HÌNH ẢNH CHƯƠNG TRÌNH CHIẾN SỸ TÍ HON 2023

9704

1. HÌNH ẢNH LỚP CHIẾN SỸ TÍ HON- SỐNG  BIẾT CHIA SẺ
(từ ngày 12 đến 17 tháng 7 năm 2023)

2. HÌNH ẢNH LỚP CHIẾN SỸ TÍ HON NÂNG CAO-NÂNG TẦM BẢN THÂN 

3. HÌNH ẢNH LỚP CHIẾN SỸ TÍ HON- THAY ĐỔI ĐỂ THÍCH NGHI

SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI ĐẾN TRUNG TÂM 

Bình luận Facebook