Danh sách tiểu đội Chiến Sỹ Tí Hon “Thay đổi để thích nghi”

893

Ban Tổ chức Chiến Sỹ Tí Hon xin thông báo danh sách các chiến sĩ tham gia chương trình Chiến Sỹ Tí Hon Nâng cao – Thay Đổi Để Thích Nghi, diễn ra từ ngày 04/8 đến ngày 10/8/2022 được phân về các tiểu đội như sau:

Phụ huynh theo dõi hoạt động và hình ảnh của chương trình trên Fanpage:
Trung tâm Thanh thiếu niên miền Nam tại địa chỉ www.facebook.com/thanhthieunienmiennam

TẢI THÔNG BÁO DẶN DÒ

TIỂU ĐỘI 1: Ngô Triệu Vy (0368173902) – Nguyễn Thành Tài (0797251732)
STT MÃ HỌC
VIÊN
HỌ  TÊN GIỚI
TÍNH
NĂM SINH
1 TH5130 Nguyễn Thị Phương  Anh Nữ 12/11/2011
2 TH5007 Nguyễn Nhật Anh Nam 10/01/2012
3 TH5006 Nguyễn Đăng Anh Nam 27/10/2003
4 TH5070 Nguyễn Long  Đức Nam 03/05/2012
5 TH5203 Hồ Gia Huy Nam 12/06/2012
6 TH5024 Đỗ Gia Huy Nam 07/03/2011
7 TH5129 Nguyễn Quốc  Khánh Nam 14/05/2011
8 TH5105 Lê Anh Khôi Nam 16/5/2011
9 TH5124 Phan Minh Lâm Nam 03/02/2012
10 TH5008 Lê Kiều Khánh Linh Nữ 02/03/2009
11 TH5009 Lê Kiều Gia Linh Nữ 02/11/2011
12 TH5209 Nguyễn Bảo Nam Nam 24/3/2011
13 TH5001 Nguyễn Đình  Nam Nam 30/05/2011
14 TH5049 Huỳnh Hoàng Nghi Nam 04/07/2011
15 TH5125 Phan Minh Nguyên Nam 03/08/2015
16 TH5071 Nguyễn Long  Nhật Nam 09/09/2014
17 TH5143 Lê Ngọc Nhi Nữ 13/09/2012
18 TH5211 Phan Chí Nhơn Nam 02/12/2011
19 TH5114 Nguyễn Xuân  Phát Nam 22/12/2011
20 TH5138 Nguyễn Minh Phú Nam 25/11/2013
21 TH5210 Đặng Bảo Thiên Nam 03/12/2014
22 TH5147 Lê Khắc Minh Tiến Nam 12/12/2014
23 TH5015 Lê Nguyễn Thanh Nam 08/05/2011
24 TH5092 Trần Nguyễn Cát Tường Nữ 27/08/2012
25 TH5061 Lê Nhã  Uyên Nữ 01/04/2013
26 TH5149 Nguyễn Kiến Văn Nam 09/12/2013

 


TIỂU ĐỘI 2: Lê Nguyễn Phương Linh (0786792158) – Nguyễn Hồng Hiển (0916725714)
STT MÃ HỌC
VIÊN
HỌ  TÊN GIỚI
TÍNH
NĂM SINH
1 TH5068 Nguyễn Phương Anh Nữ 19/10/2012
2 TH5046 Châu Xuân  Bách Nam 08/03/2010
3 TH5047 Ôn Gia Bảo Nam 22/04/2011
4 TH5017 Phan Anh Gia Bảo Nam 28/08/2013
5 TH5099 Nguyễn Phan Bảo  Châu Nữ 31/10/2010
6 TH5038 Hà Nguyễn Minh Đăng Nam 22/03/2011
7 TH5121 Phan Lạc Việt  Hoàng Nam 25/04/2012
8 TH5075 Lê Trần Bảo  Hương Nữ 02/11/2012
9 TH5080 Trương Gia  Huy Nam 28/08/2013
10 TH5135 Phạm Hoàng  Khang Nam 21/04/2010
11 TH5083 Trần Ngô Phúc  Kháng Nam 12/01/2011
12 TH5037 Hà Gia  Kiệt Nam 28/07/2010
13 TH5076 Trần Khải  Long Nam 28/09/2012
14 TH5098 Nguyễn Phan Khải Minh Nam 25/04/2012
15 TH5122 Phan Lạc Hoàng Minh Nam 15/11/2013
16 TH5136 Nguyễn Hoàng  Nam Nam 29/12/2010
17 TH5082 Võ Lâm Nghị Nam 02/07/2008
18 TH5091 Phù Phương Nghĩa Nam 09/08/2013
19 TH5066 Nguyễn Thanh Minh Ngọc Nữ 29/09/2012
20 TH5073 Lý Hoàng Trường  Phú Nam 11/10/2012
21 TH5090 Võ Quốc Phú Nam 21/09/2013
22 TH5078 Ngô Đăng Phú Nam 27/09/2012
23 TH5077 Nguyễn Mạnh Quân Nam 14/04/2012
24 TH5084 Trần Ngô Phúc Thịnh Nam 18/07/2014
25 TH5067 Huỳnh Nguyễn Nam Trân Nữ 23/02/2012
26 TH5123 Lương Xuân Tùng Nam 03/12/2012
27 TH5072 Lý Hoàng Nhã Văn Nữ 01/09/2011

