Danh sách tiểu đội Chiến Sỹ Tí Hon “Tự Vệ Thoát Hiểm”

631

Ban Tổ chức Chiến Sỹ Tí Hon xin thông báo danh sách các chiến sĩ tham gia chương trình Chiến Sỹ Tí Hon – Tự Vệ Thoát Hiểm, diễn ra từ ngày 24/7 đến ngày 29/7/2022 được phân về các tiểu đội như sau:

Phụ huynh theo dõi hoạt động và hình ảnh của chương trình
Trên Fanpage Trung tâm thanh thiếu niên miền nam tại địa chỉ www.facebook.com/thanhthieunienmiennam

TẢI THÔNG BÁO DẶN DÒ

TIỂU ĐỘI 1: Huỳnh Gia Mẫn (0902412086) – Huỳnh Công Đức (0395933732)
STT MÃ HỌC
VIÊN
HỌ  TÊN GIỚI
TÍNH
NĂM SINH
1 TH4072 Nguyễn Ngọc Quỳnh  Ngân Nữ 27/01/2015
2 TH4120 Nguyễn Lý Khánh Giang Nữ 07/11/2011
3 TH4080 Trần Thị Ngân  Nữ 20/01/2013
4 TH4081 Nguyễn Hồng  Đào Nữ 13/05/2013
5 TH4 – 175 Hồ Thái Ngân  Nữ 03/05/2013
6 TH4- 176 Trần Ngọc Châu  Anh Nữ 17/06/2014
7 TH4134 Hoàng Đỗ An Nguyên Nữ 14/12/2013
8 TH4122 Nguyễn  Hoàng Nam 20/10/2012
9 TH4154 Nguyễn Duy Khôi Nam 08/07/2011
10 TH4155 Nguyễn Duy Khang Nam 08/07/2011
11 TH4056 Huỳnh Công  Danh Nam 13/03/2014
12 TH4219 Nguyễn Nam Anh Nam 23/11/2014
13 TH4145 Vũ Xuân Đạt Nam 29/08/2013
14 TH4146 Vũ Nguyễn Minh Đức Nam 10/12/2014
15 TH4004 Trần Trọng Minh Tuấn Nam 09/09/2011
16 TH4077 Trần Nguyên Khánh Nam 25/04/2014
17 TH4086 Vũ Hoàng  Việt Nam 23/09/2012
18 TH4087 Lý Văn Minh  Nhật Nam 17/11/2012
19 TH4065 Huynh Đức  Thiên Nam 21/06/2011
20 TH4090 Trần Nhân Trí Nam 08/12/2011
21 TH4067 Nguyễn Minh Triết Nam 19/10/2011
22 TH4112 Lê Nguyễn Bảo Lâm Nam 19/06/2013
23 TH4119 Hà Thiên  Ân Nam 04/11/2013
24 TH4143 Lê Gia  Hưng Nam 13/06/2015
25 TH4001 Nguyễn Phúc Khang Nam 26/08/2014

TIỂU ĐỘI 2: Bùi Thế Hải (0384940443) – Nguyễn Thị Yến Linh (0348177116)
STT MÃ HỌC
VIÊN
HỌ  TÊN GIỚI
TÍNH
NĂM SINH
1 TH4212 Đào Phương Mai Nữ 12/10/2011
2 TH4213 Đào Hạnh Nhi Nữ 30/05/2013
3 TH4057 Nguyễn Ngọc Khánh An Nữ 11/04/2013
4 TH4058 Đặng Bảo Hân Nữ 22/01/2013
5 TH4136 Nguyễn Ngọc Hải My Nữ 06/11/2012
6 TH4052 Nguyễn Lê Hân  Nhiên Nữ 14/05/2011
7 TH4051 Trần Nguyễn Thùy  An Nữ 13/04/2012
8 TH4093 Nguyễn Quốc  Hưng Nam 05/10/2014
9 TH4003 Lê Nguyễn Thanh An Nam 24/12/2014
10 TH4073 Đặng Gia Bảo Nam 17/11/2011
11 TH4074 Nguyễn Bảo  Lâm Nam 21/06/2012
12 TH4075 Lê Sỹ Nguyên Nam 07/08/2011
13 TH4078 Vũ Gia Hưng Nam 02/07/2014
14 TH4079 Vũ Gia  Huy Nam 02/07/2014
15 TH4018 Lương Minh Kỳ Nam 27/02/2009
16 TH4043 Nguyễn Hồng Sơn Nam 10/08/2010
17 TH4019 Tạ Hán Nguyên Nam 28/05/2010
18 TH4022 Trần Hoàng Nhật Quân Nam 26/12/2012
19 TH4010 Đỗ Minh Quân Nam 05/03/2014
20 TH4011 Đỗ Minh Khôi Nam 26/09/2011
21 TH4138 Nguyễn Minh Đạt Nam 16/02/2012
22 TH4139 Nguyễn Minh Trí Nam 07/06/2015
23 TH4141 Trần Uy Thắng Nam 01/09/2012
24 TH4142 Phạm Trí  Phát Nam 17/08/2013
25 TH4149 Nguyễn Đức  Hoàng Nam 03/07/2009
26 TH4 – 153 Lưu Nhân Đức Nam 04/09/2013

