Học kỳ quân đội trải nghiệm và học tập

Học kì quân đội là mô hình giáo dục kỹ năng dựa trên sự tác động của tập thể, tấm gương của giáo viên và...

Học Kỳ Quân Đội – Tăng Thiết Giáp

Mục tiêu huấn luyện:  Rèn luyện tinh thần mạnh mẽ, nhanh nhẹn, nền nếp, kỷ luật; Tăng cường thể lực và sức mạnh ý chí; Thúc đẩy động lực giải quyết mọi khó khăn trong cuộc sống, Sống hòa đồng và chia sẻ, Yêu thương gia đình, quý trọng giá trị hiện hữu; Chia sẻ trách nhiệm cộng đồng xã hội.

Học Kỳ Quân Đội Nâng Cao – Thiếu Niên Anh Hùng

Rèn luyện tinh thần thép; Tăng cường thể lực và sức mạnh ý chí; Xây dựng nền nếp, kỷ luật, sự nhanh nhẹn và khả năng tự lập cao; Vượt qua nỗi sợ hãi trong cuộc sống; Thúc đẩy động lực giải quyết mọi khó khăn; Xác định mục tiêu, tầm nhìn cho bản thân.

CHIẾN SĨ TÍ HON 1– RÈN LUYỆN CHÍNH TÔI

Chiến Sĩ Tí Hon Rèn Luyện Chính Tôi - Đối tượng  : Từ 7 đến 11 tuổi (Đã học lớp 1) - Thời gian   : 06 ngày, từ...

Học Kỳ Quân Đội – Tự Hào Quân Ngũ

- Rèn luyện tinh thần mạnh mẽ, nhanh nhẹn, nền nếp, kỷ luật từ đó xây dựng thói quen tốt cho bản thân; Nâng cao khả năng tự lập, ý chí, trách nhiệm; Biết đối phó với các tình huống nguy hiểm thường ngày; Sống hòa đồng và chia sẻ, Yêu thương gia đình, quý trọng giá trị hiện hữu.

CHIẾN SỸ TÍ HON NÂNG CAO – THÁCH THỨC GIỚI HẠN

Chiến Sĩ Tí Hon Nâng Cao  Thách Thức Giới Hạn - Đối tượng  : Từ 8 đến 13 tuổi (Đã học lớp 3) - Thời gian  : Từ 06/8...

CHIẾN SỸ TÍ HON NÂNG CAO – CHINH PHỤC THỬ THÁCH

Chiến Sĩ Tí Hon Nâng Cao Chinh Phục Thử Thách - Đối tượng  : Từ 8 đến 13 tuổi (Đã học lớp 3) - Thời gian  : Từ  ngày...

CHIẾN SỸ TÍ HON 2 – TỰ VỆ THOÁT HIỂM

Chiến Sĩ Tí Hon Tự Vệ Thoát Hiểm - Đối tượng  : Từ 7 đến 11 tuổi (Đã học lớp 1) - Thời gian  : 06 ngày, từ...

NHẬN DIỆN CHƯƠNG TRÌNH “HỌC KỲ QUÂN ĐỘI” CHÍNH QUY

  Tại Việt Nam những năm 2008-2009 chương trình Học kỳ quân đội chỉ được tổ chức bởi một đơn vị duy nhất là Trung...

10 lý do chọn Học kỳ quân đội của SYC

Trung tâm thanh thiếu niên miền Nam (viết tắt SYC) là đơn vị trực thuộc Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh,...

Tin mới nhất

028 3930 0132