THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC

544

THÔNG BÁO
Kết quả xét tuyển viên chức năm 2018

Thực hiện kế hoạch 07A/KH-TTNMN ngày 26 tháng 9 năm 2016 của Trung tâm Thanh thiếu niên miền Nam về kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2016; Thông báo số 81/TB-TTNMN ngày 26 tháng 8 năm 2018 về việc thông báo tuyển dụng viên chức; Căn cứ Biên bản họp xét tuyển viên chức và các Biên bản về kết quả phỏng vấn, sát hạch của Hội đồng tuyển dụng viên chức, Giám đốc Trung tâm Thanh thiếu niên miền Nam thông báo kết quả xét tuyển viên chức như sau: 

  1. Tổng số vị trí truyển dụng: 7 vị trí việc làm.
  2. Tổng số vị trị việc làm có nhân sự đăng ký: 6 vị trí.
  3. Số hồ sơ đủ điều kiện xét tuyển: 07 hồ sơ.
  4. Số nhân sự tham gia xét tuyển: 7 nhân sự
  5. Số nhân sự trúng tuyển: 6 nhân sự.

Danh sách các vị trí việc làm và nhân sự trúng tuyển cụ thể như sau:

TT Họ tên Ngày sinh Giới tính Vị trí tuyển dụng
1 Trịnh Minh Hà 10/02/1981 Nam Nhân viên hành chính tổng hợp
2 Bùi Lê Thị Thanh Hiền 10/03/1987 Nữ Nhân viên giáo vụ ngoại ngữ
3 Hồ Thiên Vũ 08/12/1990 Nam Nhân viên bảo trì, sửa chữa
4 Phan Duy Duẫn 15/4/1989 Nam Nhân viên Truyền thông
5 Nguyễn Thị Ngà 26/6/1984 Nữ Nhân viên Hành chính, pháp lý
6 Đinh Văn Thịnh 14/10/1995 Nam Nhân viên Nghiệp vụ giảng dạy

 

Ứng viên có nguyện vọng phúc khảo kết quả xét tuyển viên chức, đề nghị nộp đơn (theo mẫu) về Văn phòng của Trung tâm Thanh thiếu niên miền Nam, địa chỉ: số 1, đường số 3, KDC Vĩnh Lộc, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, Hồ Chí Minh, số điện thoại (028) 54 28 2016. Thời hạn nhận đơn phúc khảo là 15 ngày kể từ ngày ra thông báo này.

Sau khi hết thời hạn theo quy định, Giám đốc Trung tâm xem xét phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức năm 2018 và gửi thông báo công nhận kết quả trúng tuyển đến ứng viên dự tuyển theo địa chỉ đã đăng ký./.
                                                                                    GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM
(đã ký)

Bình luận Facebook