Lịch Học kỳ Quân đội 2024

114655
I – Chương trình CHIẾN SỸ TÍ HON   (>>> xem chi tiết chương trình)
(Dành cho học viên từ 7 đến 12 tuổi)

1. Chiến Sỹ Tí Hon – Rèn Luyện Chính Tôi
– Thời gian :
6 ngày. 
– Đối tượng học viên: Từ 7 đến 11 tuổi.

– Địa điểm: Trung tâm Thanh thiếu niên miền Nam – Cơ sở Bình Tân
– Số lượng:       học viên
– Học phí:   0.000 đồng   Đăng ký sớm:   00.000 đồng.
– Mã chương trình:
2. Chiến Sỹ Tí Hon Nâng Cao – Chinh Phục Thử Thách 
– Thời gian: 7 ngày.
– Đối tượng học viên: Từ 8 tuổi đến 12 tuổi.

– Địa điểm: Trung tâm Thanh thiếu niên miền Nam
+ Cơ sở Bình Tân: 4 ngày  + Cơ sở Vũng Tàu: 3 ngày
– Số lượng:   00 đến 00 học viên
– Học phí:    00.000 đồng       Đăng ký sớm: 00.000
đồng
– Mã chương trình:
3. Chiến Sỹ Tí Hon – Tự Vệ Thoát Hiểm 
– Thời gian:  6 ngày .
– Đối tượng học viên: Từ 7 đến 11 tuổi.

– Địa điểm: Trung tâm Thanh thiếu niên miền Nam – Cơ sở Bình Tân
– Số lượng:  00.000 học viên
– Học phí: 00.000 đồng   Đăng ký sớm: 00.000 đồng.
– Mã chương trình:
4. Chiến Sỹ Tí Hon Nâng Cao – Thách Thức Giới Hạn
– Thời gian: 7 ngày.
– Đối tượng học viên: Từ 8 đến 12 tuổi.

– Địa điểm: Trung tâm Thanh thiếu niên miền Nam
+ Cơ sở Bình Tân: 4 ngày     + Cơ sở Vũng Tàu: 3 ngày
– Số lượng:  học viên
– Học phí:  00.000 đồng   Đăng ký sớm: 00.000 đồng.
– Mã chương trình:
5. Chiến Sỹ Tí Hon – Sống biết chia sẻ
– Thời gian : 6 ngày.
Đối tượng học viên: Từ 7 đến 11 tuổi.

– Địa điểm: Trung tâm Thanh thiếu niên miền Nam – Cơ sở Bình Tân
– Số lượng:   học viên
– Học phí: 00.000 đồng   Đăng ký sớm: 00.000 đồng.
– Mã chương trình:
6. Chiến Sỹ Tí Hon Nâng Cao – Nâng tầm bản thân
– Thời gian: 7 ngày.
Đối tượng học viên: Từ 8 đến 12 tuổi.

– Địa điểm: Trung tâm Thanh thiếu niên miền Nam
+ Cơ sở Bình Tân: 4 ngày     + Cơ sở Vũng Tàu: 3 ngày
– Số lượng:  học viên
– Học phí: 00.000 đồng   Đăng ký sớm: 00.000 đồng.
– Mã chương trình:
7. Chiến Sỹ Tí Hon  – Thay đổi để thích nghi
– Thời gian: 6 ngày.
Đối tượng học viên: Từ 7 đến 12 tuổi.

– Địa điểm: Trung tâm Thanh thiếu niên miền Nam Cơ sở Bình Tân
– Số lượng:   học viên
– Học phí: 00.000 đồng   Đăng ký sớm: 00.000 đồng.
– Mã chương trình:


II- Chương trình HỌC KỲ QUÂN ĐỘI    >>Xem chi tiết chương trình
(Dành cho học viên từ 12-18 tuổi)

1. Học Kỳ Quân Đội  – Tự Hào Quân Ngũ
– Thời gian: 8 ngày.
– Địa điểm: Quân đoàn 4 
– Số lượng:   00 đến 00 học viên
– Học phí:  00.000 đồng   Đăng ký sớm: 00.000 đồng.
– Mã chương trình:
2.  Học Kỳ Quân Đội Nâng Cao  – Trui Rèn Để Trưởng Thành
– Thời gian:  8 ngày.

– Địa điểm:
Quân đoàn 4 (5 ngày), SYC TP. Vũng Tàu (3 ngày)
– Số lượng:Từ 00 đến 00 học viên
– Học phí: 00.000 đồng   Đăng ký sớm: 00.000 đồng
– Mã chương trình:
3. Học Kỳ Quân Đội  – Tăng thiết giáp 
– Thời gian :  8 ngày.
– Địa điểm: Quân đoàn 4
– Số lượng:  học viên
– Học phí:   00.000 đồng   Đăng ký sớm: 00.000 đồng
– Mã chương trình: 
4. Học Kỳ Quân Đội  Nâng Cao – Thiếu Niên Anh Hùng
– Thời gian : 8 ngày.
– Địa điểm:
   Quân đoàn 4 (4 ngày), SYC TP. Vũng Tàu (4 ngày), Khu Hồ Mây.
– Số lượng :  học viên
– Học phí: 00.000 đồng   Đăng ký sớm:   00.000 đồng
– Mã chương trình:
5. Học Kỳ Quân Đội Nâng cao  Chiến Binh Thép
Thời gian:8 ngày.
– Địa điểm:
  Quân đoàn 4 (5 ngày), SYC Vũng Tàu (3 ngày)
– Số lượng:  100 đến 120 học viên
– Học phí: 00.000
 đồng  Đăng ký sớm: 00.000 đồng
– Mã chương trình:
6.  HKQĐ  <đặc biệt> Tinh Thần Đồng Đội
– Thời gian: 8 ngày.
– Địa điểm:
TP. HCM (2 ngày), TP. Vũng Tàu (4 ngày), Cần Giờ (2 ngày)
– Số lượng :  học viên
– Học phí:  00.000 đồng   Đăng ký sớm: 00.000 đồng
– Mã chương trình:


 Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:
Văn phòng ghi danh 1: 212-214 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, TP.HCM.
    (khu vực Trung tâm TP)  Số ĐT: (028) 3930 0132        Hotline: 0902 300 132 077 245 1080

Văn phòng ghi danh 2 : Số 1 đường số 3, KDC Vĩnh Lộc, quận Bình Tân, TP. HCM         
   (Khu vực Tân phú, Hóc môn, Bình Tân, Bình Chánh)     Số ĐT: 028 2228 4569