DANH SÁCH PHÂN CHIA HỌC VIÊN HKQĐ NÂNG CAO “TINH THẦN ĐỒNG ĐỘI”

565

DANH SÁCH PHÂN CHIA HỌC VIÊN HKQĐ NÂNG CAO “TINH THẦN ĐỒNG ĐỘI”

STT MÃ HỌC VIÊN TIỂU ĐỘI HỌ TÊN GIỚI
TÍNH
NĂM SINH
1 HK6008 Tiểu đội 4 Trần Phúc An Nam 23/10/2009
2 HK6110 Tiểu đội 4 Vũ Gia Phúc An Nam 30/08/2011
3 HK6084 Tiểu đội 5 Dương Bình An Nam 04/04/2010
4 HK6056 Tiểu đội 1 Phạm Đức Anh Nam 23/08/2011
5 HK6068 Tiểu đội 1 Huỳnh Đoàn Minh Anh Nữ 05/06/2007
6 HK6100 Tiểu đội 2 Mai Thùy Anh Nữ 19/07/2008
7 HK6006 Tiểu đội 6 Châu Quốc Anh Nam 06/12/2010
8 HK6035 Tiểu đội 2 Phan Hoàng Gia Bảo Nam 22/12/2010
9 HK6149 Tiểu đội 3 Huỳnh Danh Bảo Nam 24/02/2011
10 HK6075 Tiểu đội 4 Hồ Quốc Bảo Nam 29/08/2011
11 HK6002 Tiểu đội 5 Nguyễn Khánh Bảo Nam 15/02/2012
12 HK6030 Tiểu đội 2 Võ Đại Cát Nam 12/06/2010
13 HK6086 Tiểu đội 1 Nguyễn Ngọc Minh Châu Nữ 05/08/2012
14 HK6016 Tiểu đội 2 Phạm Chu Bảo Châu Nữ 04/02/2012
15 HK6137 Tiểu đội 4 Đỗ Minh Châu Nữ 08/09/2009
16 HK6074 Tiểu đội 6 Trần Huỳnh Linh Chi Nữ 10/01/2010
17 HK6109 Tiểu đội 3 Tăng Bá Doanh Nam 27/09/2012
18 HK6034 Tiểu đội 2 Trần Khánh Duy Nam 09/12/2007
19 HK6070 Tiểu đội 3 Bùi Lê Duy Nam 23/03/2011
20 HK6079 Tiểu đội 4 Trần Quang Duy Nam 10/09/2011
21 HK6104 Tiểu đội 2 Võ Nhật Ánh Dương Nữ 28/11/2006
22 HK6202 Tiểu đội 4 Lê Đào Tùng Dương Nam 22/11/2010
23 HK6135 Tiểu đội 5 Nguyễn Thùy Dương Nam 20/05/2011
24 HK6041 Tiểu đội 3 Mai Nhân Đạt Nam 30/09/2007
25 HK6063 Tiểu đội 3 Mai Trần Minh Đức Nam 24/12/2010
26 HK6208 Tiểu đội 6 Lưu Trung Nam 08/11/2011
27 HK6107 Tiểu đội 2 Võ Thiên Hào Nam 26/03/2009
28 HK6064 Tiểu đội 1 Phạm Trần Gia Hân Nữ 07/11/2006
29 HK6301 Tiểu đội 3 Khổng Gia Hân Nữ 24/06/2010
30 HK6012 Tiểu đội 4 Nguyễn Ngọc Gia Hân Nữ 10/11/2007
31 HK6011 Tiểu đội 4 Nguyễn Ngọc Bảo Hân Nữ 15/02/2011
32 HK6108 Tiểu đội 3 Vũ Gia Hân Nữ 01/01/2009
33 HK6089 Tiểu đội 2 Hoàng Minh Hiền Nữ 10/01/2009
34 HK6080 Tiểu đội 5 Nguyễn Hòa Hiệp Nam 23/08/2009
35 HK6207 Tiểu đội 4 Trần Minh Hiếu Nam 03/04/2009
36 HK6121 Tiểu đội 6 ThạchTrung Hiếu Nam 30/08/2008
37 HK6114 Tiểu đội 6 Đỗ Trung Hiếu Nam 07/03/2011
38 HK6091 Tiểu đội 6 Lê Huy Hoàng Nam 21/03/2011
39 HK6105 Tiểu đội 2 Phạm Huy Hùng Nam 28/10/2011
40 HK6-211 Tiểu đội 5 Nguyễn Minh Hùng Nam 14/11/2011
41 HK6093 Tiểu đội 1 Hoàng Gia Huy Nam 19/12/2009
42 HK6065 Tiểu đội 2 Phạm Trần Gia Huy Nam 29/07/2011
43 HK6069 Tiểu đội 5 Vũ Tuấn Huy Nam 17/12/2006
44 HK6170 Tiểu đội 6 Nguyễn Phương Bảo Huy Nam 16/06/2011
