DANH SÁCH CHIA TIỂU ĐỘI HKQĐ – TRUI RÈN ĐỂ TRƯỞNG THÀNH

860

DANH SÁCH CHIA TIỂU ĐỘI
HKQĐ NÂNG CAO – TRUI RÈN ĐỂ TRƯỞNG THÀNH
( 13/06-20/06/2023)

Danh sách sắp theo thứ tự ABC của tên

STT MÃ HỌC VIÊN TIỂU ĐỘI HỌ TÊN GIỚI
TÍNH
NĂM SINH
1 HK2077 Tiểu đội 4 Đặng Hữu An Nam 19/5/2011
2 HK2004 Tiểu đội 1 Viên Lê Quỳnh Anh Nữ 29/08/2008
3 HK2017 Tiểu đội 3 Nguyễn Minh Anh Nữ 06/06/2012
4 HK2133 Tiểu đội 3 Huỳnh Phương Anh Nữ 01/10/2007
5 HK2134 Tiểu đội 3 Nguyễn Ngọc Đông Anh Nữ 29/11/2007
6 HK2152 Tiểu đội 3 Phạm Minh Anh Nam 08/04/2011
7 HK23 Tiểu đội 4 Hồ Cát Minh Anh Nữ 31/10/2012
8 HK2146 Tiểu đội 4 Đặng Trung Anh Nam 19/10/2011
9 HK2066 Tiểu đội 4 Thái Đoãn Lê Anh Nam 17/03/2009
10 HK2211 Tiểu đội 1 Đoàn Quang Bách Nam 06/08/2010
11 HK2151 Tiểu đội 3 Vương Hoàng Bách Nam 22/10/2009
12 HK2121 Tiểu đội 2 Trương Gia Bảo Nam 28/08/2011
13 HK23 Tiểu đội 5 Phan Thái Bảo Nam 28/12/2006
14 HK2142 Tiểu đội 6 Nguyễn Trịnh Quốc Bảo Nam 01/12/2012
15 HK2201 Tiểu đội 5 Lê Hùng Cường Nam 24/4/2010
16 HK2058 Tiểu đội 6 Nguyễn Cao Quốc Cường Nam 15/03/2010
17 HK2128 Tiểu đội 1 Phùng Danh Nam 05/11/2011
18 HK2003 Tiểu đội 1 Nguyễn Quốc Dũng Nam 07/07/2011
19 HK2143 Tiểu đội 1 Đặng Đăng Duy Nam 07/03/2007
20 HK2145 Tiểu đội 3 Nguyễn Hà bảo Duy Nam 25/01/2010
21 HK2027 Tiểu đội 1 Nguyễn Đào Ánh Dương Nữ 15/09/2011
22 HK23 Tiểu đội 6 Phan Ngọc Đại Nam 17/05/2010
23 HK2064 Tiểu đội 1 Nguyễn Hoàng Nhật Đan Nữ 01/12/2009
24 HK2030 Tiểu đội 2 Trần Ngọc Uyên Đan Nữ 27/12/2009
25 HK2135 Tiểu đội 3 Nguyễn Như Đạt Nam 04/05/2009
26 HK2129 Tiểu đội 1 Bạch Minh Đăng Nam 23/3/2011
27 HK2024 Tiểu đội 4 Lê Ngọc Nữ 06/11/2011
28 HK2120 Tiểu đội 2 Lê Phan Bảo Hân Nữ 29/11/2012
29 HK2207 Tiểu đội 2 Lê Bảo Gia Hân Nữ 06/10/2011
30 HK2087 Tiểu đội 6 Phạm Nguyễn Bảo Hân Nữ 04/02/2009
31 HK2078 Tiểu đội 2 Lê Văn Hậu Nam 02/11/2010
32 HK2008 Tiểu đội 2 Nguyễn Trung Hiếu Nam 24/04/2007
33 HK23 Tiểu đội 2 Nguyễn Đức Hiếu Nam 14/04/2010
34 HK2137 Tiểu đội 5 Đặng Trung Hiếu Nam 19/10/2011
35 HK2034 Tiểu đội 6 Phan Hoàng Chí Hiếu Nam 30/07/2007
36 HK2007 Tiểu đội 1 Lê Huy Hoàng Nam 02/11/2012
37 HK2015 Tiểu đội 6 Hoàng Nam 20/03/2011
38 HK2006 Tiểu đội 1 Ngô Đình Huy Nam 17/02/2012
39 HK2091 Tiểu đội 1 Phạm Trần Minh Huy Nam 16/9/2008
40 HK2108 Tiểu đội 2 Hoàng Gia Huy Nam 07/09/2009
41 HK2072 Tiểu đội 3 Trần Gia Huy Nam 05/05/2011
42 HK2022 Tiểu đội 4 Lê Trương Gia Huy Nam 17/11/2012
43 HK2095 Tiểu đội 4 Lê Bảo Huy Nam 17/06/2009
44 HK2035 Tiểu đội 3 Nguyễn Đức Minh Hưng Nam 08/12/2010
45 HK2023 Tiểu đội 4 Lê Trương Gia Hưng Nam 27/11/2009
46 HK2094 Tiểu đội 5 Lê Quốc Hưng Nam 03/07/2009
47 HK2033 Tiểu đội 6 Phan Hoàng Phúc Hưng Nam 17/10/2011
