Trải nghiệm cuối tuần cho trẻ

Trải nghiệm cuối tuần cho trẻ Trung tâm Thanh thiếu niên Miền Nam (SYC) mở Chương trình "Dã Ngoại Cuối Tuần" cho các bé từ...

Chương trình dã ngoại cuối tuần “Khám Phá Sài Gòn”

CHƯƠNG TRÌNH “DÃ NGOẠI CUỐI TUẦN” KHÁM PHÁ SÀI GÒN "Trải nghiệm buýt sông - Khám phá sở thú" 1. Chủ đề: “Khám Phá Sài Gòn” – Mã...

Chương trình Dã Ngoại Cuối Tuần “Vui Cùng Thiên Nhiên”

CHƯƠNG TRÌNH "DÃ NGOẠI CUỐI TUẦN" “Vui Cùng Thiên Nhiên” 1. Chủ đề: “Vui Cùng Thiên Nhiên” – Mã chương trình: CT1 2. Thời gian: Từ 6h30 – 18h00, ngày 08/11/2020 (Chủ nhật) 3....

Chương trình dã ngoại cuối tuần “Trải nghiệm nông trang xanh”

CHƯƠNG TRÌNH "DÃ NGOẠI CUỐI TUẦN" "Trải Nghiệm Nông Trang Xanh" 1. Chủ đề: "Trải nghiệm Nông Trang Xanh" - Mã chương trình: CT3 2. Thời gian: Từ...

Tin mới nhất

028 3930 0132