DANH SÁCH PHÂN CHIA TIỂU ĐỘI LỚP CHIẾN SỸ TÍ HON NÂNG CAO – NÂNG TẦM BẢN THÂN (TH6)

1288

DANH SÁCH PHÂN CHIA TIỂU ĐỘI

LỚP CHIẾN SỸ TÍ HON NÂNG CAO– NÂNG TẦM BẢN THÂN ( TH6)

Tên học viên sắp theo thứ tự ABC

STT TIỂU ĐỘI MÃ HỌC
VIÊN
HỌ TÊN GIỚI
TÍNH
NĂM SINH
1 Tiểu đội 2 TH6122 Lê Quý Phúc Hải An Nam 12/12/2010
2 Tiểu đội 4 TH6135 Nguyễn Hoàng Nam An Nam 23/07/2012
3 Tiểu đội 4 TH6101 Phạm Minh An Nam 24/01/2012
4 Tiểu đội 5 TH6113 Nguyễn Bình An Nữ 26/09/2013
5 Tiểu đội 5 TH6011 Nguyễn Phạm Gia An Nam 19/08/2013
6 Tiểu đội 1 TH6117 Trần Lê Mỹ Anh Nữ 04/02/2015
7 Tiểu đội 2 TH6148 Hoàng Diệp Kim Anh Nữ 05/06/2013
8 Tiểu đội 2 TH6020 Võ Minh Anh Nam 06/04/2014
9 Tiểu đội 2 TH6111 Lê Đức Anh Nam 06/03/2014
10 Tiểu đội 3 TH6096 Vũ Tuệ Anh Nữ 26/09/2014
11 Tiểu đội 6 TH6010 Nguyễn Ngọc Minh Anh Nữ 05/07/2013
12 Tiểu đội 6 TH6211 Đỗ Nguyễn Phương Anh Nữ 25/06/2015
13 Tiểu đội 3 TH6218 Nguyễn Huỳnh Thiên Anh Nữ 30/11/2013
14 Tiểu đội 6 TH6036 Đoàn Thế Anh Nam 25/10/2015
15 Tiểu đội 6 TH6037 Đinh Hồ Trung Anh Nam 4/5/20115
16 Tiểu đội 1 TH6216 Nguyễn Lê Bảo Ân Nam 11/10/2013
17 Tiểu đội 5 TH6081 Nguyễn Minh Ân Nam 05/04/2012
18 Tiểu đội 3 TH6128 Lữ Huy Bách Nam 07/06/2012
19 Tiểu đội 1 TH6213 Đào Long Gia Bảo Nam 31/01/2012
20 Tiểu đội 5 TH6112 Vũ Gia Bảo Nam 24/02/2013
21 Tiểu đội 2 TH6042 Trần Vũ Băng Băng Nữ 02/09/2012
22 Tiểu đội 6 TH6053 Đỗ Huy Cường Nam 21/10/2011
23 Tiểu đội 4 TH6068 Nguyễn Minh Châu Nữ 22/10/2012
24 Tiểu đội 5 TH6105 Trần Ngọc Minh Châu Nữ 01/09/2012
25 Tiểu đội 1 TH6094 Trịnh Duy Chương Nam 17/01/2011
26 Tiểu đội 4 TH6138 Nguyễn Trí Danh Nam 09/11/2013
27 Tiểu đội 4 TH6015 Phạm Duẩn Nam 25/08/2014
28 Tiểu đội 1 TH6204 Phạm Chí Dũng Nam 29/3/2013
29 Tiểu đội 2 TH6109 Đỗ Trung Dũng Nam 19/11/2012
30 Tiểu đội 6 TH6054 Nguyễn Quốc Dũng Nam 10/11/2014
31 Tiểu đội 4 TH6043 Huỳnh Minh Duy Nam 10/08/2011
32 Tiểu đội 6 TH6063 Đỗ Tiến Đạt Nam 07/04/2012
33 Tiểu đội 1 TH6210 Trần Hải Đăng Nam 8/12/2013
34 Tiểu đội 1 TH6203 Đinh Trọng Đức Nam 09/12/2013
35 Tiểu đội 6 TH6050 Phạm Nguyễn Minh Đức Nam 11/01/2012
