Tổng kết công tác năm 2023 “Lấy hạn chế làm mục tiêu, Chuyển khó khăn thành động lực”

198

      Ngày 18 tháng 12 năm 2023, Trung tâm thanh thiếu niên miền Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Tham dự hội nghị có đầy đủ 42 viên chức, người lao động tại 3 cơ sở của Trung tâm ở thành phố Hồ Chí Minh và chi nhánh Vũng Tàu.   

         Trong năm 2023, Trung Tâm đã chủ động triển khai thực hiện tốt các nội dung của kế hoạch công tác, trong đó tập trung xây dựng phương án, giải pháp để triển khai thành công hoạt động huấn luyện trong dịp cao điểm hè với các thành tích nổi bật như tổ chức 13 lớp huấn luyện kỹ năng gồm 6 lớp Học Kỳ Quân Đội và 7 lớp Chiến sĩ Tí Hon, thu hút được 1.718 học viên tham gia, số lượng học viên tăng 25% so với năm 2022, các hoạt động huấn luyện năng khiếu, thể thao cho thanh thiếu nhi đạt 4300 lượt học viên, đào tạo ngoại ngữ đạt hơn 2000 lượt học viên. Doanh thu sự nghiệp năm 2023 đạt 120% và lợi nhuận đạt 150% so với kế hoạch đề ra.

           Phát biểu kết luận hội nghị và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm , đồng chí Nguyễn Minh Khánh, Giám đốc Trung tâm chỉ rõ 3 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024 bao gồm: thứ nhất “Tập trung tổ chức các hoạt động liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và thực hiện tốt các quy định pháp luật” thứ hai “Triển khai các hoạt động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII gắn với thực hiện chức năng nhiệm vụ và thực hiện chủ đề Năm thanh niên tình nguyện”; thứ ba “Xây dựng phương án, giải pháp bền vững để nâng cao hiệu quả hoạt động đơn vị và thực hiện cải cách tiền lương, nâng cao thu nhập cho viên chức, người lao động ”.

        Về các giải pháp triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2024, hội nghị thống nhất 5 giải pháp chính để triển khai thực hiện, thứ nhất “Tập trung cao độ triển khai kế hoạch công tác năm 2024 của các phòng, bộ phận ngay từ những ngày cuối năm 2023”  thứ 2 “Chủ động xây dựng sớm kế hoạch tổ chức hoạt động hè 2024, tập trung hoàn thành các phương án, giải pháp, kế hoạch của từng bộ phận trong quý 1”  thứ 3 “ Đẩy mạnh các hoạt động khai thác dịch vụ, cơ sở vật chất tại chỗ để nâng cao hiệu quả sử dụng và nâng cao thu nhập cho nhân viên” thứ 4 “Tăng cường đầu tư cải tạo cơ sở vật chất, trang bị tài sản gắn với phát triển hoạt động và đem lại hiệu quả” thứ 5 “Phát động các phong trào thi đua mang tính thực chất, có giải pháp hành động rõ ràng” góp phần nâng hoạt động các các tổ chức đoàn thể và gắn kết, chăm lo đời sống văn hóa tinh thần cho viên chức người lao động trung tâm./.

Bình luận Facebook