Trung tâm Thanh thiếu niên miền Nam nhận bằng khen điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020

721

Chiều 26/8, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đoàn tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến cơ quan T.Ư Đoàn giai đoạn 2015 – 2020. Trung tâm Thanh thiếu niên miền Nam là 1 trong 9 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước cơ quan T.Ư Đoàn giai đoạn 2015 – 2020 đã được biểu dương.

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn – Bí thư Thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam cho biết, 5 năm qua (2015 – 2020), phong trào thi đua yêu nước của cơ quan T.Ư Đoàn đã được quan tâm chỉ đạo; bám sát chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X, lần thứ XI và chủ đề công tác của từng năm để cụ thể về nội dung phong trào thi đua. 

“Những tấm gương người tốt, việc tốt, các tập thể và cá nhân điển hình xuất sắc đã góp phần khơi dậy lòng tự hào dân tộc, ý thức vươn lên lập những thành tích mới của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng cơ quan T.Ư Đoàn, tổ chức Đoàn ngày càng phát triển”, Bí thư Thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh.

Đồng chí Phạm Thanh Hà – Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước khen thưởng 09 tập thể điển hình tiên tiến.

Danh sách 09 tập thể điển hình tiên tiến có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước cơ quan T.Ư Đoàn giai đoạn 2015 – 2020 gồm: Trung tâm Thanh thiếu niên miền Nam; Ban Đoàn kết tập hợp Thanh niên T.Ư Đoàn;  Ban Công tác thiếu nhi T.Ư Đoàn; Ban Thanh niên nông thôn T.Ư Đoàn; Văn phòng Trung ương Đoàn; Văn phòng Đảng – Đoàn thể cơ quan T.Ư Đoàn; Nhà xuất bản Kim Đồng; Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam; Công ty TNHH MTV Phát triển Du lịch – Dịch vụ Thanh niên Việt Nam

Đồng chí Lê Quốc Phong  – Ủy viên Dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn yêu cầu mỗi cán bộ, công chức, viên chức người lao động cơ quan Trung ương Đoàn phải luôn vững vàng vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; gương mẫu và bản lĩnh trong tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống.

Bên cạnh đó, từng cá nhân, đơn vị phải nêu cao tinh thần đoàn kết, phấn đấu xây dựng tập thể, xây dựng các chi, đảng bộ, các ban, đơn vị cũng như cơ quan Trung ương Đoàn vững mạnh, phát huy sức mạnh tập thể, tăng cường sự phối hợp, hỗ trợ giữa các khối, giữa các đơn vị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan, của công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong giai đoạn mới. Trong quá trình triển khai các phong trào thi đua, mỗi ban, đơn vị cần chú ý nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, đảm bảo kịp thời, công bằng, dân chủ, công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật, tránh phô trương, thành tích trong công tác thi đua khen thưởng, làm cho công tác thi đua khen thưởng thực sự là động lực để cán bộ, công nhân viên chức, người lao động phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Nguồn: doanthanhnien.vn

Bình luận Facebook