DANH SÁCH TIỂU ĐỘI LỚP CHIẾN SỸ TÍ HON – CHINH PHỤC THỬ THÁCH ( TH2)

422

DANH SÁCH CHIA TIỂU ĐỘI
LỚP CHIẾN SỸ TÍ HON – CHINH PHỤC THỬ THÁCH ( TH2)
( từ 11/06-17/06)

Tên học viên sắp theo thứ tự ABC

STT TIỂU ĐỘI MÃ HV HỌ TÊN GIỚI
TÍNH
NĂM SINH
1 Tiểu đội 5 TH2024 Nguyễn Ngọc Khánh An Nữ 11/4/2013
2 Tiểu đội 5 TH2034 Nguyễn Hòa Gia An Nữ 23/9/2014
3 Tiểu đội 5 TH2065 An Nam 20/7/2016
4 Tiểu đội 1 TH2005 Võ Minh An Nữ 20/3/2012
5 Tiểu đội 2 TH2073 Võ Minh Anh Nam 6/4/2014
6 Tiểu đội 3 TH2080 Lữ Đông Anh Nữ 10/4/2014
7 Tiểu đội 3 TH2096 Lê Đức Anh Nam 15/9/2015
8 Tiểu đội 5 TH2025 Lê Đỗ Thụy Anh Nữ 18/1/2013
9 Tiểu đội 6 TH2028 Huỳnh Ngọc Anh Nữ 1/8/2011
10 Tiểu đội 4 TH2075 Lê Thiên Ân Nữ 1/7/2012
11 Tiểu đội 3 TH2088 Hồ Tùng Bách Nam 29/6/2012
12 Tiểu đội 6 TH2111 Đặng Quốc Bảo Nam 10/3/2011
13 Tiểu đội 1 TH2006 Nguyễn Nguyên Bảo Nam 27/9/2014
14 Tiểu đội 1 TH2013 Tô Nguyên Bảo Nam 17/5/2013
15 Tiểu đội 3 TH2056 Đinh Trương Ngọc Bảo Nữ 27/2/2011
16 Tiểu đội 3 TH2086 Lý Gia Bảo Nam 15/10/2012
17 Tiểu đội 3 TH2057 Đinh Trương Ngọc Bích Nữ 13/7/2014
18 Tiểu đội 2 TH2203 Vũ Kim Bình Nữ 25/7/2012
19 Tiểu đội 5 TH2022 Phạm Bảo Châu Nữ 1/2/2013
20 Tiểu đội 5 TH2017 Nguyễn Bảo Châu Nữ 13/11/2013
21 Tiểu đội 1 TH2041 Lê Ngọc Diệp Nữ 29/9/2013
22 Tiểu đội 6 TH2031 Nguyễn Hoàng Đông Dương Nam 3/10/2011
23 Tiểu đội 6 TH2215 Phạm Nguyễn Đông Dương Nam 10/11/2015
24 Tiểu đội 2 TH2100 Vũ Xuân Đạt Nam 29/8/2013
25 Tiểu đội 6 TH2206 Trần Hải Đăng Nam 22/10/2014
26 Tiểu đội 5 TH2131 Lê Quang Đông Nam 9/12/2013
27 Tiểu đội 2 TH2101 Vũ Nguyễn Minh Đức Nam 10/12/2014
28 Tiểu đội 3 TH2081 Nguyễn Vũ Trường Giang Nam 28/3/2012
29 Tiểu đội 2 TH2201 Hồ Thái Ngân Nữ 3/5/2013
30 Tiểu đội 1 TH2016 Nguyễn Ngọc Gia Hân Nữ 23/5/2013
31 Tiểu đội 1 TH2023 Đặng bảo Hân Nữ 22/1/2013
32 Tiểu đội 1 TH2004 Nguyễn Minh Hiền Nam 30/12/2013
33 Tiểu đội 2 TH2113 Trần Phương Ngọc Hiền Nữ 6/3/2013
34 Tiểu đội 4 TH2033 Nguyễn Duy Hiếu Nam 15/6/2013
35 Tiểu đội 4 TH2038 Đoàn Nguyễn Ngọc Hiếu Nam 4/2/2012