45 HK6042 Tiểu đội 6 Nguyễn Gia Huy Nam 21/07/2009
46 HK6010 Tiểu đội 6 Nguyễn Đỗ Gia Huy Nam 28/08/2010
47 HK6055 Tiểu đội 4 Nguyễn Tuấn Kiệt Nam 05/03/2007
48 HK6139 Tiểu đội 5 Nguyễn Võ Hoàng Kim Nữ 25/02/2008
49 HK6050 Tiểu đội 2 Đào An Khang Nam 05/10/2011
50 HK6096 Tiểu đội 2 Lim Khang Nam 09/03/2010
51 HK6044 Tiểu đội 5 Tô Ích Khang Nam 11/02/2005
52 HK6085 Tiểu đội 5 Nguyễn Ngọc Minh Khang Nam 06/02/2011
53 HK6140 Tiểu đội 2 Lê Huỳnh Minh Khánh Nam 31/10/2010
54 HK6203 Tiểu đội 1 Đinh Đoàn Đăng Khoa Nam 18/08/2008
55 HK6171 Tiểu đội 1 Nguyễn Anh Khoa Nam 01/11/2009
56 HK6047 Tiểu đội 4 Nguyễn Anh Khoa Nam 11/10/2008
57 HK6003 Tiểu đội 5 Tôn Thất Đăng Khoa Nam 15/05/2010
58 HK6054 Tiểu đội 1 Phan Minh Khôi Nam 25/03/2008
59 HK6013 Tiểu đội 1 Võ Anh Khôi Nam 06/06/2011
60 HK6066 Tiểu đội 3 Đặng Diệp Anh Khôi Nam 14/09/2010
61 HK6130 Tiểu đội 4 Phạm Minh Khôi Nam 30/07/2011
62 HK6125 Tiểu đội 6 Lương Khánh Lâm Nam 04/07/2008
63 HK6120 Tiểu đội 5 Nguyễn Đăng Linh Nữ 19/11/2011
64 HK6057 Tiểu đội 1 Dương Hoàng Long Nam 18/09/2009
65 HK6078 Tiểu đội 1 Nguyễn Khắc Lữ Nam 02/032010
66 HK6144 Tiểu đội 4 Nguyễn Hoàng Nhật Mai Nữ 23/0/2010
67 HK6118 Tiểu đội 5 Bùi Tiểu Mi Nữ 28/09/2008
68 HK6119 Tiểu đội 5 Bùi Hạ Mi Nữ 01/01/2011
69 HK6001 Tiểu đội 5 Nguyễn Khánh Minh Nam 27/08/2012
70 HK6129 Tiểu đội 5 Trịnh Nhật Minh Nam 17/12/2008
71 HK6172 Tiểu đội 6 Nguyễn Xuân Hải Minh Nam 01/04/2008
72 HK6076 Tiểu đội 1 Nguyễn Phạm Trúc My Nữ 09/02/2011
73 HK6205 Tiểu đội 6 Trương Ngọc Trà My Nữ 24/10/2007
74 HK6094 Tiểu đội 1 Nguyễn An Nam Nam 13/02/2010
75 HK6049 Tiểu đội 2 Hà Ngọc Hoàng Nam Nam 01/01/2010
76 HK6127 Tiểu đội 5 Mai Khải Ninh Nam 21/03/2010
77 HK6083 Tiểu đội 2 Hoàng Vũ Khánh Ngân Nữ 09/09/2007
78 HK6136 Tiểu đội 4 Mạc Lê Bảo Ngân Nữ 24/12/2009
79 HK6022 Tiểu đội 4 Huỳnh Khiết Nghi Nữ 22/05/2011
80 HK6072 Tiểu đội 6 Nguyễn Nàng Xuân Nghi Nữ 15/10/2011
81 HK6142 Tiểu đội 3 Võ Hoàng Nghĩa Nam 06/11/2012
82 HK6045 Tiểu đội 1 Hoàng Nguyễn Bảo Ngọc Nữ 12/07/2009
83 HK6101 Tiểu đội 3 Mai Bảo Ngọc Nữ 12/04/2011
84 HK6095 Tiểu đội 1 Nguyễn Chí Khôi Nguyên Nam 11/05/2007
85 HK6082 Tiểu đội 2 Hoàng Vũ Khánh Nguyên Nam 25/09/2009
86 HK6007 Tiểu đội 6 Trần Anh Phúc Nguyên Nam 14/12/2010
87 HK6141 Tiểu đội 4 Võ Hoàng Nhân Nam 22/07/2009
88 HK6147 Tiểu đội 3 Bùi Minh Nhật Nam 18/02/2009
89 HK6020 Tiểu đội 1 Nguyễn Quang Nhật Nam 28/08/2012
90 HK6020 Tiểu đội 1 Nguyễn Quang Nhật Nam 28/08/2012
