THÔNG BÁO DANH SÁCH DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC

395

THÔNG BÁO
Danh sách ứng viên đủ điều kiện
tham dự xét tuyển viên chức năm 2018

– Căn cứ thông báo số: 81/TB-TTNMN ngày 26/8/2018 của Giám đốc Trung tâm Thanh thiếu niên miền Nam về tuyển dụng viên chức;
– Căn cứ hồ sơ của ứng viên nộp đăng ký tham dự xét tuyển viên chức và Biên bản họp xem xét hồ sơ ứng viên của Hội đồng tuyển dụng viên chức;

Trung tâm Thanh thiếu niên miền Nam thông báo danh sách các ứng viên đủ điều kiện tham dự xét tuyển viên chức năm 2018 như sau:

  1. Tổng số vị trí truyển dụng: 7 vị trí việc làm.
  2. Tổng số vị trị việc làm có nhân sự đăng ký: 6 vị trí.
  3. Tổng số hồ sơ đăng ký: 9 hồ sơ.
  4. Số hồ sơ đủ điều kiện xét tuyển: 07 hồ sơ.

Danh sách cụ thể như sau:

TT Họ tên Ngày sinh Giới tính Vị trí tuyển dụng
1 Trịnh Minh Hà 10/02/1981 Nam Nhân viên hành chính tổng hợp
2 Bùi Lê Thị Thanh Hiền 10/03/1987 Nữ Nhân viên giáo vụ ngoại ngữ
3 Hồ Thiên Vũ 08/12/1990 Nam Nhân viên bảo trì, sửa chữa
4 Phan Duy Duẫn 15/4/1989 Nam Nhân viên Truyền thông
5 Nguyễn Thị Ngà 26/6/1984 Nữ Nhân viên Hành chính, pháp lý
6 Đậu Thị Chung 14/7/1987 Nữ Nhân viên Nghiệp vụ giảng dạy
7 Đinh Văn Thịnh 14/10/1995 Nam Nhân viên Nghiệp vụ giảng dạy

 

– Các ứng viên đủ điều kiện tham dự xét tuyển viên chức sẽ tham dự kiểm tra sát hạch với Hội đồng tuyển dụng viên chức từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 10 năm 2018 tại Trung tâm TTN miền Nam.
– Thời gian kiểm tra sát hạch cụ thể đối với từng ứng viên do Hội đồng tuyển dụng sắp xếp và thông báo cho từng ứng viên. Trường hợp ứng viên chưa sắp xếp được thời gian theo dự kiến đề nghị liên hệ trực tiếp với Văn phòng Trung tâm hoặc qua điện thoại (028)54.28.2016 để được hướng dẫn, giải quyết./.

Bình luận Facebook