TIỂU ĐỘI 3: Lê Thị Hiền (0327612815) – Nguyễn Thiện Nhân (0869321904)
STT MÃ HỌC
VIÊN
HỌ  TÊN GIỚI
TÍNH
NĂM SINH
1 TH4068 Lương Hân Linh Nữ 23/02/2012
2 TH4102 Ngô Nguyễn Quỳnh Chi Nữ 15/12/2012
3 TH4099 Tào Gia Hân Nữ 04/02/2013
4 TH4100 Nguyễn Ngọc Uyên Nhi Nữ 27/10/2012
5 TH4071 Lê Ngân Minh Hảo Nữ 05/05/2011
6 TH4085 Ngô Đào Vy Anh Nữ 29/03/2011
7 TH4084 Đoàn Phước Minh Nam 28/07/2011
8 TH4207 Trần Gia Huy Nam 26/07/2015
9 TH4208 Trần Bảo  Nam Nam 01/11/2013
10 TH4209 Phạm Quang Minh Nam 17/09/2012
11 TH4156 Giang Chung Nghĩa Nam 17/05/2012
12 TH4126 Nguyễn Trí Huy Nam 25/12/2012
13 TH4125 Nguyễn Trần Minh Quân Nam 08/11/2012
14 TH4130 Lê Xuân  Phong Nam 18/04/2012
15 TH4132 Lê Xuân  Hải Nam 18/04/2012
16 TH4131 Phùng Gia Huy Nam 20/12/2012
17 TH4133 Trần An  Thịnh Nam 06/02/2015
18 TH4040 Trần Mạnh Đạt Nam 11/02/2011
19 TH4030 Lý Gia Bảo Nam 15/10/2012
20 TH4032 Nguyễn Lê Nguyên Khang Nam 10/04/2012
21 TH4033 Võ Nguyễn Khôi Anh Nam 29/02/2012
22 TH4035 Lê Trung Tuấn Anh Nam 17/11/2012
23 TH4220 Võ Hồng Phúc Nam 18/09/2014
24 TH4 – 173 Lê Tiếng  Đạt Nam 28/03/2013
25 TH4021 Nguyễn Chí Bình Nam 04/03/2012

TIỂU ĐỘI 4: Lê Nguyễn Phương Linh (0786792158) – Nguyễn Thị Ngọc Đan (0828532699)
STT MÃ HỌC
VIÊN
HỌ  TÊN GIỚI
TÍNH
NĂM SINH
1 TH4041 Trần Nguyễn Mỹ  Anh Nữ 25/09/2014
2 TH4042 Trần Ngọc Minh Tâm Nữ 10/01/2012
3 TH4038 Nguyễn Elise Thái An Nữ 09/11/2014
4 TH4024 Trương Thị Mai  Phương Nữ 14/03/2011
5 TH4027 Nguyễn Thu Minh Nữ 13/10/2012
6 TH4034 Nguyễn Lê Thảo Nhi Nữ 25/08/2015
7 TH4109 Nguyễn Duy Long Nam 23/10/2014
8 TH4108 Nguyễn Hữu Anh Minh Nam 17/02/2014
9 TH4066 Trần Đình Tuấn  Kiệt Nam 18/09/2011
10 TH4103 Nguyễn Phạm Duy Lộc Nam 28/05/2012
11 TH4113 Trần Đức Đạt Nam 15/04/2015
12 TH4 – 174 Lê Anh  Khôi Nam 3-2-20212
13 TH4 – 152 Nguyễn Hoàng Nhật  Vương Nam 12/01/2013
14 TH4062 Trương Duy Bình Nam 24/03/2013
15 TH4061 Huỳnh Thanh Phong Nam 15/11/2012
16 TH4060 Lam Vuong Alexis Nam 06/04/2012
17 TH4059 Võ Anh Khôi Nam 06/06/2011
18 TH4053 Nguyễn Minh Khoa Nam 01/04/2011
19 TH4050 Nguyễn Tấn Tiến Nam 03/09/2012
20 TH4048 Nguyễn Ngọc Khánh An Nam 15/04/2013
21 TH4151 Phạm Nguyên Khánh Nam 10/04/2012
22 TH4153 Chu Thường Ân Nam 07/9/2012
23 TH4204 Nguyễn Huy Phong Nam 30/04/2012
24 TH4203 Phạm Lê Mai Chi Nam 29/12/2014
25 TH4144 Trần Vũ Đông Thiên Nam 10/11/2012

