Các dạng khai mạc lửa trại

1967

 Có nhiều hình thức khai mạc lửa trại và việc này cũng tùy thuộc thời tiết, chất lượng củi (khô, ướt, lớn, nhỏ). Có khi phải đốt lửa trước khi tập họp toàn trại, có khi ngược lại.

  1. Dùng đuốc châm lửa.
  2. Rước đuốc châm lửa truyền thống (trong các trại họp mặt truyền thống)
  3. Xây dựng hoạt cảnh.

     Thông dụng nhất và hay được sử dụng trong các chương trình lửa trại hiện nay là “Thần bóng tối và thần ánh sáng”:

     – Thần bóng tối: Mặc đồ đen, khoe khoang, khoác lác, chống lại thần ánh sáng, tìm cách dập tắt nguồn sáng, nhưng cuối cùng rồi cũng phải bị thua và thần ánh sáng làm chủ đêm lửa trại.

     – Thần ánh sáng: Đem ánh sáng tới và xua đuổi thần bóng tối, đem yêu thương, vui tươi cho mọi người.

  1. Dùng hình thức hỏa tiễn bay hay chuột lửa:

     Căng dây từ trên cao xuống đống lửa. Trên dây kẽm có buộc chuột lửa, tất cả im lặng ngồi vào chỗ và từ trên cao có tiếng hát vui của thần lửa, quản lửa điều khiển nghi lễ cầu thần lửa ban cho ánh sáng, rồi đột nhiên con chuột lửa theo đà dốc chạy xuống đống lửa. Có thể dùng một con chuột lửa từ một gốc nào đó có dây thun buộc để dùng lực đàn hồi bắn lên mồi cháy con ở trên.

  1. Dùng dây điện và dây “Maso” để dưới đống lửa: khi quản trò điều khiển cho mọi người chú ý cầu thần lửa thì người ngoài đóng cầu dao điện, lửa sẽ tự cháy lên trong sự ngạc nhiên của nhiều người.
Bình luận Facebook