91 HK6009 Tiểu đội 3 Trần Phúc An Nhi Nữ 10/03/2007
92 HK6128 Tiểu đội 5 Mai Thục Nhi Nữ 29/07/2011
93 HK6018 Tiểu đội 3 Nguyễn Minh Nhựt Nam 14/01/2008
94 HK6071 Tiểu đội 3 Lê Đào Tấn Phát Nam 17/04/2012
95 HK6201 Tiểu đội 3 Trần Hồng Phát Nam 16/5/2008
96 HK6029 Tiểu đội 3 Nguyễn Huỳnh Tiến Phát Nam 10/05/2008
97 HK6043 Tiểu đội 2 Tô Ích Phong Nam 03/03/2010
98 HK6145 Tiểu đội 4 Nguyễn Hà Phong Nam 23/02/2010
99 HK6132 Tiểu đội 6 Nguyễn Hoàng Phú Nam 02/07/2008
100 HK6048 Tiểu đội 2 Võ Đoàn Gia Phúc Nam 14/01/2010
101 HK6-212 Tiểu đội 4 Nguyễn Thái Phúc Nam 22/11/2010
102 HK6088 Tiểu đội 6 Mai Xuân Phúc Nam 29/09/2008
103 HK6073 Tiểu đội 1 Nguyễn Nàng Xuân Phương Nữ 25/01/2010
104 HK6039 Tiểu đội 3 Trần Uyên Phương Nữ 19/05/2009
105 HK6021 Tiểu đội 1 Nguyễn Duy Quang Nam 07/02/2011
106 HK6081 Tiểu đội 3 Huỳnh Nhật Quang Nam 24/11/2006
107 HK6148 Tiểu đội 3 Ngô Mạnh Quang Nam 27/04/2010
108 HK6134 Tiểu đội 5 Lê Đăng Quang Nam 10/11/2008
109 HK6062 Tiểu đội 2 Nguyễn Hoàng Minh Quốc Nam 27/01/2010
110 HK6040 Tiểu đội 3 Trần Minh Quốc Nam 31/05/2010
111 HK6023 Tiểu đội 3 Nguyễn Ngọc Bảo Quyên Nữ 24/08/2010
112 HK6206 Tiểu đội 4 Josh Long Smith Nam 19/04/2012
113 HK6115 Tiểu đội 6 Nguyễn Hoang Vĩnh Tiến Nam 24/10/2011
114 HK6019 Tiểu đội 3 Nguyễn Minh Toàn Nam 28/01/2009
115 HK6103 Tiểu đội 5 Tôn Thất Tuân Nam 29/04/2010
116 HK6015 Tiểu đội 2 Phạm Chu Cát Tường Nữ 18/09/2010
117 HK6113 Tiểu đội 3 Nguyễn Ngân Thanh Nữ 02/12/2012
118 HK6146 Tiểu đội 3 Huỳnh Phúc Thành Nam 03/12/2009
119 HK6036 Tiểu đội 2 Nguyễn Chiến Thắng Nam 15/11/2011
120 HK6024 Tiểu đội 6 Nguyễn Văn Phước Thiện Nam 31/03/2009
121 HK6092 Tiểu đội 1 Lê Huy Thịnh Nam 10/07/2008
122 HK6077 Tiểu đội 4 Nguyễn Đức Thịnh Nam 09/12/2008
123 HK6131 Tiểu đội 6 Đỗ Huy Thịnh Nam 20/10/2008
124 HK6098 Tiểu đội 1 Hứa Minh Thông Nam 04/08/2011
125 HK6-210 Tiểu đội 6 Tiền Nguyễn Ngọc Thơ Nữ 18/06/2009
126 HK6051 Tiểu đội 2 Thân Anh Thư Nữ 21/04/2011
127 HK6302 Tiểu đội 5 Võ Ngọc Anh Thư Nữ 31/05/2011
128 HK6143 Tiểu đội 4 Nguyễn Đức Trí Nam 25/02/2009
129 HK6204 Tiểu đội 5 Nguyễn Viết Trí Nam 13/03/2010
130 HK6116 Tiểu đội 5 Nguyễn Hoàng Thủy Trúc Nữ 14/08/2008
131 HK6031 Tiểu đội 1 Lê Bá Trung Nam 14/10/2011
132 HK6106 Tiểu đội 4 Võ Nguyễn Hoàng Uyên Nữ 27/01/2010
133 HK6122 Tiểu đội 1 Thạch Thảo Vy Nữ 16/05/2011
134 HK6133 Tiểu đội 6 Đỗ Phương Vy Nữ 05/05/2008
135 HK6059 Tiểu đội 1 Nguyễn Triều Vỹ Nam 06/06/2011