36 Tiểu đội 3 TH6083 Trần Vương Giang Nữ 22/07/2014
37 Tiểu đội 6 TH6016 Lương Thế Giang Nam 17/01/2013
38 Tiểu đội 6 TH6061 Thiệu Ngân Nữ 21/10/2013
39 Tiểu đội 6 TH6058 Nguyễn Hồ Hoàng Hải Nam 04/11/2012
40 Tiểu đội 1 TH6119 Phạm Gia Hân Nữ 03/06/2016
41 Tiểu đội 1 TH6039 Đỗ Gia Hân Nữ 19/01/2012
42 Tiểu đội 3 TH6045 Hoàng Ngọc Gia Hân Nữ 12/12/2013
43 Tiểu đội 4 TH6056 Võ Ngọc Gia Hân Nữ 25/02/2012
44 Tiểu đội 6 TH6003 Trần Ngọc Bích Hiền Nữ 20/07/2013
45 Tiểu đội 4 TH6060 Hoàng Thị Quỳnh Hoa Nữ 21/08/2010
46 Tiểu đội 1 TH6202 Hà Minh Hoàng Nam 30/9/2011
47 Tiểu đội 3 TH6124 Vũ Trần Lê Huy Nam 25/08/2012
48 Tiểu đội 4 TH6137 Đỗ Trần Quang Huy Nam 27/09/2012
49 Tiểu đội 4 TH6089 Nguyễn Văn chấn Hưng Nam 13/02/2014
50 Tiểu đội 4 TH6136 Phạm Thế Hưng Nam 23/06/2012
51 Tiểu đội 5 TH6008 Nguyễn Khánh Hưng Nam 31/08/2013
52 Tiểu đội 6 TH6040 Trần Nguyễn Khánh Hưng Nam 01/04/2012
53 Tiểu đội 3 TH6048 Dương Diệu Hương Nữ 24/12/2013
54 Tiểu đội 5 TH6104 Trần Thanh Hương Nữ 27/04/2014
55 Tiểu đội 3 TH6034 SHI JIAWEICHEN Nam 24/10/2013
56 Tiểu đội 1 TH6217 Vũ Trung Kiên Nam 20/01/2015
57 Tiểu đội 3 TH6108 Nguyễn Anh Kiệt Nam 11/12/2013
58 Tiểu đội 6 TH6057 Huỳnh Minh Khải Nam 08/07/2011
59 Tiểu đội 2 TH6120 Trần Minh Khang Nam 25/08/2012
60 Tiểu đội 3 TH6127 Phạm Biên Khang Nam 23/12/2014
61 Tiểu đội 5 TH6085 Lê Thạch Duy Khang Nam 04/04/2012
62 Tiểu đội 5 TH6220 Thái Gia Khang Nam 3/4/2013
63 Tiểu đội 6 TH6004 Nguyễn Hoàng Khang Nam 17/04/2013
64 Tiểu đội 6 TH6072 Lê Hữu Phúc Khang Nam 13/07/2013
65 Tiểu đội 2 TH6140 Thái Minh Khoa Nam 17/07/2014
66 Tiểu đội 4 TH6017 Nguyễn Công Khoa Nam 26/06/2013
67 Tiểu đội 6 TH6149 Nguyễn Đặng Anh Khoa Nam 29/05/2015
68 Tiểu đội 3 TH6019 Lê Huy Khôi Nam 28/08/2013
69 Tiểu đội 6 TH6002 Nguyễn Mai Lan Nữ 20/06/2013
70 Tiểu đội 5 TH6035 Nguyễn Lê Thùy Lâm Nữ 20/08/2011
71 Tiểu đội 6 TH6007 Hoàng Lâm Nam 18/11/2015
72 Tiểu đội 6 TH6150 Trần Bảo Lâm Nam 14/07/2013
73 Tiểu đội 2 TH6145 Jeanne Lena Nữ 01/08/2015
74 Tiểu đội 2 TH6090 Trần Hoàng Khánh Linh Nữ 04/11/2012
75 Tiểu đội 1 TH6215 Huỳnh Nguyễn Phi Long Nam 13/12/2012
