DANH SÁCH TIỂU ĐỘI LỚP HỌC KỲ QUÂN ĐỘI NÂNG CAO – THIẾU NIÊN ANH HÙNG

191

Ban Tổ chức thông báo danh sách học viên tham gia và chia tiểu đội của
Lớp “Học kỳ quân đội nâng cao THIẾU NIÊN ANH HÙNG”
Diễn ra từ ngày 12/7/2024 đến ngày 19/7/2024

STT HỌ TÊN GIỚI TÍNH MÃ HỌC
VIÊN
TIỂU ĐỘI
1 Mai Việt An Nữ HK4055 Tiểu đội 5
2 Nguyễn Hoài An Nữ HK4117 Tiểu đội  6
3 Nguyễn Châu Minh Anh Nữ HK4053 Tiểu đội 5
4 Bùi Vũ Trâm Anh Nữ HK4060  Tiểu đội 6
5 Trần Nam Anh Nam HK4062 Tiểu đội 5
6 Phạm Võ Linh Anh Nữ HK4127 Tiểu đội 1
7 Phạm Võ Trâm Anh Nữ HK4129 Tiểu đội 1
8 Phạm Võ Minh Anh Nữ HK4130 Tiểu đội 1
9 Hoàng Nguyễn Quỳnh Anh Nữ HK4091 Tiểu đội 3
10 Trần Lê Thiên Anh Nữ HK4-188 Tiểu đội 1
11 Nguyễn Châu Quang Bách Nam HK4074 Tiểu đội 3
12 Nguyễn Quân Bảo Nam HK4133 Tiểu đội 5
13 Nguyễn Gia Bảo Nam HK4134 Tiểu đội 5
14 Lê Huỳnh Tôn Bảo Nam HK4084 Tiểu đội 3
15 Ngô Nguyễn Thiên Bảo Nam HK4092 Tiểu đội 1
16 Đại Gia Bảo Nam HK4094 Tiểu đội 2
17 Võ Thiên Bảo Nam HK4106 Tiểu đội 4
18 Trần Gia Bảo Nam HK4003 Tiểu đội 2
19 Lê Trần Tú Cát Nữ HK4032 Tiểu đội 2
20 Trần Huỳnh Linh Chi Nữ HK4-169 Tiểu đội 1
21 Bùi Đức Chiến Nam HK4115 Tiểu đội 4
22 Nguyễn Lữ Đan Nam HK4049 Tiểu đội 6
23 Trương Nguyễn Hải Đăng Nam HK4-167 Tiểu đội 2
24 Bùi Hoàng An Đông Nam HK4103 Tiểu đội 5
25 Phạm Anh Đức Nam HK4143 Tiểu đội 5
26 Tăng Chí Dũng Nam HK4116 Tiểu đội 4
27 Lê Nguyễn Thùy Dương Nữ HK4080 Tiểu đội 4
28 Phạm Hoàng Duy Nam HK4-156 Tiểu đội 5
29 Trần Anh Khánh Duy Nam HK4-191 Tiểu đội 3
30 Trần Trường Giang Nam HK4090 Tiểu đội 5
31 Đặng Khánh Nữ HK4075 Tiểu đội 2
32 Lê Thanh Hải Nam HK4123 Tiểu đội 4
33 Hoàng Quang Hải Nam HK4085 Tiểu đội 6
34 Phạm Trần Gia Hân Nữ HK4139 Tiểu đội 3
35 Hồ Nguyễn Ngọc Hân Nữ HK4-187 Tiểu đội 4
36 Nguyễn Phúc Anh Hào Nam HK4038 Tiểu đội 3
37 Nguyễn Hoàng Hiệp Nam HK4-179 Tiểu đội 2
38 Vũ Trung Hiếu Nam HK4001 Tiểu đội 1
39 Tăng Khải Hoàn Nam HK4135 Tiểu đội 2
40 Đào Trọng Hoàng Nam HK4040 Tiểu đội 3
41 Nguyễn Phước Hưng Nam HK4069 Tiểu đội 6
42 Nguyễn Lương Hưng Nam HK4119 Tiểu đội 6
43 Nguyễn Anh Hưng Nam HK4034 Tiểu đội 3
44 Lê Chí Huy Nam HK4088 Tiểu đội 4
45 Lê Thiện Khang Huy Nam HK4-161 Tiểu đội 2
46 Chếnh Thiết Gia Huy Nam HK4-163 Tiểu đội 1
47 Trần Quang Khải Nam HK4039 Tiểu đội 1
