THÔNG BÁO DANH SÁCH ĐỦ ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2022

385

Trung tâm thanh thiếu niên miền Nam thông báo danh sách các ứng viên đã nộp hồ sơ đăng ký thi tuyển viên chức năm 2022 của Trung tâm và đủ điều kiển tham gia xét tuyển viên chức theo nội dung thông báo.

Danh sách cụ thể theo thông báo gửi kèm file hoặc liên hệ Văn phòng Trung tâm để được cung cấp danh sách chi tiết.

34. TB ứng viên đủ điều kiện tuyển dụng VC 2022

Bình luận Facebook