 


TIỂU ĐỘI 3: Huỳnh Gia Mẫn (0902412086) – Bùi Lê Khánh Trình (0708494919)
STT MÃ HỌC
VIÊN
HỌ  TÊN GIỚI
TÍNH
NĂM SINH
1 TH5029 Hoàng Ngọc Thiên An Nữ 14/09/2011
2 TH5058 Vũ Ngọc Trâm Anh Nam 15/10/2012
3 TH5140 Kevin Bae Nam 23/01/2012
4 TH5139 Daniel Bae Nam 05/06/2009
5 TH5065 Ngô Gia  Bảo Nam 05/01/2012
6 TH5087 Nguyễn Phúc Khải Ca Nam 16/05/2012
7 TH5035 Lê Trần Thiên Hương Nữ 20/07/2011
8 TH5064 Trần Đức  Huy Nam 10/11/2012
9 TH5057 Huỳnh Minh Khải Nam 08/07/2011
10 TH5060 Trần Hoàng Gia Khang Nam 16/09/2011
11 TH5088 Trần Anh Khoa Nam 01/01/2015
12 TH5119 Nguyễn Đăng  Khoa Nam 26/05/2011
13 TH5062 Nguyễn Mỹ Khánh Kim Nam 03/07/2012
14 TH5032 Lê Hải  Long Nam 02/04/2012
15 TH5055 Lâm Anh  Minh Nam 11/02/2011
16 TH5028 Trần Đức Sao Nam Nam 19/06/2011
17 TH5074 Trương Khánh Ngân Nữ 03/05/2012
18 TH5096 Nguyễn Phan Thảo  Nguyên Nữ 01/05/2013
19 TH5053 Nguyễn Hoàng  Như Nữ 20/12/2011
20 TH5093 Châu Vĩnh  Phúc Nam 18/11/2011
21 TH5107 Phan Lê Hoàng Phúc Nam 05/04/2011
22 TH5120 Đặng Văn  Thắng Nam 23/12/2012
23 TH5063 Lê Vũ Minh Triết Nam 04/01/2012
24 TH5056 Nguyễn Quý  Vinh Nam 19/04/2019
25 TH5095 Vũ Hùng  Vương Nam 27/11/2012
26 TH5102 Trần Hoàng Yến Nữ 23/4/2013

 


TIỂU ĐỘI 4: Lê Thị Hiền (0327612815) – Nguyễn Thị Yến Linh (0348177116)
STT MÃ HỌC
VIÊN
HỌ  TÊN GIỚI
TÍNH
NĂM SINH
1 TH5025 Thái Văn An Nam 30/7/2012
2 TH5126 Phạm Ngọc Tuấn Anh Nam 13/10/2013
3 TH5020 Phạm Minh Anh Nam 04/08/2011
4 TH5014 Nguyễn Châu Quang Bách Nam 01/11//2012
5 TH5115 Trần Nguyễn An Bình Nữ 04/12/2012
6 TH5221 Cao Tiến Bảo Đan Nữ 18/08/2014
7 TH5142 Nguyễn Anh Đức Nam 29/12/2012
8 TH5223 Mai Khánh Nữ 14/9/2011
9 TH5144 Trần Minh Huy Nam 15/09/2011
10 TH5011 Ngô Gia Huy Nam 03/07/1905
11 TH5044 Tô Tuấn  Khoa Nam 11/01/2013
12 TH5134 Bùi Vĩnh Tuấn Kiệt Nam 15/11/2013
13 TH5128 Nguyễn Bách Linh Nữ 14/08/2012
14 TH5027 Lại Hoàng Nhất Long Nam 29/06/2013
15 TH5146 Ngô Mai Hoàng Long Nam 15/09/2012
16 TH5023 Nguyễn Nhật Minh Nam 06/01/2013
17 TH5141 Lưu Đức Bảo Nam Nam 22/09/2011
18 TH5022 Nguyễn Phúc Nguyên Nam 07/11/2015
19 TH5127 Nguyễn Hạo Nhiên Nam 09/04/2014
20 TH5021 Nguyễn Gia Phúc Nam 13/11/2013
21 TH5137 Thiên Lâm Minh Thắng Nam 22/05/2012
22 TH5045 Đào Vịnh  Thiên Nam 08/11/2012
23 TH5216 Tề Phụng Gia Thịnh Nam 04/04/2014
24 TH5133 Võ Trường Miên Thông Nam 12/04/2013
25 TH5013 Nguyễn Thành Đại Nam 08/03/2013
26 TH5-173 Nguyễn Đỗ Như Ý Nữ 23-11-2012

 