48 HK2206 Tiểu đội 6 Huỳnh Tuấn Kiện Nam 28/01/2011
49 HK2070 Tiểu đội 3 Nguyễn Tuấn Kiệt Nam 13/11/2009
50 HK2056 Tiểu đội 4 Quan Chí Kiệt Nam 11/05/2010
51 HK2093 Tiểu đội 4 Nguyễn Tuấn Kiệt Nam 05/03/2007
52 HK2025 Tiểu đội 3 Trần nguyễn Thiên Kim Nữ 18/08/2011
53 HK2039 Tiểu đội 2 Huỳnh Minh Khải Nam 08/07/2011
54 HK2098 Tiểu đội 2 Lim Khang Nam 09/03/2010
55 HK2089 Tiểu đội 2 Trần Bá Vĩnh Khang Nam 11/07/2012
56 HK2202 Tiểu đội 5 Phan Gia Khang Nam 20/6/2010
57 HK2016 Tiểu đội 5 Đỗ Hoàng Khang Nam 21/09/2010
58 HK2205 Tiểu đội 6 Phan Nguyễn Nhật Khang Nam 18/6/2009
59 HK2042 Tiểu đội 5 Khánh Nam 08/03/2009
60 HK2102 Tiểu đội 2 Nguyễn Đăng Khoa Nam 26/05/2011
61 HK2083 Tiểu đội 2 Nguyễn Huỳnh Anh Khoa Nam 27/05/2011
62 HK2019 Tiểu đội 3 Nguyễn Anh Khoa Nam 09/12/2009
63 HK2026 Tiểu đội 3 Trương Ngọc Anh Khoa Nam 04/01/2009
64 HK2150 Tiểu đội 3 Tô Nguyễn Đăng Khoa Nam 08/12/2009
65 HK2013 Tiểu đội 5 Lê Đăng Khoa Nam 20/03/2011
66 HK2139 Tiểu đội 6 Tống Ngọc Khoa Nam 07/09/2011
67 HK2061 Tiểu đội 6 Tôn Thất Đăng Khoa Nam 15/05/2010
68 HK2048 Tiểu đội 1 Phạm Hoàng Anh Khôi Nam 17/02/2010
69 HK2020 Tiểu đội 3 Nguyễn Anh Khôi Nam 28/10/2011
70 HK2125 Tiểu đội 4 Huỳnh Đăng Khôi Nam 04/04/2011
71 HK2076 Tiểu đội 4 Đỗ Đăng Khôi Nam 10/06/2009
72 HK2084 Tiểu đội 6 Nguyễn Việt Khôi Nam 28/02/2011
73 HK2062 Tiểu đội 4 Nguyễn Ngọc Tường Lam Nữ 23/10/2011
74 HK2131 Tiểu đội 3 Huỳnh Gia Lâm Nam 30/09/2010
75 HK2109 Tiểu đội 6 Lâm Nam 21/09/2010
76 HK2138 Tiểu đội 2 Nguyễn Hiển Long Nam 05/11/2009
77 HK2210 Tiểu đội 5 Đoàn Quang Long Nam 11/04/2009
78 HK2127 Tiểu đội 4 Phạm Hoàng Lộc Nam 29/04/2013
79 HK2069 Tiểu đội 5 Trần Ngọc Mai Nữ 02/01/2012
80 HK2123 Tiểu đội 1 Trần Quốc Minh Nam 05/07/2009
81 HK2036 Tiểu đội 1 Trương Tấn Minh Nam 13/04/2010
82 HK2049 Tiểu đội 2 Phạm Hoàng Anh Minh Nam 17/02/2010
83 HK2136 Tiểu đội 3 Bùi Hoa Tùng Minh Nam 31/10/2011
84 Tiểu đội 3 Đoàn Anh Minh Nam 09/12/2011
85 HK2009 Tiểu đội 4 Nguyễn Minh Nam 11/11/2010
86 HK2080 Tiểu đội 4 Trương Danh Minh Nam 26/11/2011
87 HK2037 Tiểu đội 5 Phạm Trần Tiến Minh Nam 15/06/2009
88 HK2081 Tiểu đội 5 Nguyễn Đình Nam Nam 30/05/2011
89 HK2097 Tiểu đội 1 Nguyễn Thế Sỹ Nghị Nam 15/12/2011
90 BỘ ĐỘI Tiểu đội 5 Lê Minh Ngọc Nữ 23/12/2011
91 HK2001 Tiểu đội 6 Lê Bảo Ngọc Nữ 16/03/2011
92 HK2140 Tiểu đội 2 Trịnh Phúc Nguyên Nam 29/05/2011
93 HK2119 Tiểu đội 5 Trịnh Hải Nguyên Nam 23/04/2011
94 HK23 Tiểu đội 6 Nguyễn Khôi Nguyên Nam 08/12/2012
95 HK2011 Tiểu đội 3 Đặng Hoàng Hữu Nhân Nam 08/04/2012
96 HK2106 Tiểu đội 6 Nguyễn Trần Minh Nhật Nam 29/7/2009
97 HK2209 Tiểu đội 4 Nguyễn Ngọc An Nhiên Nữ 20/12/2009
98 HK2031 Tiểu đội 1 Châu Thiện Phong Nam 19/01/2011
99 HK2203 Tiểu đội 5 Lê Nguyên Phong Nam 28/6/2011
