Lớp IELTS Căn bản

♦ Thời gian học: 8 tuần ♦ Yêu cầu: Học viên có trình độ A2 trở lên ♦ Ca học 3 ngày/tuần:  Thứ 2,4,6 hoặc 3,5,7 (Từ 19:00 –...

Lớp IELTS 4.0 – 5.0

♦ Thời gian học: 8 tuần ♦ Yêu cầu: Có trình độ B1 trở lên ♦ Đầu ra: 4.0 - 5.0 IELTS ♦ Ca học 3 ngày/tuần:  Thứ...

Tìm hiểu Học kỳ quân đội

Bài viết mới

028 3930 0132