LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHÓA NGOẠI NGỮ NĂM 2023

LỊCH  KHAI GIẢNG CÁC KHÓA NGOẠI NGỮ NĂM 2023 Stt Khóa Học THỜI GIAN KHAI GIẢNG THỜI GIAN KẾT THÚC 1 153 09&10/01/2023 17&18/03/2023 2 154 24&25/02/2023 21&22/04/2023 3 155 20&21/03/2023 12&13/05/2023 4 156 24&25/04/2023 16&17/06/2023 5 157 15&16/05/2023 07&08/07/2023 6 158 19&20/06/2023 11&12/08/2023 7 159 10&11/07/2023 01&02/09/2023 8 160 14&15/08/2023 11&12/10/2023 9 161 06&07/09/2023 27&28/10/2023 10 162 13&14/10/2023 08&09/12/2023 11 163 30&31/10/2023 29&30/12/2023 12 164 11&12/12/2023 02&03/02/2024 Lịch khai giảng 1 tháng/ 1 khóa/8 tuần cuốn chiếu...

Anh Văn Mẫu Giáo (4 -6 Tuổi)

Thời gian học:  8 tuần /khóa (Tương ứng 48 tiết học, 45phút/ tiết) Ca học 3 ngày/tuần: Thứ 2,4,6 hoặc 3,5,7 (18:00-19:30) Ca...

Anh Văn Thiếu Niên (11 – 17 tuổi)

Thời gian học: 8 tuần /khóa (Tương ứng 48 tiết học, 45phút/ tiết) Độ tuổi: Dành cho học viên từ 11 đến 17 tuổi Đầu ra:...

Anh Văn Thiếu Nhi (6 – 11 tuổi)

Thời gian học: 8 tuần /khóa (Tương ứng 48 tiết học, 45phút/ tiết) Độ tuổi: Dành cho học viên từ 6 đến 11...

HOẠT ĐỘNG MỪNG XUÂN- SPRING CAMP 2023

SPRING CAMP 2023 đã trở lại        Để tiếp sức cho xuân 2023 thật rực rỡ và ấn tượng hơn. Năm nay, Trung...

SÂN CHƠI CUỐI THÁNG “HAPPY DAY” THÁNG 2/2023

Đến hẹn lại lên!!!!!!!! HAPPY DAY-THÁNG 02/2023-SÂN CHƠI BỔ ÍCH HÀNG THÁNG dành cho tất cả thanh thiếu nhi đang tham gia học tập và...

Anh Văn Phổ Thông (Lớp 6 – lớp 9)

Thời gian học:  8 tuần / khóa (tương ứng 48 tiết học, 45phút/ tiết) Ca học 3 ngày/tuần: Thứ 2,4,6 hoặc 3,5,7 (ca...

Tìm hiểu Học kỳ quân đội

Bài viết mới