Danh sách tiểu đội HKQĐ “Thiếu Niên Anh Hùng”

1409

Ban Tổ chức Học Kỳ Quân Đội xin thông báo danh sách các chiến sĩ tham gia chương trình Học Kỳ Quân Đội Nâng Cao – Thiếu Niên Anh Hùng, diễn ra từ ngày 23/7 đến ngày 30/7/2022 được phân về các tiểu đội như sau:

Phụ huynh theo dõi hình ảnh và hoạt động của chương trình trên Fanpage: 
Học Kỳ Quân Đội Chính Quy tại địa chỉ: www.facebook.com/hockiquandoi.net

XEM THÔNG BÁO DẶN DÒ

TIỂU ĐỘI 1: Đặng Phương Lam – 0763807647
STT MÃ HỌC
VIÊN
HỌ  TÊN GIỚI
TÍNH
NĂM SINH
1 Lương Quang Anh Nam 9/2009
2 HK4016 Nguyễn Lê Quốc Bảo Nam 8/22/2009
3 Hồ Minh  Dũng Nam 12/31/2009
4 HK4081 Cao Thuỳ  Dương Nữ 1/26/2007
5 HK4015 Nguyễn Phan Trung  Hiếu Nam 8/19/2009
6 HK4 – 153 Nguyễn Thanh Anh  Khoa Nam 4/8/2010
7 HK4050 Nguyễn Anh  Khôi Nam 7/11/2010
8 HK4 – 152 Cao Võ Phong Kiệt Nam 10/3/2008
9 HK4058 Thái Huy Lâm Nam 6/3/2009
10 HK4080 Bạch Ngọc Tùng  Lâm Nam 7/6/2009
11 HK4093 Tô Phương  Linh Nữ 5/9/2007
12 HK4142 Nguyễn Trần Phước  Lộc Nam 8/24/2010
13 HK4041 Nguyễn Hoàng Phi Long Nam 9/10/2008
14 HK4019 Nguyễn Vũ Tuấn  Minh Nam 10/19/2008
15 HK4002 Vũ Hà My Nữ 5/24/2010
16 HK4095 Nguyễn Quốc  Nguyên Nam 1/25/2011
17 HK4094 Tô Minh  Nhật Nam 12/31/2004
18 HK4099 Doãn Ngọc Lan Nhi Nữ 1/6/2008
19 HK4069 Trần Ngọc  Phát Nam 8/18/2008
20 HK4056 Nguyễn Anh  Tài Nam 1/10/2010
21 HK4135 Lê Đình  Tấn Nam 5/18/2009
22 HK4133 Lâm Vĩnh  Thắng Nam 5/9/2006
23 HK4108 Nguyễn Hữu Trí Nam 3/8/2009
24 HK4211 Nguyễn Thu Uyên Nữ 3/3/2010
25 HK4119 Vũ Hoàng  Yến Nữ 12/2/2009

TIỂU ĐỘI 2: VŨ THỊ KIM CHI – 0901218090
STT MÃ HỌC
VIÊN
HỌ  TÊN GIỚI
TÍNH
NĂM SINH
1 HK4057 Phạm Hồng Nam  Anh Nam 12/22/2008
2 HK4053 Bandara alahakoon kevin Chi Bảo Nam 5/3/2009
3 HK4145 Trần Ngọc Bảo Đan Nữ 8/21/2009
4 HK4148 Phan Minh Duy Nam 1/14/2011
5 HK4203 Nguyễn Vĩnh  Khang Nam 10/7/2009
6 HK4039 Huỳnh Minh Khang Nam 6/14/2010
7 HK4042 Phùng Quốc Khang Nam 9/7/2010
8 HK4003 Phạm Nguyễn Bảo Khang Nam 04-06-2007
9 HK4017 Nguyễn Huy  Khôi Nam 10/2/2006
10 HK4097 Nguyễn Lâm Nam 8/5/2010
11 HK4096 Nguyễn Ngọc Mỹ Linh Nữ 9/1/2008
12 Ngô Hải  Long Nam 2009
13 HK4204 Trương Đức Mạnh Nam 10/25/2010
14 HK4205 Trương Tiến  Mạnh Nam 3/13/2007
15 HK4124 Trần Kỳ Nam Nam 9/19/2008
16 HK4079 Nguyễn Trần Thiên  Như Nữ 9/9/2010
17 Trương Tam  Phong Nam 1/5/2010
18 HK4064 Lương Ân Phương Nam 8/10/2009
19 HK4117 Vũ Mạnh Quân nam 12/4/2009
20 HK4101 Phạm Khánh Quỳnh Nữ 4/29/2010
21 Trần Nguyễn Hồng  Sơn Nam 2010
22 HK4062 Trương Yến Trang Nữ 11/4/2007
23 HK4054 Bùi Minh  Trí Nam 2/21/2010
24 HK4010 Lê Ngọc Nhã Uyên Nữ 27-04-2009
25 HK4132 Mai Tuệ  Văn Nam 7/5/2009

