Lịch Học kỳ Quân đội 2023

112063
I – Chương trình CHIẾN SỸ TÍ HON   (>>> xem chi tiết chương trình)
(Dành cho học viên từ 7 đến 12 tuổi)

1. Chiến Sỹ Tí Hon – Rèn Luyện Chính Tôi  >>> ĐÃ DIỄN RA
– Thời gian :
6 ngày, từ 29/05 đến 03/06/2023. 
– Đối tượng học viên: Từ 7 đến 11 tuổi.

– Địa điểm: Trung tâm Thanh thiếu niên miền Nam – Cơ sở Bình Tân
– Số lượng:       học viên
– Học phí:   0.000 đồng   Đăng ký sớm:   00.000 đồng.
– Mã chương trình: TH1
2. Chiến Sỹ Tí Hon Nâng Cao – Chinh Phục Thử Thách >>> ĐÃ DIỄN RA
– Thời gian: 7 ngày. Từ ngày 11-17 tháng 6 năm 2023
– Đối tượng học viên: Từ 8 tuổi đến 12 tuổi.

– Địa điểm: Trung tâm Thanh thiếu niên miền Nam
+ Cơ sở Bình Tân: 4 ngày  + Cơ sở Vũng Tàu: 3 ngày
– Số lượng:   00 đến 00 học viên
– Học phí:    00.000 đồng       Đăng ký sớm: 00.000
đồng
– Mã chương trình: TH2
3. Chiến Sỹ Tí Hon – Tự Vệ Thoát Hiểm >>> ĐÃ DIỄN RA
– Thời gian:  6 ngày . Từ 22-27 tháng 6 năm 2023. 
– Đối tượng học viên: Từ 7 đến 11 tuổi.

– Địa điểm: Trung tâm Thanh thiếu niên miền Nam – Cơ sở Bình Tân
– Số lượng:   80 đến 120 học viên
– Học phí:    4.950.000 đồng   Đăng ký sớm: 4.700.000 đồng.
– Mã chương trình: TH3
4. Chiến Sỹ Tí Hon Nâng Cao – Thách Thức Giới Hạn >>> ĐÃ DIỄN RA
– Thời gian: 7 ngày . Từ 01/7/2023 đến 07/7/2023. 
– Đối tượng học viên: Từ 8 đến 12 tuổi.

– Địa điểm: Trung tâm Thanh thiếu niên miền Nam
+ Cơ sở Bình Tân: 4 ngày     + Cơ sở Vũng Tàu: 3 ngày
– Số lượng:   80 đến 100 học viên
– Học phí:  0.000 đồng   Đăng ký sớm: 000.000 đồng.
– Mã chương trình: TH4
5. Chiến Sỹ Tí Hon – Sống biết chia sẻ >>> ĐÃ DIỄN RA
– Thời gian : 6 ngày . Từ 12-17 tháng 7 năm 2023. 
Đối tượng học viên: Từ 7 đến 11 tuổi.

– Địa điểm: Trung tâm Thanh thiếu niên miền Nam – Cơ sở Bình Tân
– Số lượng:  80 đến 120 học viên
– Học phí: 0.000 đồng   Đăng ký sớm: 00.000 đồng.
– Mã chương trình: TH5
6. Chiến Sỹ Tí Hon Nâng Cao – Nâng tầm bản thân >>> ĐÃ DIỄN RA
– Thời gian: 7 ngày.  Từ 23/7/2022 đến 29/7/2023 (7 ngày). 
Đối tượng học viên: Từ 8 đến 12 tuổi.

– Địa điểm: Trung tâm Thanh thiếu niên miền Nam
+ Cơ sở Bình Tân: 4 ngày     + Cơ sở Vũng Tàu: 3 ngày
– Số lượng: Từ 80 đến 100 học viên
– Học phí: 6.350.000 đồng   Đăng ký sớm: 6.000.000 đồng.
– Mã chương trình: TH6
7. Chiến Sỹ Tí Hon  – Thay đổi để thích nghi >>> HẾT NHẬN HỌC VIÊN
– Thời gian: 6 ngày. Từ 03/8/2023 đến 08/8/2023 . 
Đối tượng học viên: Từ 7 đến 12 tuổi.

