Trang Chủ HÌNH ẢNH HÌNH ẢNH ĐÀO TẠO HUẤN LUYỆN

HÌNH ẢNH ĐÀO TẠO HUẤN LUYỆN

DANH SÁCH PHÂN CHIA TIỂU ĐỘI LỚP CHIẾN SỸ TÍ HON NÂNG CAO...

DANH SÁCH PHÂN CHIA TIỂU ĐỘI LỚP CHIẾN SỸ TÍ HON NÂNG CAO– NÂNG TẦM BẢN THÂN ( TH6) Tên học viên sắp theo thứ tự...

SÂN CHƠI “HAPPY DAY” THÁNG 4-2022

   Sau một thời gian dịch bệnh kéo dài, sân chơi Happy Day của chúng ta phải tổ chức trực tuyến (online); Và hiện...

THÔNG BÁO-Về thời gian mở lại hoạt động của đào tạo, huấn luyện

THÔNG BÁO Về thời gian mở lại hoạt động của đào tạo, huấn luyện  - Căn cứ vào công văn số 268/UBND-VX ngày 24 tháng 01...

DANH SÁCH PHÂN CHIA HỌC VIÊN HKQĐ NÂNG CAO “CHIẾN BINH THÉP” – HK5

DANH SÁCH PHÂN CHIA HỌC VIÊN HKQĐ NÂNG CAO "CHIẾN BINH THÉP" - HK5 STT MÃ HỌC VIÊN TIỂU ĐỘI HỌ TÊN GIỚI TÍNH NĂM SINH 1 HK5131 Tiểu đội 4 Đỗ Cao Nhân Ái Nữ 30/9/2012 2 HK5132 Tiểu đội 4 Đỗ...

DANH SÁCH PHÂN CHIA TIỂU ĐỘI LỚP CHIẾN SỸ TÍ HON NÂNG CAO– THÁCH...

DANH SÁCH PHÂN CHIA TIỂU ĐỘI LỚP CHIẾN SỸ TÍ HON NÂNG CAO – THÁCH THỨC GIỚI HẠN (TH4) Tên học viên sắp theo thứ tự...

Tìm hiểu Học kỳ quân đội

Bài viết mới

028 3930 0132