Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018 của Trung tâm Thanh thiếu niên miền Nam

390
Chiều 06/8, Trung tâm Thanh thiếu niên miền Nam tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018.
Tham dự hội nghị có Ban Giám đốc, công chức, viên chức, người lao động Trung tâm Thanh thiếu niên miền Nam.
Phát biểu khai mạc Hội nghị đồng chí Nguyễn Minh Khánh, Giám đốc trung tâm đề nghị, bên cạnh việc đóng góp ý kiến báo cáo sơ kết, các đại biểu cần tập trung chỉ ra những hạn chế còn tồn tại và giải pháp để thực hiện nhiệm vụ tốt hơn, đồng thời tập trung vào những vấn đề rút kinh nghiệm dịp hè và đề xuất mới.
                      Đồng chí Hoàng Thị Nhung – Phó Giám đốc báo cáo sơ kết Công tác 6 tháng đầu năm 2018
Thay mặt cho lãnh đạo Trung tâm, đồng chí Hoàng Thị Nhung, Phó Giám đốc trình bày báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018, báo cáo tập trung vào các vấn đề cơ bản sau: Công tác tổ chức, hành chính, nhân sự; Công tác quản lý tài chính; Công tác đào tạo huấn luyện nghiệp vụ gồm: Công tác giáo dục, huấn luyện kỹ năng, Công tác đào tạo ngoại ngữ, tin học, công tác đào tạo năng khiếu, văn hóa, thể thao; ngoài ra báo cáo còn tập trung vào Công tác đầu tư cơ sở vật chất, khai thác dịch vụ và công tác Đảng, Đoàn thể và chăm lo đời sống cán bộ, nhân viên.
Đồng chí Nguyễn Tuấn Hùng – Phó Giám đốc, Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp chương trình hè 2018
Tiếp theo, đồng chí Nguyễn Tuấn Hùng, Phó Giám đốc báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp, rút kinh nghiệm và đề xuất của CBNV, phụ huynh trong các chương trình hoạt động hè 2018. Báo cáo tập trung vào các vấn đề như: Nên tham khảo lịch nghỉ hè để xây dựng các chương trình hợp lý; Chương trình HKQĐ cần xây dựng chi tiết và sớm hơn; Cần làm cẩm nang tư vấn HKQĐ; chú trọng hơn công tác đào tạo điều phối viên;…vv.
Sau phần báo cáo các công chức, viên chức, người lao động đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến các vấn đề để nâng cao hiệu quả hoạt động của trung tâm trong 6 tháng cuối năm và trong năm tới; nhiều ý kiến đóng góp rất trách nhiệm, tâm huyết tới các hoạt động của trung tâm, qua đó thầy rõ được sự đồng lòng, đoàn kết, xây dựng trung tâm từ Ban Giám đốc đến viên chức, người lao động.
             Tập thể công chức, viên chức, người lao động Trung tâm Thanh thiếu niên miền Nam
Đại diện cho Ban Giám đốc đồng chí Hoàng Thị Nhung cảm ơn sự cố gắng, tích cực của các bộ phận, đã đóng góp cho hoạt động của trung tâm trong 6 tháng đầu năm đạt được chỉ tiêu, kế hoạch đề ra, đồng thời cũng mong muốn trong thời gian tới các bộ phận tiếp tục đồng lòng, sáng tạo, đẩy mạnh các hoạt động hơn nữa.
Đồng chí Nguyễn Minh Khánh, Giám đốc trung tâm phát biểu kết luận: kết quả mà trung tâm đã đạt và vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch trong 6 tháng đầu năm là cả một quá trình nổ lực, cố gắng của cán bộ công chức viên chức các bộ phận, Ban Giám đốc ghi nhận những kết quả đó. Tuy nhiên trong 6 tháng cuối năm Trung tâm cũng có một số khó khăn nhất dịnh, các bộ phận cần ra soát kỹ các công việc, đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động chuyên môn của từng bộ phận để chúng ta hoàn thành tốt kế hoạch 6 tháng cuối năm 2018.
Bình luận Facebook