TIỂU ĐỘI 5: Ngô Triệu Vy (0368173902) – Nguyễn Thành Tài  (0797251732)
STT MÃ HỌC
VIÊN
HỌ  TÊN GIỚI
TÍNH
NĂM SINH
1 TH4013 Tô Mai Nhi Nữ 10/11/2012
2 TH4006 Nguyễn Tuệ Mẫn Nữ 03/03/2015
3 TH4201 Nguyễn Đoàn Thiên Ân Nữ 05/12/2015
4 TH4217 Phạm Hoàng Thu Thủy Nữ 24/07/2012
5 TH4211 Nguyễn Hoàng Bảo Trân Nữ 10/04/2014
6 TH4 – 151 Phan Vũ Bảo An Nữ 20/12/2013
7 TH4205 Nguyễn Hoàng Gia Huy Nam 29/03/2011
8 TH4140 Đào Vịnh  Thiên Nam 08/11/2012
9 TH4007 Nguyễn Ngọc Minh Phú Nam 20/03/2014
10 TH4137 Đinh Tiến Khoa Nam 01/02/2014
11 TH4025 Trương Quang Đức Nam 12/05/2013
12 TH4026 Nguyễn Tiến  Minh Nam 08/10/2013
13 TH4036 Nguyễn Đăng  Minh Nam 12/05/2015
14 TH4037 Nguyễn Cao Thế  Quân Nam 12/12/2012
15 TH4023 Nguyễn Đăng  Quân Nam 20/04/2012
16 TH4012 Nguyễn Minh Thành Nam 10/02/2015
17 TH4064 Châu Vĩnh  Phúc Nam 18/11/2011
18 TH4124 Lê Kim Bảo Nam 12/11/2014
19 TH4127 Lương Ngọc Như  Ý Nam 28/01/2014
20 TH4009 Đặng Minh Khang Nam 28/11/2012
21 TH4202 Trần Đại  Hưng Nam 10/05/2014
22 TH4214 Nguyễn Đức Khang Nam 20/11/2014
23 TH4216 Nguyễn Khôi Nguyên Nam 29/04/2013
24 TH4218 Nguyễn Anh Dũng Nam 03/12/2012
25 TH4222 Tôn Thất  Tấn Nam 27/10/2014

TIỂU ĐỘI 6: Phan Hoài Thẩm Phương (0344281929) – So Jaly (0385259717)
STT MÃ HỌC
VIÊN
HỌ  TÊN GIỚI
TÍNH
NĂM SINH
1 TH4121 Trần Thị Khánh Huyền Nữ 21/11/2012
2 TH4114 Trần Nguyễn Diệu Linh Nữ 13/10/2012
3 TH4117 Nguyễn Khánh Nữ 16/06/2012
4 TH4082 Đào Ngọc  Linh Nữ 26/08/2013
5 TH4123 Phạm Thanh  Trúc Nữ 14/07/2012
6 TH4091 Lê Hồ Phương  Vy Nữ 04/12/2012
7 TH4083 Đào Thanh  Nghĩa Nam 10/02/2015
8 TH4088 Nguyễn Mạnh  Long Nam 10/04/2012
9 TH4094 Tạ Sĩ  Khương Nam 11/11/2013
10 TH4095 Hà Đức  Huy Nam 31/12/2013
11 TH4107 Nguyễn Khôi  Nguyên Nam 20/8/2011
12 TH4106 Lê Hoàng  Sang Nam 06/12/2011
13 TH4105 Huỳnh Nguyễn Anh Khuê Nam 12/06/2011
14 TH4104 Huỳnh Nguyễn Anh Khoa Nam 18/07/2011
15 TH4115 Đỗ Đức  Trí Nam 13/01/2010
16 TH4116 Hoàng Trung  Kiên Nam 05/07/2012
17 TH4118 Nguyễn Đức Khải Hưng Nam 07/03/2012
18 TH4128 Nguyễn Khôi Nguyên Nam 22/12/2015
19 TH4129 Nguyễn Anh Khôi Nam 04/02/2011
20 TH4044 Lê Trung Kiên Nam 06/05/2014
21 TH4045 Lê Ngọc Khải Hoàn Nam 21/01/2012
22 TH4046 Đỗ Hữu Phú  Toàn Nam 29/09/2015
23 TH4047 Cao Thái  Phú Nam 07/11/2013
24 TH4039 Phạm Quang Khải Nam 10/09/2013
25 TH4015 Lâm Quang Thiện Nhân Nam 26/12/2014
26 TH4014 Phan Nguyễn Tấn Dũng Nam 08/01/2011

Các chiến sĩ có mặt lúc 6h00, ngày 24/7/2022 (Chủ nhật) để làm lễ xuất quân, Tại Trung tâm Thanh thiếu niên miền Nam – Cơ sở Bình Tân; Đ/c: số 1, đường số 3, KDC Vĩnh Lộc, phường Bình Hưng Hòa B, Q. Bình Tân.

Phụ huynh theo dõi hình ảnh, hoạt động của chương trình tại fanpage:
Trung tâm thanh thiếu niên miền Nam địa chỉ: www.facebook.com/thanhthieunienmiennam

TẢI THÔNG BÁO DẶN DÒ

XEM SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI

Bình luận Facebook