 

DANH SÁCH ĐIỀU PHỐI VIÊN LỚP HỌC KỲ QUÂN ĐỘI NÂNG CAO

 “ TINH THẦN ĐỒNG ĐỘI” NĂM 2023

STT TIỂU ĐỘI HỌ VÀ TÊN ĐIỀU PHỐI VIÊN SỐ ĐIỆN THOẠI
1 TIỂU ĐỘI 1 Nguyễn Hoàng Thơ 0362086786
2 TIỂU ĐỘI 1 Ngô Thượng Thư 0916715883
3 TIỂU ĐỘI 2 Lại Tấn Quốc 0823709379
4 TIỂU ĐỘI 2 Phan Hoài Thẩm Phương 0344281929
5 TIỂU ĐỘI 3 Lê Thị Quỳnh Như 0766857952
6 TIỂU ĐỘI 3 Lê Thị Ngọc Thùy 0973306324
7 TIỂU ĐỘI 4 Nguyễn Hồng Phúc 0354470832
8 TIỂU ĐỘI 4 Vũ Thị Thảo Hiền 0372220499
9 TIỂU ĐỘI 5 Đặng Phương Lam 0763807647
10 TIỂU ĐỘI 5 Võ Thành Hiệp 0326644132
11 TIỂU ĐỘI 6 Vũ Thị Kim Chi 0901218090
12 TIỂU ĐỘI 6 Hà Thanh Trọng 0327492651

 

Bình luận Facebook