Ban Tổ chức thông báo danh sách học viên tham gia và xếp tiểu đội của
Lớp “Chiến Sỹ Tí Hon nâng cao NÂNG TẦM BẢN THÂN
Diễn ra từ ngày 07/ đến ngày 13/7/2024 :

DANH SÁCH PHÂN CHIA TIỂU ĐỘI

LỚP CHIẾN SĨ TÍ HON – NÂNG TẦM BẢN THÂN – TH5

STT MÃ HV TIỂU ĐỘI HỌ TÊN GIỚI TÍNH
1 TH5101 Tiểu đội 1 Nguyễn Minh Albert Nam
2 TH5059 Tiểu đội 1 Võ Nghiêm An Nam
3 TH5083 Tiểu đội 3 Trần Minh An Nam
4 TH5115 Tiểu đội 4 Đỗ Nam An Nam
5 TH5131 Tiểu đội 5 Trần Bình An Nam
6 TH5106 Tiểu đội 2 Nguyễn Bảo Anh Nữ
7 TH5146 Tiểu đội 2 Trần Ngọc Quỳnh Anh Nữ
8 TH5110 Tiểu đội 2 Lê Nguyễn Quang Anh Nam
9 TH5120 Tiểu đội 3 Phạm Bảo Anh Nam
10 TH5087 Tiểu đội 4 Nguyễn Bùi Đức Anh Nam
11 TH5098 Tiểu đội 4 Nguyễn Nhật Anh Nam
12 TH5037 Tiểu đội 5 Đỗ Tùng Anh Nam
13 TH5-150 Tiểu đội 5 Phan Anh Nam
14 TH5-152 Tiểu đội 6 Huỳnh Huyền Anh Nữ
15 TH5-157 Tiểu đội 6 Hoàng Thùy Anh Nữ
16 TH5-156 Tiểu đội 6 Phan Nguyễn Thùy Anh Nữ
17 TH5-161 Tiểu đội 6 Đỗ Hoàng Nhật Anh Nam
18 TH5093 Tiểu đội 3 Lê Thiên Ân Nữ
19 TH5125 Tiểu đội 2 Nguyễn Sẩm An Bảo Nam
20 TH5072 Tiểu đội 2 Vũ Đức Bảo Nam
21 TH5148 Tiểu đội 5 Ngô Đỗ Quốc Bảo Nam
22 TH5025 Tiểu đội 5 Nguyễn Khắc Minh Bảo Nam
23 TH5-160 Tiểu đội 6 Nguyễn Thiên Bảo Nam
24 TH5052 Tiểu đội 1 Nguyễn Trần Ngọc Bích Nữ
25 TH5140 Tiểu đội 5 Nguyễn Phạm Quỳnh Chi Nữ
26 TH5068 Tiểu đội 2 Phạm Bách Du Nam
27 TH5104 Tiểu đội 2 Trần Mạnh Dũng Nam
28 TH5048 Tiểu đội 1 Nguyễn Đông Duy Nam
29 TH5094 Tiểu đội 3 Bùi Nhật Duy Nam
30 TH5118 Tiểu đội 3 Huỳnh Kiến Đạt Nam
31 TH5143 Tiểu đội 4 Vũ Minh Đăng Nam
32 TH5134 Tiểu đội 2 Huỳnh Đông Nam
33 TH5024 Tiểu đội 5 Mai Minh Đức Nam
34 TH5-153 Tiểu đội 6 Nguyễn Bá Minh Đức Nam
35 TH5035 Tiểu đội 4 Tyler Minh Forster Nam
36 TH5038 Tiểu đội 5 Lê Nhã Hân Nữ
37 TH5036 Tiểu đội 6 Huỳnh Minh Hi Nữ
38 TH5100 Tiểu đội 5 Phạm Thái Hiền Nữ
39 TH5064 Tiểu đội 1 Hoàng Đức Hiếu Nam
40 TH5130 Tiểu đội 2 Nguyễn Tâm Hiếu Nam
41 TH5111 Tiểu đội 4 Trần Lê Tuấn Hùng Nam
42 TH5065 Tiểu đội 5 Nguyễn Phi Hùng Nam
43 TH5102 Tiểu đội 1 Hoàng Gia Huy Nam