36 Tiểu đội 1 TH2014 Vũ Gia Huệ Nữ 5/10/2012
37 Tiểu đội 6 TH2029 Lương Hoàng Gia Huy Nam 29/10/2011
38 Tiểu đội 6 TH2217 Đỗ Gia Huy Nam 06/06/2012
39 Tiểu đội 2 TH2140 Lâm nghi Hưng Nam 17/12/2012
40 Tiểu đội 3 TH2093 Phạm Gia Hưng Nam 26/3/2013
41 Tiểu đội 4 TH2069 Nguyễn Tuấn Hy Nam 12/10/2014
42 Tiểu đội 3 TH2082 Nguyễn Huy Chí Kiên Nam 19/8/2011
43 Tiểu đội 5 TH2037 Đoàn Chí Kiên Nam 11/10/2012
44 Tiểu đội 6 TH2218 Thái Trọng Kiên Nam 15/10/2012
45 Tiểu đội 4 TH2032 Nguyễn Minh Kiệt Nam 22/10/2014
46 Tiểu đội 5 TH2130 Nguyễn Anh Kiệt Nam 11/12/2013
47 Tiểu đội 6 TH2026 Đặng Bảo Kim Nữ 12/10/2011
48 Tiểu đội 1 TH2001 Nguyễn Phúc Khang Nam 26/8/2014
49 Tiểu đội 2 TH2054 Nguyễn Lê Gia Khang Nam 8/7/2014
50 Tiểu đội 3 TH2150 Nguyễn Lê Minh Khang Nam 11/11/2011
51 Tiểu đội 4 TH2077 Nguyễn Đức Khang Nam 20/11/2014
52 Tiểu đội 6 TH2213 Đặng Nguyên Khang Nam 2/8/2013
53 Tiểu đội 4 TH2145 Trần Tuấn Khanh Nam 21/8/2012
54 Tiểu đội 6 TH2204 Phạm Công Khanh Nam 17/2/2013
55 Tiểu đội 1 TH2009 Đặng Hoàng Đăng Khoa Nam 21/7/2015
56 Tiểu đội 4 TH2144 Phạm Đăng Khoa Nam 6/10/2012
57 Tiểu đội 6 TH2027 Nguyễn Lưu Đăng Khoa Nam 24/3/2011
58 Tiểu đội 1 TH2007 Lê Đăng Khôi Nam 17/1/2013
59 Tiểu đội 2 TH2104 Võ Duy Khôi Nam 31/7/2013
60 Tiểu đội 3 TH2085 Lâm Minh Khôi Nam 6/10/2012
61 Tiểu đội 5 TH2019 Lê Đỗ Nguyên Khôi Nam 13/1/2011
62 Tiểu đội 5 TH2211 Nguyễn Trịnh Thanh Khương Nam 30/3/2013
63 Tiểu đội 1 TH2090 Đặng Phúc Lâm Nam 29/12/2013
64 Tiểu đội 1 TH2042 Trần Ngọc phương Linh Nữ 28/1/2012
65 Tiểu đội 3 TH2097 Dư Hà Linh Nữ 15/11/2012
66 Tiểu đội 5 TH2050 Bùi Long Nam 29/3/2012
67 Tiểu đội 2 TH2142 Lâm nghi Long Nam 17/12/2012
68 Tiểu đội 2 TH2070 Trương Vũ Bảo Long Nam 23/5/2014
69 Tiểu đội 4 TH2048 Nguyễn Hùng Long Nam 27/11/2013
70 Tiểu đội 4 TH2135 Vũ Gia Long Nam 10/9/2012
71 Tiểu đội 5 TH2047 Vũ Đức Long Nam 11/10/2012
72 Tiểu đội 6 TH2143 Lê Cao Hùng Long Nam 7/9/2012
73 Tiểu đội 2 TH2059 Lê Bá Thành Lương Nam 22/6/2014
74 Tiểu đội 1 TH2010 Hoang Nhất Minh Nam 20/3/2014