76 Tiểu đội 2 TH6106 Bùi Phạm Hoàng Long Nam 25/02/2012
77 Tiểu đội 3 TH6146 Lưu Diệu Long Nam 26/11/2012
78 Tiểu đội 4 TH6091 Phùng Võ Hiếu Long Nam 13/06/2012
79 Tiểu đội 1 TH6144 Jeanne Lucas Nam 11/03/2014
80 Tiểu đội 6 TH6076 Phạm An Gia Mẫn Nữ 25/12/2014
81 Tiểu đội 1 TH6118 Phạm Gia Minh Nam 26/01/2014
82 Tiểu đội 3 TH6075 Nguyễn Tuệ Minh Nữ 16/08/2012
83 Tiểu đội 4 TH6134 Ngô Khải Minh Nam 06/11/2014
84 Tiểu đội 5 TH6115 Nguyễn Gia Minh Nam 18/09/2015
85 Tiểu đội 5 TH6047 Nguyễn Lý Gia Minh Nam 26/05/2013
86 Tiểu đội 2 TH6098 Trương Hà My Nữ 25/12/2013
87 Tiểu đội 2 TH6100 Shin Hae Na Nữ 14/11/2012
88 Tiểu đội 3 TH6126 Vũ Hà Nam Nam 19/02/2014
89 Tiểu đội 3 TH6018 Lê Văn Nam Nam 04/08/2014
90 Tiểu đội 4 TH6055 Nguyễn Nhật Nam Nam 08/01/2010
91 Tiểu đội 6 TH6219 Trần Kim Ngân Nữ 12/9/2012
92 Tiểu đội 5 TH6013 Nguyễn Bình Phương Nghi Nữ 12/07/2014
93 Tiểu đội 3 TH6095 Nguyễn Thị Minh Nghĩa Nữ 01/12/2013
94 Tiểu đội 3 TH6073 Phù Phương Nghĩa Nam 09/08/2013
95 Tiểu đội 4 TH6071 Voeltzel Rose Van Ngọc Nữ 20/08/2012
96 Tiểu đội 4 TH6079 Bùi Thanh Ngọc Nữ 12/05/2013
97 Tiểu đội 5 TH6125 Vũ Thảo Nguyên Nữ 24/06/2012
98 Tiểu đội 5 TH6069 Nguyễn Bình Phương Nguyên Nam 10/10/2014
99 Tiểu đội 1 TH6093 Trịnh Trọng Nhân Nam 13/10/2012
100 Tiểu đội 4 TH6092 Trần Trí Nhân Nam 16/01/2014
101 Tiểu đội 4 TH6067 Nguyễn Lê Thảo Nhi Nữ 25/08/2015
102 Tiểu đội 4 TH6059 Hoàng Thị Thảo Nhi Nữ 13/09/2012
103 Tiểu đội 5 TH6107 Bùi Phạm Hoàng Nhi Nữ 04/05/2014
104 Tiểu đội 6 TH6005 Nguyễn Ngọc An Nhiên Nữ 11/12/2013
105 Tiểu đội 2 TH6084 Lê Thạch Tuệ Như Nữ 29/09/2016
106 Tiểu đội 2 TH6201 Lý Cao Phong Nam 6/11/2012
107 Tiểu đội 4 TH6044 Phạm Khắc Nam Phong Nam 09/06/2011
108 Tiểu đội 6 TH6214 Đỗ Xuân Phong Nam 19/09/2013
109 Tiểu đội 1 TH6208 Nguyễn An Phú Nam 03/09/2013
110 Tiểu đội 4 TH6142 Phù Vũ Minh Phúc Nam 14/04/2011
111 Tiểu đội 5 TH6012 Trần Gia Phúc Nam 07/01/2013
112 Tiểu đội 5 TH6074 Đặng Minh Phước Nam 29/03/2014
113 Tiểu đội 1 TH6212 Nguyễn Minh Quang Nam 23/05/2015
114 Tiểu đội 4 TH6014 Nguyễn Trọng Quang Nam 29/01/2013