TIỂU ĐỘI 5: Bùi Thế Hải (0389490443) – Nguyễn Thị Ngọc Đan (0828532699)
STT MÃ HỌC
VIÊN
HỌ  TÊN GIỚI
TÍNH
NĂM SINH
1 TH5222 Trần Tuấn Anh Nam 03/06/2011
2 TH5207 Tạ Hoàng Gia Bảo Nam 23/10/2012
3 TH5034 Nguyễn Ngọc Bảo Châu Nữ 27/03/2011
4 TH5036 Võ Thùy Linh Giang Nữ 30/06/2011
5 TH5019 Hoàng Long Giang Nam 13/3/2012
6 TH5-175 Trần Mạnh  Hải Nam 26-6-2012
7 TH5026 Nguyễn Thái Thúy  Hằng Nữ 11/05/2012
8 TH5-154 Trần Gia Hưng nam 12/10/2012
9 TH5010 Dương Gia Huy Nam 16/09/2011
10 TH5-150 Ninh Viết An  Khang Nam 08/11/2012
11 TH5208 Lại Anh Khôi Nam 12/03/2012
12 TH5110 Ưng Hoàng Bảo Ngọc Nữ 28/11/2013
13 TH5012 Nguyễn Lê Nguyên Nam 06/09/2012
14 TH5-174 Ngô Đỗ Khôi Nguyên Nam 31-1-2014
15 TH5005 Lê Thiên Phúc Nam 20/08/2013
16 TH5213 Nguyễn Huỳnh Gia Phúc Nam 26/4/2013
17 TH5104 Trần Hoàng Phúc Nam 31/07/2012
18 TH5018 Lê Nguyễn Minh Quân Nam 11/09/2012
19 TH5116 Lê Minh Quân Nam 14/05/2012
20 TH5-155 Lê Thế Sang Nam 04/09/2013
21 TH5041 Chu Quế Tâm Nữ 21/12/2011
22 TH5069 Nguyễn Minh Triết Nam 19/10/2011
23 TH5212 Đoàn Công Khánh Tùng Nam 17/03/2013
24 TH5059 Tắc Nguyễn Ngọc  Tuyết Nữ 12/09/2012
25 TH5220 Phạm Hưng Việt Nam 07/11/2011
26 TH5103 Trần Hoàng Yến Nữ 06/10/2010

 


TIỂU ĐỘI 6: Phan Hoài Thẩm Phương (0344281929) – Nguyễn Thiện Nhân (0869321904)
STT MÃ HỌC
VIÊN
HỌ  TÊN GIỚI
TÍNH
NĂM SINH
1 TH5004 Trần Phong Phương Anh Nữ 25/01/2014
2 TH5214 Phan Nguyễn Gia Bảo Nam 14/5/2021
3 TH5108 Nguyên Minh Cường Nam 07/05/2013
4 TH5109 Nguyễn Minh Dũng Nam 22/08/2011
5 TH5051 Phạm Nam Duy Nam 19/08/2012
6 TH5218 Huỳnh Phương Phú Hoài Nữ 17/12/2013
7 TH5002 Ngô Gia Hưng Nam 25/4/2014
8 TH5217 Ngô Phạm Thiên Hương Nữ 10/09/2009
9 TH5042 Lê Khang  Huy Nam 04/06/2012
10 TH5113 Trịnh Viết Huy Nam 21/10/2013
11 TH5219 Huỳnh Phương Phú Huyền Nữ 31/10/2013
12 TH5111 Nguyễn Minh Khang Nam 11/12/2013
13 TH5048 Lê Nguyễn Đăng Khôi Nam 22/02/2012
14 TH5054 Nguyễn Minh Khuê Nam 04/08/2013
15 TH5-176 Nguyễn  Long Nam 11-11-2011
16 TH5100 Phùng Vĩ Luân Nam 20/04/2011
17 TH5052 Trần Tuấn  Minh Nam 04/10/2011
18 TH5050 Phạm Quang  Nghị Nam 16/10/2015
19 TH5215 Nguyễn Gia Phong Nam 24/12/2012
20 TH5043 Võ Thanh Phong Nam 19/05/2012
21 TH5148 Phạm Ngọc Thiên Phú Nam 15/04/2013
22 TH5033 Tô Hưng Phúc Nam 15/09/2011
23 TH5003 Trần Phong Sơn Nam 29/11/2011
24 TH5112 Lê Hoàng  Tín Nam 17/01/2013
25 TH5117 Bùi Lê Vân  Trang Nữ 04/07/1905
26 TH5118 Phạm Nhã Uyên Nữ 04/07/1905

 


Các chiến sĩ có mặt lúc 6h00, ngày 04/8/2022 (Thứ năm) để làm lễ xuất quân, Tại Trung tâm Thanh thiếu niên miền Nam – Cơ sở Bình Tân; Đ/c: số 1, đường số 3, KDC Vĩnh Lộc, phường Bình Hưng Hòa B, Q. Bình Tân.

XEM SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI

Bình luận Facebook