LỊCH CÁC CHƯƠNG TRÌNH HỌC KỲ QUÂN ĐỘI 2019

585

I- Chương trình Học kì quân đội: Dành cho học viên từ 12-18 tuổi

1. Học kỳ quân đội  – Tăng thiết giáp        

          – Thời gian: 07 ngày, từ ngày  26/5/2019 đến 01/06/2019 

          – Địa điểm dự kiến: Biên Hòa – Đồng Nai

          – Số lượng dự kiến: từ 80 đến 120 học viên.

          – Học phí dự kiến: 5.650.000

2. Học kỳ quân đội  – Tự hào quân ngũ

          – Thời gian: 08 ngày, từ ngày  03/6/2019 đến 10/06/2019 

          – Địa điểm dự kiến: Biên Hòa – Đồng Nai

          – Số lượng dự kiến: từ 80 đến 120 học viên.

          – Học phí dự kiến: 5.850.000

3. Học kỳ quân đội nâng cao – Thiếu niên anh hùng

          – Thời gian: 08 ngày, từ ngày  12/6/2019 đến 19/06/2019 

          – Địa điểm dự kiến: Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

          – Số lượng dự kiến: từ 80 đến 120 học viên.

          – Học phí dự kiến: 6.800.000

4. Học kỳ quân đội bộ binh  – Chiến binh thép

          – Đối tượng học viên: Từ 11 đến 18 tuổi (từ lớp 6)

          – Thời gian: 08 ngày, từ ngày 22/6/2019 đến 29/06/2019 

          – Địa điểm dự kiến: Bà Rịa – Vũng Tàu

          – Số lượng dự kiến: từ 80 đến 120 học viên.

          – Học phí dự kiến:   5.850.000

  5. Dự kiến: Học kỳ quân đội bộ binh nâng cao.

          – Đối tượng học viên: Từ 11 đến 18 tuổi (từ lớp 6)

          – Thời gian: 08 ngày, từ ngày  03/7/2019 đến 10/07/2019 

          – Địa điểm dự kiến:

          – Số lượng dự kiến: từ 80 đến 120 học viên.

          – Học phí dự kiến:   Sau khi xác định địa điểm

6. Hội quân Học kỳ quân đội:

          – Đối tượng: học viên đã tham gia các lớp HKQĐ

          – Thời gian: 03 ngày, từ ngày  19/7/2019 đến 21/07/2019 

          – Địa điểm: Trung tâm Thanh thiếu niên miền Nam  – cơ sở Bình Tân.

          – Số lượng dự kiến: từ 150 đến 200 học viên.

          – Học phí dự kiến:   750.000

II- Chương trình chiến sĩ tí hon:

 1. Chiến sĩ tí hon cơ bản 1 Rèn luyện chính Tôi

          – Đối tượng học viên: Từ 7 tuổi đến 11 tuổi (đã học lớp 1)

          – Thời gian: 06 ngày, từ ngày  26/5/2019 đến 31/05/2019  

          – Địa điểm: Trung tâm Thanh thiếu niên miền Nam  – cơ sở Bình Tân.

          – Số lượng dự kiến: từ 100 đến 120 học viên.

          – Học phí dự kiến: 4.650.000

2. Chiến sĩ tí hon nâng cao – Chinh phục thử thách

          – Đối tượng học viên: Từ 8 đến 12 tuổi (từ lớp 3-lớp 6)

          – Thời gian: 07 ngày, từ ngày  03/6/2019 đến 09/06/2019  

          – Địa điểm tổ chức: Trung tâm Thanh thiếu niên miền Nam  

                   + Cơ sở Bình Tân: 4 ngày         + Cơ sở Vũng Tàu: 3 ngày.

          – Số lượng dự kiến: từ 80 đến 100 học viên.

          – Học phí dự kiến: 5.350.000

3. Chiến sĩ tí hon 2 – Tự vệ thoát hiểm

          – Đối tượng học viên: Từ 7 đến 11 tuổi (đã học lớp 1)

          – Thời gian: 06 ngày, từ ngày  12/6/2019 đến 17/06/2019  

          – Địa điểm: Trung tâm Thanh thiếu niên miền Nam  – cơ sở Bình Tân.

          – Số lượng dự kiến: từ 100 đến 120 học viên.

          – Học phí dự kiến: 4.650.000

4. Chiến sĩ tí hon 3 – Nâng tầm bản thân

          – Đối tượng học viên: Từ 7 đến 11 tuổi (đã học lớp 1)

          – Thời gian: 06 ngày, từ ngày  19/6/2019 đến 24/06/2019 

          – Địa điểm: Trung tâm Thanh thiếu niên miền Nam  – cơ sở Bình Tân.

          – Số lượng dự kiến: từ 100 đến 120 học viên.

          – Học phí dự kiến: 4.650.000

5. Chiến sĩ tí hon nâng cao  – Thử thách giới hạn

          – Đối tượng học viên: Từ 8 đến 12 tuổi (từ lớp 3-lớp 6)

          – Thời gian: 07 ngày, từ ngày  27/6/2019 đến 03/7/2019 

          – Địa điểm tổ chức: Trung tâm Thanh thiếu niên miền Nam  

                   + Cơ sở Bình Tân: 4 ngày         + Cơ sở Vũng Tàu: 3 ngày.

          – Số lượng dự kiến: từ 80 đến 100 học viên.

          – Học phí dự kiến: 5.750.000

6. Chiến sĩ tí hon 4 –  Sống biết chia sẻ

          – Đối tượng học viên: Từ 7 đến 11 tuổi (đã học lớp 1)

          – Thời gian: 06 ngày, từ ngày  7/7/2019 đến 12/7/2019  

          – Địa điểm: Trung tâm Thanh thiếu niên miền Nam  – cơ sở Bình Tân.

          – Số lượng dự kiến: từ 60 đến 80 học viên.

          – Học phí dự kiến: 4.650.000

III-Chương trình Hành trình trải nghiệm – Hello! VIETNAM

          – Đối tượng học viên: Từ 14 đến 18 tuổi (từ lớp 8)

          – Thời gian: 08 ngày, từ ngày  10/6/2019 đến 18/06/2019 – 

          – Địa điểm dự kiến: Phong Nha – Quảng Bình

          – Số lượng dự kiến: từ 60 đến 80 học viên.

          – Học phí dự kiến:

          Các chương trình chưa xác định được địa điểm và mức học phí Trung tâm sẽ thông báo sau khi có kết quả tiền trạm và được sự đồng ý của đơn vị quân đội phối hợp tổ chức. Trung tâm có chính sách ưu tiên về học phí đối với phụ huynh đăng ký sớm.

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:
– Văn phòng ghi danh 1: 212 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, TP.HCM. Số ĐT: (028) 39300132 , hotline 0902300132.
– Văn phòng ghi danh 2: số 1 đường số 3 Khu đô thi mới Vĩnh Lộc, quận Bình Tân, TP. HCM, số điện thoại: 028)5425 3064 hotline 077.3451080.

Bình luận Facebook