48 Nguyễn Châu Quốc Khang Nam HK4054 Tiểu đội 5
49 Phan Tiến Khang Nam HK4122 Tiểu đội 1
50 Nguyễn Huỳnh Quốc Khang Nam HK4138 Tiểu đội 5
51 Thái Công Khanh Nam HK4081 Tiểu đội 1
52 Lê Nam Khánh Nam HK4101 Tiểu đội 6
53 Trương Nguyễn Anh Khoa Nam HK4-168 Tiểu đội 2
54 Nguyễn Phan Đăng Khoa Nam HK4-182 Tiểu đội 4
55 Tôn Thất Đăng Khoa Nam HK4-190 Tiểu đội 3
56 Lâm Minh Khôi Nam HK4050 Tiểu đội 2
57 Nguyễn Trần Nguyên Khôi NAM HK4-150 Tiểu đội 3
58 Trần Phạm Nguyên Khôi Nam HK4-185 Tiểu đội 4
59 Đinh Tú Khuê Nữ HK4033 Tiểu đội 2
60 Phạm Tuấn Kiệt Nam HK4089 Tiểu đội 5
61 Quan Chí Kiệt Nam HK4-193 Tiểu đội 3
62 Phạm Nam Lâm Nam HK4-158 Tiểu đội 2
63 Trịnh Thiên Lộc Nam HK4061 Tiểu đội 6
64 Huỳnh Tấn Lộc Nam HK4111 Tiểu đội 4
65 Cao Thành Long Nam HK4067 Tiểu đội 4
66 Nguyễn Đỗ Hoàng Long Nam HK4093 Tiểu đội 3
67 Đinh Võ Hoàng Long Nam HK4-151 Tiểu đội 3
68 Thái Hoàng Luân Nam HK4-166 Tiểu đội 1
69 Lê Triệu Mẫn Nữ HK4108 Tiểu đội 4
70 Trần Võ Hải Mi Nữ HK4044 Tiểu đội 5
71 Ngô Bảo Minh Nam HK4066 Tiểu đội 4
72 Trần Bình Minh Nam HK4125 Tiểu đội 6
73 Phạm Bình Minh Nam HK4128 Tiểu đội 1
74 Bùi Nguyễn Bình Minh Nam HK4078 Tiểu đội 6
75 Nguyễn Đình Phúc Minh Nam HK4-181 Tiểu đội 3
76 Nguyễn Đình Nam Nam HK4052 Tiểu đội 5
77 Lê Hải Nam Nam HK4124 Tiểu đội 4
78 Võ Hoàng Nam Nam HK4136 Tiểu đội 6
79 Lê An Nam Nam HK4109 Tiểu đội 4
80 Phan Nhật Phương Nghi Nữ HK4004 Tiểu đội 4
81 Lương Minh Nghị Nam HK4098 Tiểu đội 2
82 Đinh Bùi Mạnh Nghĩa Nam HK4071 Tiểu đội 6
83 Nguyễn Minh Nghĩa Nam HK4114 Tiểu đội 4
84 Voeltzel Rose Van Ngoc Nữ HK4046 Tiểu đội 1
85 Ngô Bảo Ngọc Nữ HK4-157 Tiểu đội 5
86 Đỗ Khôi Nguyên Nam HK4077 Tiểu đội 2
87 Nguyễn Tiến Bách Nhân Nam HK4063 Tiểu đội 6
88 Trịnh Bá Nhân Nam HK4120 Tiểu đội 4
89 Nguyễn Trọng Nhân Nam HK4110 Tiểu đội 1
90 Nguyễn Lê Trọng Nhân Nam HK4-155 Tiểu đội 5
91 Nguyễn Quang Nhật Nam HK4105 Tiểu đội 1
92 Trần Lê Ngọc Nhi Nữ HK4087 Tiểu đội 2
93 Mai Thục Nhi Nữ HK4132 Tiểu đội 1
94 Lê Nguyễn Nguyệt Nhi Nữ HK4005 Tiểu đội 5
95 Bùi Thị Yến Nhi Nữ HK4-176 Tiểu đội 5
96 Mai Khải Ninh Nam HK4131 Tiểu đội 1
97 Võ Tống Hưng Phát Nam HK4073 Tiểu đội 2
98 Nguyễn Đoàn Gia Phát Nam HK4-154 Tiểu đội 6
99 Huỳnh Minh Phong Nam HK4113 Tiểu đội 4