100 HK2075 Tiểu đội 5 Nguyễn Nam Phong Nam 24/06/2010
101 HK2117 Tiểu đội 4 Tô Nguyễn Thiên Phúc Nam 16/12/2009
102 HK2047 Tiểu đội 5 Nguyễn Huỳnh Xuân Phúc Nam 11/12/2010
103 HK2092 Tiểu đội 1 Ngô Bình Phương Nam 10/10/2011
104 HK2126 Tiểu đội 2 Lê Nguyễn Uyên Phương Nữ 28/12/2008
105 HK2045 Tiểu đội 5 Nguyễn Hà Trúc Phương Nữ 05/07/2010
106 HK2079 Tiểu đội 2 Lê Hoàng Quân Nam 14/12/2012
107 HK2096 Tiểu đội 2 Trần Ngọc Trúc Quân Nữ 23/02/2010
108 HK2053 Tiểu đội 2 Nguyễn Anh Quân Nam 29/01/2009
109 HK2149 Tiểu đội 6 Nguyễn Vũ Đông Quân Nam 24/04/2011
110 HK2204 Tiểu đội 6 Nguyễn Lê Hoàng Quân Nam 05/01/2011
111 HK2059 Tiểu đội 6 Tống Huỳnh Nhật Quyên Nữ 13/09/2010
112 HK2028 Tiểu đội 1 Thạch Khánh Quỳnh Nữ 19/12/2011
113 HK2063 Tiểu đội 1 Phan Ái Linh San Nữ 05/04/2009
114 HK2068 Tiểu đội 3 Trương Minh Sang Nam 03/07/2011
115 HK2104 Tiểu đội 5 Đoàn Tấn Sang Nam 14/05/2011
116 HK2051 Tiểu đội 1 Bùi Cao Thái Sơn Nam 07/01/2009
117 HK2088 Tiểu đội 6 Phạm Nguyễn Bảo Tín Nam 14/5/2011
118 HK2010 Tiểu đội 2 Phạm Văn Đức Toàn Nam 03/07/2011
119 HK2113 Tiểu đội 3 Nguyễn Hải Phước Toàn Nam 24/3/2005
120 HK2132 Tiểu đội 1 Phan Nguyễn Công Tôn Nam 17/02/2012
121 HK2060 Tiểu đội 4 Trần Tôn Tuấn Nam 04/11/2010
122 HK2148 Tiểu đội 6 Võ Đức Tuệ Nam 27/07/2009
123 HK2052 Tiểu đội 2 Bùi Thanh Tùng Nam 18/06/2011
124 HK2118 Tiểu đội 4 Nguyễn Kiến Tường Nam 05/03/2011
125 HK2041 Tiểu đội 5 Nguyễn Tấn Thanh Nam 24/09/2009
126 HK2144 Tiểu đội 1 Lê Tiến Thành Nam 2006
127 HK2038 Tiểu đội 3 Huỳnh Phúc Thành Nam 03/12/2009
128 HK2044 Tiểu đội 2 Hồ Mạnh Thiên Nam 24/08/2009
129 HK2103 Tiểu đội 3 Nguyễn Hữu Thiên Nam 04/05/2010
130 HK2141 Tiểu đội 1 Đặng Ngọc Thiện Nam 12/03/2007
131 HK2090 Tiểu đội 1 Nguyễn Gia Thịnh Nam 05/11/2011
132 HK2057 Tiểu đội 4 Nguyễn Hữu Thịnh Nam 15/05/2008
133 HK2046 Tiểu đội 5 Nguyễn Huỳnh Xuân Thịnh Nam 11/12/2010
134 HK2085 Tiểu đội 5 Võ Nguyễn Minh Thy Nữ 25/03/2006
135 HK2086 Tiểu đội 5 Võ Nguyễn Khánh Thy Nữ 04/09/2008
136 HK23 Tiểu đội 2 Hà Bảo Trang Nữ 29/05/2011
137 HK2050 Tiểu đội 5 Bùi Huyền Bảo Trân Nữ 08/02/2009
138 HK2043 Tiểu đội 1 Trần Minh Trí Nam 06/12/2009
139 HK2018 Tiểu đội 3 Nguyễn Quang Trí Nam 26/05/2010
140 HK2116 Tiểu đội 4 Trịnh Trần Ngọc Trúc Nữ 16/04/2011
141 HK2012 Tiểu đội 4 Hoàng Hoài Trung Nam 29/10/2009
142 HK2055 Tiểu đội 4 Đỗ Phi Trường Nam 17/01/2008
143 HK2014 Tiểu đội 6 Trương Lưu Nhã Uyên Nữ 18/09/2011
144 HK2082 Tiểu đội 6 Lê Đặng Quốc Việt Nam 30/08/2007
145 HK23 Tiểu đội 6 Kiều Xuân Việt Nam 02/06/2010
146 HK2212 Tiểu đội 4 Tôn Nữ Trúc Vy Nữ 27/10/2007
147 HK2032 Tiểu đội 6 Lê Đặng Như Ý Nữ 01/05/2011
148 HK2147 Tiểu đội 3 Võ Hồng Yến Nữ 03/04/2010

