Gần 170 đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ T.Ư Đoàn lần thứ XXIII

98
Trong 2 ngày 25 và 26/8, tại Thủ đô Hà Nội sẽ diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ T.Ư Đoàn lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đại hội đại biểu Đảng bộ T.Ư Đoàn lần thứ XXIII là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động cơ quan T.Ư Đoàn. Đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2015 – 2020; xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác xây dựng Đảng, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tham dự Đại hội có gần 170 đại biểu là đảng viên tiêu biểu đại diện cho 938 đảng viên/3.000 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đang sinh hoạt tại 9 đảng bộ, 28 chi bộ trực thuộc.

Sáng 25/8, Đại hội diễn ra phiên làm việc thứ nhất; tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký và Ban thẩm tra tư cách đại biểu; thông qua Chương trình, Quy chế Đại hội; báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng và Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan T.Ư…

Trong phiên làm việc thứ 2 (chiều 25/8), gồm các nội dung: trình bày tóm tắt Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ T.Ư Đoàn khoá XXII trình Đại hội đại biểu Đảng bộ T.Ư Đoàn lần thứ XXIII; trình bày tóm tắt Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ, nhiệm kỳ 2015 – 2020; trình bày tóm tắt Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ T.Ư Đoàn lần thứ XXIII; phát biểu chỉ đạo của đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư. Cũng tại phiên làm việc thứ 2, Đại hội sẽ tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và công bố kết quả bầu Ban Chấp hành; giới thiệu chức danh Bí thư Đảng ủy, nhiệm kỳ 2020 – 2025…

Phiên làm việc thứ 3 (sáng 26/8), Đại hội báo cáo kết quả làm việc chiều ngày 25/8 và kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Đảng bộ T.Ư Đoàn khoá XXIII; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan T.Ư; Đại hội thông qua nghị quyết Đại hội và bế mạc…

Nguồn: doanthanhnien.vn

Bình luận Facebook