HỘI NGHỊ SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017

263

Ngày 19/01/2017 Trung tâm Thanh thiếu niên miền Nam đã tổ chức thành công Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2017 của đơn vị.

Với mục tiêu phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch 6 tháng và cả năm 2017, thực hiện tốt Quy chế dân chủ, hội nghị đã thông qua báo cáo sơ kết tình hình hoạt động, Báo cáo công khai tài chính của Trung tâm 6 tháng đầu năm, và kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm.

Cũng trong hội nghị, các phòng ban và cán bộ viên chức, người lao động đã đóng góp nhiều ý kiến hiến kế và đưa ra những giải pháp hay cho hoạt động 6 tháng cuối năm 2017.

Tập thể cán bộ, viên chức và người lao động quyết tâm thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ; tăng cường trong nghiên cứu, tổ chức tốt các hoạt động kỹ năng, đẩy mạnh khai thác cơ sở vật chất hiện có, đặc biệt là khai thác đưa vào hoạt động chi nhánh Trung tâm tại Vũng Tàu; tăng cường tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ vào dịp cuối tuần; kết nối hoạt động với các Trung tâm, Nhà thiếu nhi trong khu vực, tổ chức các hoạt động hỗ trợ cơ sở, tập huấn bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ; xây dựng kế hoạch tổ chức phong trào thi đua sáng tạo, hiệu quả.

 

Bình luận Facebook