TIỂU ĐỘI 3: VÕ THÀNH HIỆP –  0326644132
STT MÃ HỌC
VIÊN
HỌ  TÊN GIỚI
TÍNH
NĂM SINH
1 HK4126 Nguyễn Minh Anh Nữ 1/17/2009
2 HK4127 Phạm Phương  Anh Nữ 1/12/2008
3 HK4004 Phạm Nguyễn Bảo Anh Nữ 23-06-2009
4 HK4208 Lê Mai  Anh Nữ 5/10/2009
5 HK4068 Lin Chân Bang Nam 11/17/2007
6 HK4106 Trần Gia  Bảo Nam 2/18/2008
7 HK4052 Lê Quốc  Bảo Nam 2/4/2009
8 Nguyễn Tiến Dũng Nam 2009
9 HK4072 Nguyễn Song Nhật  Nữ 9/18/2006
10 HK4082 Vũ Minh Khang Nam 9/6/2009
11 HK4044 Trần Quang Khánh Nam 1/4/2008
12 HK4029 Châu Minh Khôi Nam 4/16/2010
13 HK4030 Đõ Duy Kiên Nam 11/9/2009
14 HK4139 Phạm Võ Trung  Kiên Nam 6/28/2006
15 HK4047 Nguyễn Phúc Tuấn  Kiệt Nam 4/24/2009
16 HK4130 Lê Tấn Nghiệp Nam 1/16/2009
17 HK4123 Phạm Nguyễn Thiên Phú Nam 10/14/2009
18 HK4136 Nguyễn Xuân Thọ Nam 8/16/2010
19 HK4105 Trần Ngọc Bảo  Trân Nữ 6/1/2010
20 HK4043 Nguyễn Minh  Trí Nam 1/9/2008
21 HK4125 Nguyễn Anh Tuấn Nam 3/9/2009
22 HK4055 Hoàng Bùi Anh Tuấn Nam 8/12/2009
23 HK4070 Diệp Bảo Anh Nam 27-09-2010

TIỂU ĐỘI 4: NGUYỄN NGỌC BÍCH TRÂM – 0392443651
STT MÃ HỌC
VIÊN
HỌ  TÊN GIỚI
TÍNH
NĂM SINH
1 Nguyễn Thị Thanh  Vân Nữ 7/25/2009
2 HK4009 Phạm Đức Anh Nam 06-01-2008
3 HK4063 Phan Trâm Anh Nữ 12/5/2010
4 HK4067 Trần Hoàng Bách Nam 4/17/2010
5 HK4023 Đặng Duy Bảo Nam 3/22/2008
6 HK4026 Nguyễn Minh Đức Nam 1/10/2008
7 HK4113 Phạm Phương  Duy Nam 7/28/2007
8 HK4025 Lê Xuân Hiếu Nam 12/29/2009
9 HK4110 Võ Ngọc Khang Nam 5/3/2008
10 HK4049 Trần Như Quang Minh Nam 9/3/2009
11 HK4209 Lê Anh Minh Nam 12/2/2006
12 HK4020 Dương Đình Nguyên Phúc Nam 2/26/2008
13 HK4137 Võ Ngô Hồng  Phúc Nam 3/17/2008
14 HK4213 Nguyễn Minh Phương 11/19/2009
15 HK4074 Hoàng Lê Minh  Quân Nam 8/30/2008
16 HK4051 Vĩnh Bảo Nguyên Quang Nam 3/23/2009
17 HK4120 Hồ Minh  Quyên Nữ 6/15/2010
18 HK4022 Nguyễn Thành Tài Nam 9/15/2009
19 HK4048 Trần Tiến  Thành Nam 11/2/2009
20 HK4075 Hoàng Lê Anh  Thư Nữ 11/3/2006
21 HK4076 Nguyễn Thị Anh Thư Nữ 8/17/2006
22 HK4013 Huỳnh Thy Nữ 8/15/2009
23 HK4021 Nguyễn Thành  Trí Nam 5/14/2008
24 HK4024 Đỗ Nguyễn Minh  Trí Nam 8/29/2008
25 Nguyễn Tấn  Trung Nam 1/23/2008

