DANH SÁCH ỨNG VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC VÒNG 2

113

– Căn cứ thông báo số 13/TB-TTNMN ngày 16/5/2024 của Giám đốc Trung tâm Thanh thiếu niên miền Nam về tuyển dụng viên chức năm 2024;
– Căn cứ báo cáo kết quả tiếp nhận và kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển viên chức và Biên bản họp của Ban kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển viên chức;

 Trung tâm Thanh thiếu niên miền Nam thông báo danh sách các ứng viên đủ điều kiện tham dự xét tuyển viên chức vòng 2 năm 2024 như sau:

  1. Tổng số vị trí truyển dụng: 05 vị trí việc làm.
  2. Tổng số vị trị việc làm có nhân sự đăng ký: 05 vị trí.
  3. Tổng số hồ sơ đăng ký: 06 hồ sơ.
  4. Số hồ sơ đủ điều kiện xét tuyển: 06 hồ sơ.

Danh sách cụ thể như sau:

TT Họ tên Ngày sinh Giới tính Vị trí tuyển dụng
1 Nguyễn Thị Bình 15/7/1981 Nữ Thủ kho
2 Lục Văn Lâm 14/11/1999 Nam Thủ kho
3 Nguyễn Thị Quyên 02/11/1998 Nữ Kế toán viên
4 Nguyễn Phương Nam 13/12/1999 Nam CV tuyển sinh, giáo vụ, giám thị
5 Phan Thị Thúy Thanh 21/3/1996 Nữ CV truyền thông,tư vấn,khai thác thị trường
6 Đặng Quốc Hưng 28/8/1998 Nam Cv nghiệp vụ đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng

 

– Các ứng viên đủ điều kiện tham dự xét tuyển viên chức vòng 2 sẽ tham gia kiểm tra sát hạch với Hội đồng tuyển dụng viên chức vào ngày 05 tháng 7 năm 2024 tại Trung tâm TTN miền Nam. Thời gian kiểm tra sát hạch cụ thể đối với từng ứng viên do Hội đồng tuyển dụng sắp xếp và thông báo cho từng ứng viên.
– Trường hợp ứng viên chưa sắp xếp được thời gian theo dự kiến đề nghị liên hệ trực tiếp với Văn phòng Trung tâm hoặc qua điện thoại 077.346.1080  để được hướng dẫn, giải quyết./.

GIÁM ĐỐC
(đã ký)

Bình luận Facebook