Thông báo tuyển dụng nhân sự

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG             Trung tâm Thanh thiếu niên miền Nam có nhu cầu tuyển dụng vị trí việc làm như sau: I. NHÂN...

Tuần 43 – Từ ngày 24/10/2016 đến ngày 30/10/2016

Hoạt động trọng tâm  Tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ hành chính THỨ HAI – NGÀY 24/10/2016 8h00 Chào cờ Tất cả cán bộ, nhân Bình Tân 8h10 Tham gia...

Tìm hiểu Học kỳ quân đội

Bài viết mới

028 3930 0132