 

DANH SÁCH ĐIỀU PHỐI VIÊN

STT TIỂU ĐỘI HỌ VÀ TÊN ĐIỀU PHỐI VIÊN SỐ ĐIỆN THOẠI
1 TIỂU ĐỘI 1 Nguyễn Hoàng Thơ 0362086786
2 TIỂU ĐỘI 1 Nguyễn Thành Tài 0797251732
3 TIỂU ĐỘI 2 Nguyễn Lâm Trường 0858302382
4 TIỂU ĐỘI 2 Lê Thị Ngọc Thùy 0973306324
5 TIỂU ĐỘI 3 Phan Hoài Thẩm Phương 0344281929
6 TIỂU ĐỘI 3 Nguyễn Hồng Phúc 0354470832
7 TIỂU ĐỘI 4 Nguyễn Ngọc Bích Trâm 0392443651
8 TIỂU ĐỘI 4 Nguyễn Quốc Việt 0353861377
9 TIỂU ĐỘI 5 Lại Tấn Quốc 0823709379
10 TIỂU ĐỘI 5 Trần Thị Thanh vy 0397870021
11 TIỂU ĐỘI 6 Võ Thành Hiệp 0326644132
12 TIỂU ĐỘI 6 Vũ Thị Thảo Hiền 0372220499

 

Bình luận Facebook