115 Tiểu đội 1 TH6099 Nguyễn Đặng Minh Quân Nam 03/04/2012
116 Tiểu đội 2 TH6221 Nguyễn Bảo Gia Quân Nam 12/11/2012
117 Tiểu đội 2 TH6121 Đỗ Anh Quân Nam 08/05/2014
118 Tiểu đội 3 TH6123 Phạm Minh Quân Nam 25/10/2012
119 Tiểu đội 6 TH6006 Võ Đình Minh Quân Nam 22/02/2013
120 Tiểu đội 1 TH6170 Cao khánh Quỳnh Nữ 09/10/2012
121 Tiểu đội 3 TH6131 Trần Hàng Trọng Tâm Nam 11/04/2011
122 Tiểu đội 2 TH6139 Thái Minh Tiến Nam 17/01/2012
123 Tiểu đội 3 TH6132 Trần Hàng Trọng Tín Nam 31/12/2013
124 Tiểu đội 5 TH6046 Nguyễn Chấn Tín Nam 20/01/2015
125 Tiểu đội 3 TH6103 Lê Thành Tính Nam 25/02/2013
126 Tiểu đội 2 TH6078 Võ Ngân Nữ 11/08/2014
127 Tiểu đội 2 TH6023 Thái Bảo Nam 21/03/2015
128 Tiểu đội 5 TH6082 Trần Anh Tuấn Nam 24/01/2012
129 Tiểu đội 4 TH6141 Trần Nguyễn Cát Tường Nữ 27/08/2012
130 Tiểu đội 2 TH6022 Lê Chí Thành Nam 14/06/2013
131 Tiểu đội 1 TH6209 Lê Trần Thiên Nam 21/03/2012
132 Tiểu đội 5 TH6009 Tăng Phúc Thịnh Nam 06/08/2013
133 Tiểu đội 1 TH6021 Hồ Khánh Thư Nữ 29/10/2013
134 Tiểu đội 5 TH6116 Nguyễn Vũ Minh Trân Nữ 20/02/2012
135 Tiểu đội 5 TH6097 Vũ Minh Trí Nam 12/05/2012
136 Tiểu đội 5 TH6086 Nguyễn Minh Trí Nam 23/11/2012
137 Tiểu đội 3 TH6133 Nguyễn Lê Quốc Triều Nam 01/04/2012
138 Tiểu đội 1 TH6207 Nguyễn Hoàng Trọng Nam 23/09/2013
139 Tiểu đội 1 TH6206 Lê Thủy Trúc Nữ 14/02/2013
140 Tiểu đội 2 TH6222 Nguyễn Bảo Gia Uy Nam 17/3/2011
141 Tiểu đội 5 TH6080 Nguyễn Đình Tuấn Nam 24/11/2015
142 Tiểu đội 2 TH6114 Nguyễn Hoàng Vương Nam 25/08/2012
143 Tiểu đội 1 TH6205 Nguyễn Thảo Vy Nữ 10-9-2011
144 Tiểu đội 3 TH6147 Wan Ding Yuan Nam 13/01/2013

 

DANH SÁCH ĐPV PHỤ TRÁCH TIỂU ĐỘI

CHƯƠNG TRÌNH “NÂNG TẦM BẢN THÂN” TH6

TIỂU ĐỘI HỌ & TÊN ĐIỀU PHỐI VIÊN SỐ ĐT
1 Ngô Triệu Vy 0368173902
Trần Thị Thảo Ngân 0978650453
2 Lê Nguyễn Phương Linh 0786792158
Trần Khánh Quyên 0565242473
3 Huỳnh Gia Mẫn 0902412086
Ngô Hải Triều 0366963165
4 Lê Thị Hiền 0327612815
Nguyễn Hồ Công Trí 0978650453
5 Nguyễn Thị Kim Xuyến 0346227743
Nguyễn Thị Kim Nguyên 0359154421
6 Nguyễn Thị Ngọc Đan 0828532699
Nguyễn Thiện Nhân 0869321904

 

Bình luận Facebook