S-3 0
4 SP4 2 YL7 SOL 9 U.9-10 306
Khóa riêng 246
5 SK2C SK3C FF 1 U.8-10 203 10/10/2016 12/02/2016
6 LT STARTERS 1 M3 F&F3 U.S-3 205
7 M5 1 M6 F&F3 U.12-14 305
8 F1 1 F2 F&F4 U.8-11 302
Ca 3-5-7
9 SK3 1 TK1 FF2 U.S-4 302
10 M7 1 F1 F&F4 U.4-7 310
11 Pre YL1 2 Pre YL2 So.6 U.3-4 305
Khóa riêng 357
15 M2 1 SP1 OTHERS OTHERS 201 10/11/2016 12/03/2016
16 LT STARTERS 1 M3 F&F3 U.S-3 305
17 F1 1 F2 F&F4 U.8-11 307
18 F6 1 F7 F&F5 U.10-12 1
19 TOEIC 2 2 TOEIC 3 TARGET U.1-3 306
Khóa riêng T7&CN
21 SK2 Sáng SK3 FF1 U.8-10 206  01/10/2016 20/11/2016
22 S2 Sáng S3 F&F1 U.7-10 304
20 GE 6 L 2 Sáng GE 6 L 3 AV 6 U.8-10 302 15/10/2016 12/04/2016
23 TK5 Sáng TK6 FF3 U.8-10 301 22/10/2016 12/11/2016
24 LT STARTERS Sáng M3 F&F3 U.S-3 303
25 S4A Sáng S5 F&F2 U.S-3 201
26 S5 Sáng S6 F&F2 U.4-7 203
27 S6 Sáng M1 F&F2 U.8-11 306
28 M2 Sáng SP1 OTHERS OTHERS 204
   TỔNG KHAI GIẢNG NGOẠI NGỮ – KHÓA 87 SYC   
Ngày 12&13/09/2016
Stt Lớp cũ Ca Lớp mới G.trình  Bài học  P.học Ngày KG Ngày KT
Ca 2-4-6
1 S1 S2 F&F1 U.4-6 P.HOP 09/12/2016 11/04/2016
2 TK5 1 TK6 FF3 U.8-10 1
3 M6 1 M7 F&F4 U.S-3 0
4 SP4 2 YL7 SOL 9 U.9-10 306
Khóa riêng 246
5 SK2C SK3C FF 1 U.8-10 203 10/10/2016 12/02/2016
6 LT STARTERS 1 M3 F&F3 U.S-3 205
7 M5 1 M6 F&F3 U.12-14 305
8 F1 1 F2 F&F4 U.8-11 302
Ca 3-5-7
9 SK3 1 TK1 FF2 U.S-4 302
10 M7 1 F1 F&F4 U.4-7 310
11 Pre YL1 2 Pre YL2 So.6 U.3-4 305
Khóa riêng 357
15 M2 1 SP1 OTHERS OTHERS 201 10/11/2016 12/03/2016
16 LT STARTERS 1 M3 F&F3 U.S-3 305
17 F1 1 F2 F&F4 U.8-11 307
18 F6 1 F7 F&F5 U.10-12 1
19 TOEIC 2 2 TOEIC 3 TARGET U.1-3 306
Khóa riêng T7&CN
21 SK2 Sáng SK3 FF1 U.8-10 206  01/10/2016 20/11/2016
22 S2 Sáng S3 F&F1 U.7-10 304
20 GE 6 L 2 Sáng GE 6 L 3 AV 6 U.8-10 302 15/10/2016 12/04/2016
23 TK5 Sáng TK6 FF3 U.8-10 301 22/10/2016 12/11/2016
24 LT STARTERS Sáng M3 F&F3 U.S-3 303
25 S4A Sáng S5 F&F2 U.S-3 201
26 S5 Sáng S6 F&F2 U.4-7 203
27 S6 Sáng M1 F&F2 U.8-11 306
28 M2 Sáng SP1 OTHERS OTHERS 204
Bình luận Facebook