100 Bùi Nguyên Phong Nam HK4-174 Tiểu đội 5
101 Dương Minh Phú Nam HK4086 Tiểu đội 5
102 Nguyễn Minh Phúc Nam HK4051 Tiểu đội 2
103 Phùng Đăng Phúc Nam HK4079 Tiểu đội 2
104 Nguyễn Hoàng Phúc Nam HK4099 Tiểu đội 5
105 Lê Võ Trọng Phúc Nam HK4107 Tiểu đội 3
106 Mạc Lê Huy Phước Nam HK4126 Tiểu đội 6
107 Nguyễn Hữu Phước Nam HK4-153 Tiểu đội 2
108 Cao Bá Phước Nam HK4-165 Tiểu đội 1
109 Cao Anh Phương Nữ HK4037 Tiểu đội 6
110 Cao Anh Quang Nam HK4036 Tiểu đội 6
111 Nguyễn Minh Quang Nam HK4082 Tiểu đội 1
112 Nguyễn Duy Quang Nam HK4104 Tiểu đội 1
113 Trần Bảo Sơn Nam HK4076 Tiểu đội 6
114 Lương Chính Tâm Nam HK4043 Tiểu đội 5
115 Quiu Minh Tâm Nam HK4045 Tiểu đội 1
116 Huỳnh Thanh Tâm Nam HK4142 Tiểu đội 6
117 Trà Minh Tân Nam HK4-186 Tiểu đội 4
118 Nguyễn Ngọc Băng Thanh Nữ HK4144 Tiểu đội 2
119 Nguyễn Hiểu Thanh Nam HK4-192 Tiểu đội 3
120 Nguyễn Ngọc Thảo Nữ HK4-159 Tiểu đội 3
121 Trần Nguyễn Hoàng Thiên Nam HK4031 Tiểu đội 1
122 Hồ Nguyễn Phước Thiện Nam HK4-184 Tiểu đội 4
123 Nguyễn Hoàng Nhật Thiện Nam HK4-172 Tiểu đội 6
124 Nguyễn Phúc Thịnh Nam HK4-173 Tiểu đội 2
125 Trương Nguyễn Anh Thư Nữ HK4137 Tiểu đội 2
126 Hàng Hiếu Thuận Nam HK4-175 Tiểu đội 3
127 Nguyễn Đức Thuận Nam HK4-189 Tiểu đội 1
128 Lê Khắc Minh Tiến Nam HK4140 Tiểu đội 4
129 Trần Trung Tín Nam HK4100 Tiểu đội 5
130 Lê Yên Trâm Nữ HK4102 Tiểu đội 6
131 Từ Phương Bảo Trân Nữ HK4070 Tiểu đội 3
132 Nguyễn Diệu Hiền Trúc Nữ HK4-162 Tiểu đội 6
133 Phạm Nguyễn Thành Trung Nam HK4-183 Tiểu đội 3
134 Trần Anh Tuấn Nam HK4072 Tiểu đội 2
135 Nguyễn Lê Phương Uyên Nữ HK4-164 Tiểu đội 6
136 Phan Thùy Vân Nữ HK4096 Tiểu đội 4
137 Phan Diệu Vân Nữ HK4095 Tiểu đội 4
138 Nguyễn Kiến Văn Nam HK4-170 Tiểu đội 3
139 Phan Hải Việt Nam HK4118 Tiểu đội 5
140 Bùi Long Nam HK4002 Tiểu đội 3
141 Nguyễn Hoàng Nam HK4-180 Tiểu đội 2
142 Bùi Bảo Vy Nữ HK4058 Tiểu đội 3
143 Nguyễn Hoàng Bảo Vy Nữ HK4145 Tiểu đội 3
144 Huỳnh Ngọc Như Ý Nữ HK4141 Tiểu đội 6

– Học viên có mặt lúc 6h00, ngày 12/7/2024 (thứ sáu) để làm lễ xuất quân, tại Trung tâm Thanh thiếu niên miền Nam,  địa chỉ: số 1, đường số 3, KDC Vĩnh Lộc, P. Bình Hưng Hòa B, Q. Bình Tân.
– Phụ huynh ghi nhớ tên Tiểu đội của học viên để thuận tiện khi tập trung điểm danh. 

Bình luận Facebook