HÌNH ẢNH CÁC CHƯƠNG TRÌNH HỌC KỲ QUÂN ĐỘI 2023

13636

 1. HKQĐ NÂNG CAO – CHIẾN BINH THÉP (HK5) 
(Từ ngày 18 đến ngày 25 tháng 7 năm 2023)

2. HKQĐ NÂNG CAO – THIẾU NIÊN ANH HÙNG (HK4)

3. HKQĐ NÂNG CAO (đặc biệt) – TINH THẦN ĐỒNG ĐỘI (HK6)