HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2020

404

Sáng ngày 11/01/2020, Trung tâm Thanh thiếu niên miền Nam tổ chức Hội nghị viên chức, người lao động (VC NLĐ) năm 2020, với sự có mặt đầy đủ của toàn thể VC NLĐ của Trung tâm.

Quang Cảnh Hội Nghị

Hội nghị đã thông qua Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị VC NLĐ năm 2019; Báo cáo công khai tài chính năm 2019; Báo cáo thực hiện dân chủ cơ sở và thỏa ước lao động tập thể; Báo cáo thực hiện nội quy, quy chế quy định của Trung tâm; Báo cáo hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm 2019 và phương hướng năm 2020; VC NLĐ tham dự Hội nghị đã thảo luận sôi nổi và tham gia nhiều ý kiến đóng góp, trong đó nhấn mạnh việc thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan, trách nhiệm của tập thể, người đứng đầu trong thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, đồng thời đề ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Khánh- Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm Thanh thiếu niên miền Nam đã đánh giá cao những kết quả mà VC NLĐ đã đạt được trong năm 2019 đồng thời nhấn mạnh năm 2020 cán bộ nhân viên Trung tâm cần tập trung xây dựng các giá trị văn hóa của đơn vị với các tiêu chí “Kỷ luật – Trách nhiệm – Hiệu quả – Sáng tạo”, xây dựng chiến; lược phát triển giai đoạn 2020 – 2025. Đòi hỏi cán bộ, viên chức và người lao động Trung tâm Thanh thiếu niên miền Nam cần phải tăng cường hơn nữa sự đoàn kết, chủ động sáng tạo, phát huy năng lực cá nhân nhằm tham mưu kịp thời, đúng chế độ trong mọi lĩnh vực, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra.

Đ/c Nguyễn Minh Khánh – Giám đốc Trung tâm phát biểu

Hội nghị đã bầu ra Ban Thanh tra Nhân dân nhiệm kỳ 2020 – 2022 gồm 3 đồng chí. Tại Hội nghị, Giám đốc Trung tâm Thanh thiếu niên miền Nam cũng biểu dương các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2019 nhằm ghi nhận những đóng góp của VC NLĐ trong suốt một năm qua; đồng thời tạo động lực để toàn thể VC NLĐ trong đơn vị phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong năm 2020.

Bầu Ban Thanh tra Nhân dân

Ra mắt Ban Thanh tra Nhân dân

Biểu dương chiến sỹ thi đua cơ sở năm 2019

Biểu dương các cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2019

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, khẩn trương, dân chủ và đầy trách nhiệm, Hội nghị viên chức, người lao động năm 2020 của Trung tâm Thanh thiếu niên miền Nam đã thành công tốt đẹp với sự đồng thuận và nhất trí cao của toàn thể viên chức, người lao động trong cơ quan.

Trung tâm SYC

Bình luận Facebook