HKQĐ “Trui Rèn Để Trưởng Thành” Ngày 4: Tinh thần đồng đội

Ngày thứ 4 trong hành trình trưởng thành của các chiến sỹ, các chiến sỹ đã dần quen với các nề nếp và kỷ...

HKQĐ “Trui Rèn Để Trưởng Thành” Ngày 3: Nỗ lực hết mình

“Trui rèn để trưởng thành” đã bước sang ngày thứ 3 của chương trình cũng là ngày thứ hai đầu tuần trong đơn vị...

HKQĐ “Trui Rèn Để Trưởng Thành” Ngày 2: Khép vào nề nếp

Hôm nay, là ngày thứ 2 chúng con xa gia đình để đến với môi trường huấn luyện tại đơn vị quân đội của...

Lễ xuất quân khóa 2 Học kỳ quân đội nâng cao – Trui rèn...

Sáng ngày 25 tháng 6 năm 2022, Trung tâm thanh thiếu niên miền Nam (SYC) tiếp tục tổ chức Lễ xuất quân khóa 2...

Danh sách tiểu đội HKQĐ “Trui Rèn Để Trưởng Thành”

Ban Tổ chức Học Kỳ Quân Đội xin thông báo danh sách các chiến sĩ tham gia chương trình Học Kỳ Quân Đội – “Trui Rèn Để Trưởng Thành”,...

HKQĐ “Tự Hào Quân Ngũ” Ngày 7: Kiểm tra sát hạch

Ngày thứ 7 học kỳ quân đội Tự hào quân ngũ là một ngày quan trọng đối với các chiến sỹ, hôm nay các...

HKQĐ “Tự Hào Quân Ngũ” Ngày 6: Tự hào người chiến sĩ

Trải qua 6 ngày huấn luyện, các chiến sĩ đã quen với nề nếp, kỉ luật, kỉ cương trong quân đội. Hôm nay, buổi...

Danh sách tiểu đội Chiến Sỹ Tí Hon “Chinh phục thử thách”

Ban Tổ chức Chiến Sỹ Tí Hon xin thông báo danh sách các chiến sĩ tham gia chương trình Chiến Sỹ Tí Hon Nâng...

HKQĐ “Tự Hào Quân Ngũ” Ngày 5: Hành quân dã ngoại

Hôm nay đã là ngày thứ năm, các chiến sĩ của chúng ta đã đi qua được một nửa chương trình huấn luyện. Năm...

HKQĐ “Tự Hào Quân Ngũ” Ngày 4: Vượt qua giới hạn

Ngày thứ 4 học kỳ quân đội Tự hào quân ngũ vẫn bắt đầu như mọi ngày với lệnh báo thức và bài thể...

Tìm hiểu Học kỳ quân đội

Bài viết mới

028 3930 0132