HÌNH ẢNH CÁC CHƯƠNG TRÌNH HỌC KỲ QUÂN ĐỘI 2023

 1. HKQĐ NÂNG CAO - CHIẾN BINH THÉP (HK5)  (Từ ngày 18 đến ngày 25 tháng 7 năm 2023) 2. HKQĐ NÂNG CAO - THIẾU NIÊN...

HÌNH ẢNH CHƯƠNG TRÌNH CHIẾN SỸ TÍ HON 2023

1. HÌNH ẢNH LỚP CHIẾN SỸ TÍ HON- SỐNG  BIẾT CHIA SẺ (từ ngày 12 đến 17 tháng 7 năm 2023) 2. HÌNH ẢNH LỚP CHIẾN...

Địa điểm tổ chức “Học kỳ Quân đội” 2021

Để chuẩn bị cho chương trình “Học Kỳ Quân Đội” năm 2021, vừa qua Ban Giám đốc Trung tâm Thanh thiếu niên miền Nam...

THÔNG BÁO-Về thời gian mở lại hoạt động của đào tạo, huấn luyện

THÔNG BÁO Về thời gian mở lại hoạt động của đào tạo, huấn luyện  - Căn cứ vào công văn số 268/UBND-VX ngày 24 tháng 01...

DANH SÁCH PHÂN CHIA TIỂU ĐỘI LỚP CHIẾN SỸ TÍ HON NÂNG CAO...

DANH SÁCH PHÂN CHIA TIỂU ĐỘI LỚP CHIẾN SỸ TÍ HON NÂNG CAO– NÂNG TẦM BẢN THÂN ( TH6) Tên học viên sắp theo thứ tự...

DANH SÁCH PHÂN CHIA TIỂU ĐỘI LỚP CHIẾN SỸ TÍ HON CƠ BẢN–...

  DANH SÁCH PHÂN CHIA TIỂU ĐỘI LỚP CHIẾN SỸ TÍ HON CƠ BẢN – THAY ĐỔI ĐỂ THÍCH NGHI- TH7 Tên học viên sắp theo thứ...

DANH SÁCH PHÂN CHIA TIỂU ĐỘI LỚP CHIẾN SỸ TÍ HON NÂNG CAO– THÁCH...

DANH SÁCH PHÂN CHIA TIỂU ĐỘI LỚP CHIẾN SỸ TÍ HON NÂNG CAO – THÁCH THỨC GIỚI HẠN (TH4) Tên học viên sắp theo thứ tự...

Tìm hiểu Học kỳ quân đội

Bài viết mới

028 3930 0132