TIỂU ĐỘI 5: TRẦN THỊ BÍCH HUYỀN – 0799073551
STT MÃ HỌC
VIÊN
HỌ  TÊN GIỚI
TÍNH
NĂM SINH
1 Trần Lê Thiên  Ân Nữ 2009
2 HK4116 Trần Ngọc Bảo Anh Nam 5/27/2010
3 HK4138 Bùi Duy Anh Nam 10/9/2008
4 HK4210 Nguyễn Hoàng Bách Nam 6/18/2010
5 HK4114 Trương Quang  Dũng Nam 9/10/2006
6 HK4088 Nguyễn Thúy Nữ 9/21/2006
7 HK4045 Lâm Gia  Hân Nữ 6/6/2010
8 HK4134 Nguyễn Danh Vương Hoàng Nam 6/20/2010
9 HK4031 Nguyễn Gia  Huy Nam 1/14/2009
10 HK4107 Đỗ Đoàn Gia Khang Nam 1/13/2010
11 HK4065 Nguyễn Đăng Khoa Nam 3/26/2009
12 HK4140 Nguyễn Lê Anh Khoa Nam 4/11/2009
13 HK4066 Nguyễn Đăng Khôi Nam 9/16/2010
14 HK4071 Phan Minh Khôi Nam 3/25/2008
15 Nguyễn Ngọc  Khuê Nữ 9/4/2008
16 HK4 – 174 Vòng Lương  Kiệt Nam 24-10-2006
17 HK4112 Trần Hải Lam Nữ 6/27/2009
18 HK4036 Phạm Minh Khánh Ngọc Nữ 10/28/2010
19 HK4077 Nguyễn Chí Khôi Nguyên Nam 5/11/2009
20 HK4147 Cao Lâm Khôi Nguyên Nam 04/03/2008
21 HK4207 Phạm Ngọc Khánh Như Nữ 05/09/2010
22 HK4118 Phan Minh  Triết Nam 11/12/2010
23 HK4078 Nguyễn Chí Minh  Trung Nam 6/4/2009
24 HK4008 Nguyễn Công Vinh Nam 10/16/2009
25 HK4038 Dương Anh Tuấn Nam 1/5/2008

TIỂU ĐỘI 6: LÊ THỊ QUỲNH NHƯ –  0766857952
STT MÃ HỌC
VIÊN
HỌ  TÊN GIỚI
TÍNH
NĂM SINH
1 HK4128 Nguyễn Châu Minh Anh Nữ 2/25/2009
2 HK4121 Nguyễn Thị Ngọc Anh Nữ 29/2/2009
3 HK4141 Nguyễn Trần Hoàng  Bách Nam 3/31/2009
4 HK4060 Trần Dũng Nam 4/27/2010
5 HK4085 Cao Hoàng Giang Nam 10/15/2009
6 HK4 – 173 Hoàng Thái  Nữ 31/11/2004
7 Nguyễn Việt Hoàng  Nữ 9/19/2009
8 HK4103 Nguyễn Nhật  Hào Nam 10/26/2010
9 HK4100 Đặng Minh  Hiếu Nam 6/14/2008
10 HK4129 Nguyễn Châu Quốc  Khang Nam 10/7/2010
11 HK4214 Nguyễn Minh Khang Nam 11/25/2009
12 HK4 – 150 Huỳnh Minh Khôi Nam 24/01/2008
13 HK4091 Ngô Ngọc Uyên Minh Nữ 7/12/2009
14 HK4061 Phạm Văn  Minh Nam 8/11/2009
15 HK4149 Nguyễn Bảo Nam Nam 9/1/2009
16 HK4212 Đào Trọng Nghĩa Nam 7/21/2010
17 HK4018 Nguyễn Trọng Nghĩa Nam 10/13/2006
18 HK4032 Đoàn Bùi Thiện  Nhân Nam 10/23/2009
19 HK4089 Đặng Khắc Bách  Quân Nam 2/8/2010
20 HK4109 Lê Quang Hồng Sơn Nam 11/21/2009
21 HK4090 Trần Võ Thảo  Tâm Nữ 5/13/2009
22 Lê Đức Toàn Nam 3/15/2011
23 HK4 – 151 Lê Quang Vinh Nam 28/12/2008
24 HK4073 Tôn Nữ Trúc Vy Nữ 11/27/2007
25 HK4027 Huỳnh Xuân  Phúc Nam 1/20/2010

Các chiến sĩ có mặt lúc 6h00, ngày 23/7/2022 (Thứ bảy) để làm lễ xuất quân, Tại Trung tâm Thanh thiếu niên miền Nam – Cơ sở Bình Tân; Đ/c: số 1, đường số 3, KDC Vĩnh Lộc, phường Bình Hưng Hòa B, Q. Bình Tân. 

XEM THÔNG BÁO

XEM SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI

Bình luận Facebook