HÌNH ẢNH CÁC CHƯƠNG TRÌNH HỌC KỲ QUÂN ĐỘI 2023

273

1. HỌC KỲ QUÂN ĐỘI – TỰ HÀO QUÂN NGŨ (HK1) 

2. HKQĐ NÂNG CAO – TRUI RÈN ĐỂ TRƯỞNG THÀNH (HK2) 

3. HỌC KỲ QUÂN ĐỘI – TĂNG THIẾT GIÁP (HK3) 

4. HKQĐ NÂNG CAO – THIẾU NIÊN ANH HÙNG (HK4

5. HKQĐ NÂNG CAO – CHIẾN BINH THÉP (HK5) 

6. HKQĐ NÂNG CAO (đặc biệt) – TINH THẦN ĐỒNG ĐỘI (HK6)