75 Tiểu đội 1 TH2011 Hòang Văn Minh Nam 3/7/2014
76 Tiểu đội 2 TH2053 Đinh Nguyễn Khải Minh Nam 12/8/2013
77 Tiểu đội 3 TH2094 Trần Bình Minh Nam 14/9/2014
78 Tiểu đội 3 TH2149 Võ Hoàng Minh Nam 6/9/2012
79 Tiểu đội 4 TH2114 Phùng Nguyễn Quang Minh Nam 1/12/2012
80 Tiểu đội 5 TH2018 Mai Quang Minh Nam 22/2/2012
81 Tiểu đội 5 TH2219 Nguyễn Hoàng Minh Nam 28/1/2013
82 Tiểu đội 5 TH2129 Nguyễn Bình Minh Nam 19/8/2014
83 Tiểu đội 3 TH2091 Nguyễn Diệp Hải My Nữ 3/12/2013
84 Tiểu đội 4 TH2064 Trương Hà My Nữ 25/12/2013
85 Tiểu đội 1 TH2108 Nguyễn Bùi Khải Nam Nam 14/7/2013
86 Tiểu đội 5 TH2021 Đỗ Trần Đức Nam Nam 13/3/2013
87 Tiểu đội 3 TH2084 Lữ Đông Nghi Nữ 17/7/2011
88 Tiểu đội 5 TH2110 Lữ Phúc Nghiêm Nam 21/9/2014
89 Tiểu đội 2 TH2045 Nguyễn Ngọc Khôi Nguyên Nam 10/1/2015
90 Tiểu đội 5 TH2020 Đỗ Phan Hoàng Nguyên Nam 21/10/2015
91 Tiểu đội 1 TH2002 Thái Quang Nhật Nam 23/7/2013
92 Tiểu đội 1 TH2015 Lý Văn Minh Nhật Nam 17/11/2012
93 Tiểu đội 6 TH2217 Bùi Phạm Minh Nhật Nam 17/11/2012
94 Tiểu đội 4 TH2139 Nguyễn vân Nhi Nữ 4/8/2012
95 Tiểu đội 4 TH2106 Mai Trúc Nhi Nữ 7/9/2010
96 Tiểu đội 6 TH2105 Mai Thảo Nhi Nữ 17/3/2012
97 Tiểu đội 1 TH2012 Hoàng Mai Ánh Như Nữ 21/9/2015
98 Tiểu đội 3 TH2078 Phan Thành Pháp Nam 25/1/2014
99 Tiểu đội 6 TH2210 Thạch Thiên Phát Nam 22/05/2014
100 Tiểu đội 2 TH2072 Vũ Minh Phong Nam 29/10/2013
101 Tiểu đội 1 TH2049 Dương Minh Phú Nam 1/10/2012
102 Tiểu đội 3 TH2076 Nguyễn Gia Phú Nam 1/4/2013
103 Tiểu đội 5 TH2098 Nguyễn Gia Phú Nam 25/6/2013
104 Tiểu đội 4 TH2146 Nguyễn Trần Phúc Nam 24/12/2013
105 Tiểu đội 6 TH2030 Phạm Duy Phúc Nam 1/10/2011
106 Tiểu đội 2 TH2212 Đặng Ngọc Nam Phương Nữ 28/9/2011
107 Tiểu đội 2 TH2060 Thái Doãn Anh Quân Nam 12/10/2012
108 Tiểu đội 1 TH2112 Đặng Kiến Quốc Nam 19/7/2012
109 Tiểu đội 4 TH2107 Võ Thiên Quý Nam 19/7/2013
110 Tiểu đội 4 TH2074 Lê Tha Quyên Nữ 4/2/2015
111 Tiểu đội 6 TH2216 Phạm Trương Đan Quỳnh Nữ 8/9/2013
112 Tiểu đội 2 TH2103 Trần Trường Sơn Nam 21/8/2014
113 Tiểu đội 6 TH2214 Ngô Minh Sơn Nam 13/10/2013