– Địa điểm: Trung tâm Thanh thiếu niên miền Nam Cơ sở Bình Tân
– Số lượng:  80 đến 100 học viên
– Học phí: 4.950.000 đồng   Đăng ký sớm: 4.700.000 đồng.
– Mã chương trình: TH7


II- Chương trình HỌC KỲ QUÂN ĐỘI    >>Xem chi tiết chương trình
(Dành cho học viên từ 12-18 tuổi)

1. Học Kỳ Quân Đội  – Tự Hào Quân Ngũ >>> ĐÃ DIỄN RA
– Thời gian: 8 ngày. Từ 03/6/2023 đến 10/6/2023. 
– Địa điểm: Quân đoàn 4 
– Số lượng:   00 đến 00 học viên
– Học phí:  00.000 đồng   Đăng ký sớm: 00.000 đồng.
– Mã chương trình:HK1  
2.  Học Kỳ Quân Đội Nâng Cao  – Trui Rèn Để Trưởng Thành >>> ĐÃ DIỄN RA
– Thời gian:  8 ngày. Từ 13/6/2023 đến 20/6/2023 (8 ngày). 

– Địa điểm:
Quân đoàn 4 (5 ngày), SYC TP. Vũng Tàu (3 ngày)
– Số lượng:Từ 00 đến 00 học viên
– Học phí:   0.000 đồng   Đăng ký sớm:0.000 đồng
– Mã chương trình: HK2 
3. Học Kỳ Quân Đội  – Tăng thiết giáp 
– Thời gian :  8 ngày. Từ 24/6/2023 đến 01/7/2023.
– Địa điểm: Quân đoàn 4
– Số lượng:   100 đến 120 học viên
– Học phí:   00.000 đồng   Đăng ký sớm: 0.000 đồng
– Mã chương trình: HK3  
4. Học Kỳ Quân Đội  Nâng Cao – Thiếu Niên Anh Hùng >>> ĐÃ DIỄN RA
– Thời gian : 8 ngày Từ 6/7/2023 đến 13/7/2023 
– Địa điểm:
   Quân đoàn 4 (4 ngày), SYC TP. Vũng Tàu (4 ngày), Khu Hồ Mây.
– Số lượng :  100 đến 120 học viên
– Học phí: 0.000 đồng   Đăng ký sớm:   00.000 đồng
– Mã chương trình:HK4
5. Học Kỳ Quân Đội Nâng cao  Chiến Binh Thép >>> ĐANG DIỄN RA
Thời gian:8 ngày. Từ 18/7/2023 đến 25/7/2023.
– Địa điểm:
  Quân đoàn 4 (5 ngày), SYC Vũng Tàu (3 ngày)
– Số lượng:  100 đến 120 học viên
– Học phí: 
6.850.000 đồng  Đăng ký sớm: 6.500.000 đồng
– Mã chương trình: HK5  
6.  HKQĐ  <đặc biệt> Tinh Thần Đồng Đội >>> ĐANG DIỄN RA
– Thời gian: 8 ngày. Từ 30/7/2023 đến 06/8/2023. 
– Địa điểm:
TP. HCM (2 ngày), TP. Vũng Tàu (4 ngày), Cần Giờ (2 ngày)
– Số lượng : Từ 100 đến 120 học viên
– Học phí:  7.650.000 đồng   Đăng ký sớm: 7.350.000 đồng
– Mã chương trình: HK6


 Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:
Văn phòng ghi danh 1: 212-214 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, TP.HCM.
    (khu vực Trung tâm TP)  Số ĐT: (028) 3930 0132        Hotline: 0902 300 132 077 245 1080

Văn phòng ghi danh 2 : Số 1 đường số 3, KDC Vĩnh Lộc, quận Bình Tân, TP. HCM         
   (Khu vực Tân phú, Hóc môn, Bình Tân, Bình Chánh)     Số ĐT: 028 2228 4569