LỜI NHẮN CỦA CHIẾN SĨ HKQĐ “THIẾU NIÊN ANH HÙNG”

1310

 

Hãy lắng nghe nhưng lời nhắn gửi của chiến sĩ HKQĐ “Thiếu Niên Anh Hùng” gửi tới gia đình mình trên đường hành quân huấn luyện đêm.

 

LỜI NHẮN CHIẾN SĨ TIỂU ĐỘI 1

LỜI NHẮN CHIẾN SĨ TIỂU ĐỘI 2

LỜI NHẮN CHIẾN SĨ TIỂU ĐỘI 3

LỜI NHẮN CHIẾN SĨ TIỂU ĐỘI 4

LỜI NHẮN CHIẾN SĨ TIỂU ĐỘI 5

LỜI NHẮN CHIẾN SĨ TIỂU ĐỘI 6

 

Bình luận Facebook