114 Tiểu đội 2 TH2134 Nguyễn Ngọc Minh Tâm Nữ 21/1/2014
115 Tiểu đội 6 TH2133 Mai Trần Minh Tâm Nữ 30/9/2013
116 Tiểu đội 6 TH2207 Tôn Thất Tấn Nam 27/10/2014
117 Tiểu đội 3 TH2087 Lương Gia Tiến Nam 3/4/2013
118 Tiểu đội 4 TH2035 Võ Xuân Tiến Nam 11/1/2015
119 Tiểu đội 3 TH2083 Lê Nguyễn Cẩm Nữ 16/1/2012
120 Tiểu đội 6 TH2205 Nguyễn Thanh Nam 15/3/2015
121 Tiểu đội 2 TH2055 Cộng Sĩ Tuấn Nam 19/11/2012
122 Tiểu đội 1 TH2003 Nguyễn Thái Nam 2/5/2015
123 Tiểu đội 2 TH2141 Đỗ Việt Thanh Nam 16/9/2011
124 Tiểu đội 5 TH2061 Nguyễn Mạnh Thắng Nam 30/3/2013
125 Tiểu đội 4 TH2132 Hoàng Thiên Nam 28/5/2013
126 Tiểu đội 1 TH2008 Phạm Văn Đức Thịnh Nam 20/12/2015
127 Tiểu đội 3 TH2095 Mai phúc Thịnh Nam 15/11/2014
128 Tiểu đội 3 TH2089 Hồ Hoàng Thông Nam 24/4/2013
129 Tiểu đội 5 TH2066 Đoàn Nguyễn Thủ Nam 1/3/2014
130 Tiểu đội 2 TH2102 Vũ Trọng Trí Nam 31/8/2014
131 Tiểu đội 3 TH2151 Cao Minh Trí Nam 26/11/2015
132 Tiểu đội 1 TH2043 Phạm Duy Trường Nam 16/3/2013
133 Tiểu đội 2 TH2044 Nguyễn Ngọc Khánh Uyên Nữ 15/12/2011
134 Tiểu đội 1 TH2046 Nguyễn Quốc Vinh Nam 24/11/2014
135 Tiểu đội 5 TH2131 Trương Trí Vinh Nam 10/10/2013
136 Tiểu đội 6 TH2209 Trương Anh Nam 04/12/2012
137 Tiểu đội 6 TH2208 Trương Quan Nam 16/01/2011
138 Tiểu đội 3 TH2092 Trần Ngô Phúc Vương Nam 26/12/2012
139 Tiểu đội 4 TH2062 La Phương Vy Nữ 22/1/2012
140 Tiểu đội 5 TH2068 Nguyễn Vũ Hồng Vy Nữ 14/8/2012
141 Tiểu đội 2 TH2137 Nguyễn Triệu Vỹ Nam 26/2/2014
142 Tiểu đội 2 TH2138 Nguyễn Nhật Vỹ Nam 26/2/2014

 

DANH SÁCH ĐPV PHỤ TRÁCH TIỂU ĐỘI

CHƯƠNG TRÌNH “CHINH PHỤC THỬ THÁCH”

Tiểu đội  Họ và tên Điều Phối Viên  Số điện thoại 
1 Ngô Triệu Vy 0368173902
1 Nguyễn Thiện Nhân 0869321904
2 Lê Nguyễn Phương Linh 0786792158
2 Trần Khánh Quyên 0565242473
3 Huỳnh Gia Mẫn 0902412086
3 Lê Thị Hiền 0327612815
4 So JaLy 0397385248
4 Nguyễn Thị Kim Nguyên 0359154421
5 Nguyễn Thị Yến Linh 0348177116
5 Trần Thị Thảo Ngân 0978650453
6 Hà Thị Yến Nhi 0365158536
6 Nguyễn Thị Ngọc Đan 0828532699

 

 

 

Bình luận Facebook