44 TH5027 Tiểu đội 5 Phạm Gia Huy Nam
45 TH5-167 Tiểu đội 6 Nguyễn Quang Huy Nam
46 TH5028 Tiểu đội 5 Vũ Gia Hưng Nam
47 TH5074 Tiểu đội 3 Trần Nguyễn Gia Hy Nam
48 TH5031 Tiểu đội 5 Dương Đình Hy Nam
49 TH5080 Tiểu đội 3 Hoàng Tuấn Kiệt Nam
50 TH5090 Tiểu đội 5 Đỗ Bảo Kim Nữ
51 TH5086 Tiểu đội 4 Lê Tấn Gia Khang Nam
52 TH5091 Tiểu đội 4 Dư Đức Minh Khang Nam
53 TH5-165 Tiểu đội 6 Phan Trường Khang Nam
54 TH5122 Tiểu đội 1 Nguyễn Ngọc Ngân Khánh Nữ
55 TH5073 Tiểu đội 4 Phạm Vũ Ngân Khánh Nữ
56 TH5049 Tiểu đội 1 Nguyễn Đông Khoa Nam
57 TH5123 Tiểu đội 1 Nguyễn Anh Khoa Nam
58 TH5057 Tiểu đội 1 Lê Minh Đăng Khoa Nam
59 TH5-159 Tiểu đội 6 Dương Minh Khoa Nam
60 TH5124 Tiểu đội 1 Nguyễn Anh Khôi Nam
61 TH5121 Tiểu đội 1 Ngô Tuấn Khôi Nam
62 TH5089 Tiểu đội 4 Đặng Vũ Minh Khôi Nam
63 TH5-158 Tiểu đội 6 Dương Minh Khôi Nam
64 TH5107 Tiểu đội 1 Phạm Ngọc Lan Khuê Nữ
65 TH5126 Tiểu đội 3 Nguyễn Lan Khuê Nữ
66 TH5026 Tiểu đội 6 Nguyễn Nhất Lan Nữ
67 TH5116 Tiểu đội 1 Nguyễn Lữ Lâm Nam
68 TH5113 Tiểu đội 3 Nguyễn Phúc Lâm Nam
69 TH5-155 Tiểu đội 6 Nguyễn Hoàng Lâm Nam
70 TH5051 Tiểu đội 1 Nguyễn Nam
71 TH5108 Tiểu đội 1 Phạm Ngọc Nhật Linh Nữ
72 TH5030 Tiểu đội 5 Lư Đăng Lĩnh Nam
73 TH5105 Tiểu đội 2 Nguyễn Bảo Long Nam
74 TH5147 Tiểu đội 2 Nguyễn Bảo Long Nam
75 TH5082 Tiểu đội 4 Đặng Bảo Long Nam
76 TH5-154 Tiểu đội 6 Lý Hoàng Long Nam
77 TH5127 Tiểu đội 2 Nguyễn Duy Minh Nam
78 TH5081 Tiểu đội 4 Trần Thiện Mỹ Nữ
79 TH5050 Tiểu đội 1 Trần Quý Nhật Nam Nam
80 TH5095 Tiểu đội 3 Lê Hoàng Nam Nam
81 TH5-170 Tiểu đội 6 Phạm Hoài Nam Nam
82 TH5063 Tiểu đội 2 Nguyễn Lâm Bảo Ngọc Nữ
83 TH5103 Tiểu đội 2 Nguyễn Khôi Nguyên Nam
84 TH5043 Tiểu đội 2 Nguyễn Nhất Nguyên Nam
85 TH5088 Tiểu đội 4 Trần Hoàng Khôi Nguyên Nam
86 TH5109 Tiểu đội 5 Nguyễn Cao Nguyên Nam
87 TH5066 Tiểu đội 3 Nguyễn Lê Thảo Nhi Nữ
88 TH5079 Tiểu đội 2 Trần Phạm An Nhiên Nữ
89 TH5097 Tiểu đội 5 Hồ An Nhiên Nữ
90 TH5138 Tiểu đội 4 Đỗ Phương Tố Như Nữ
91 TH5-163 Tiểu đội 6 Nguyễn Đình Đại Phú Nam
92 TH5060 Tiểu đội 1 Võ Khương Phúc Nam
93 TH5078 Tiểu đội 3 Châu Xuân Phúc Nam
94 TH5040 Tiểu đội 5 Nguyễn Trần Huy Phúc Nam
95 TH5-162 Tiểu đội 6 Lê Minh Phúc Nam
96 TH5047 Tiểu đội 2 Nguyễn Quang Minh Phụng Nam
97 TH5-171 Tiểu đội 6 Phạm Thiên Phước Nam
98 TH5139 Tiểu đội 4 Lê Nhật Quang Nam
99 TH5041 Tiểu đội 4 Phạm Định Quang Nam
100 TH5056 Tiểu đội 1 Trương Kỳ Quân Nam
101 TH5119 Tiểu đội 3 Đỗ Bùi Hoàng Quân Nam
102 TH5077 Tiểu đội 3 Nguyễn Anh Quân Nam
103 TH5144 Tiểu đội 4 Vũ Minh Quân Nam
104 TH5-177 Tiểu đội 6 Lê Phú Quý Nam
105 TH5092 Tiểu đội 3 Lê Tha Quyên Nữ
106 TH5053 Tiểu đội 1 Đặng Nguyễn Như Quỳnh Nữ
107 TH5042 Tiểu đội 3 Đặng Tú Quỳnh Nữ
108 TH5135 Tiểu đội 2 Huỳnh Mai Sương Nữ
109 TH5071 Tiểu đội 2 Hoàng Trần Khánh Tâm Nam
110 TH5096 Tiểu đội 3 Nguyễn Minh Tâm Nam
111 TH5099 Tiểu đội 1 Đõ Thảo Cát Tiên Nữ
112 TH5034 Tiểu đội 4 Vương Hoàng Tôn Nam
113 TH5076 Tiểu đội 2 Nguyễn Thục Nữ
114 TH5069 Tiểu đội 2 Thái Bảo Nam
115 TH5039 Tiểu đội 5 Huỳnh Đức Tuân Nam
116 TH5032 Tiểu đội 5 Trần Quốc Tuấn Nam
117 TH5117 Tiểu đội 3 Trần Tuấn Thành Nam
118 TH5070 Tiểu đội 3 Huỳnh Phúc Thành Nam
119 TH5128 Tiểu đội 4 Nguyễn Thanh Thảo Nữ
120 TH5045 Tiểu đội 4 Phan Nguyễn Xuân Thảo Nữ
121 TH5112 Tiểu đội 4 Nguyễn Quốc Thịnh Nam
122 TH5-166 Tiểu đội 6 Lê Hoàng Minh Thông Nam
123 TH5-151 Tiểu đội 6 Phan Nguyễn Khánh Thư Nữ
124 TH5033 Tiểu đội 6 Đinh Ngọc Khánh Thư Nữ
125 TH5129 Tiểu đội 4 Nguyễn Ngọc Xuân Trà Nữ
126 TH5046 Tiểu đội 2 Nguyễn Quang Minh Triết Nam
127 TH5133 Tiểu đội 3 Nguyễn Minh Triết Nam
128 TH5029 Tiểu đội 5 Lư Tín Triều Nam
129 TH5145 Tiểu đội 3 Nguyễn Phan Minh Trọng Nam
130 TH5067 Tiểu đội 3 Nguyễn Lê Thảo Uyên Nữ
131 TH5055 Tiểu đội 1 Trương Kiến Văn Nam
132 TH5141 Tiểu đội 5 Lâm Ngọc Khánh Vy Nữ

 

– Học viên có mặt lúc 6h00, ngày 07/7/2024 (Chủ nhật) để làm lễ xuất quân, Tại Trung tâm Thanh thiếu niên miền Nam,  đ/c: số 1, đường số 3, KDC Vĩnh Lộc, P. Bình Hưng Hòa B, Q. Bình Tân.
– Phụ huynh ghi nhớ số tên Tiểu đội  của học viên để thuận tiện khi tập trung điểm danh. 

Xem điều hướng của bản đồ

Bình luận Facebook