Hội nghị công chức, viên chức, người lao động năm 2019 của Trung tâm Thanh thiếu niên miền Nam thành công tốt đẹp

547
Hội nghị CCVCNLĐ năm 2019

Nhằm đánh giá và tổng kết những kết quả đã đạt được trong việc thực hiện nghị quyết Hội nghị công chức, viên chức, người lao động (CCVCNLĐ) năm 2018 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2019, vào lúc 14h00’ ngày 22/01/2019 Trung tâm Thanh thiếu niên miền Nam long trọng tổ chức Hội nghị công chức, viên chức, người lao động (CCVCNLĐ) năm 2019, với sự tham gia của đông đủ CCVCNLĐ. Về dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Bùi Quang Huy – Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Toàn cảnh Hội nghị CCVCNLĐ

Tại Hội nghị, đồng chí Chủ tịch Công đoàn đã báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị CCVCNLĐ năm 2018. Trong năm vừa qua, Trung tâm đã đạt được nhiều thành tích trên tất cả các lĩnh vực công tác: chính trị tư tưởng, quản lý – điều hành, đào tạo –huấn luyện, hiệu quả trong các mặt hoạt động, thực hiện văn minh công sở…. Trong năm 2018 Trung tâm đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” và “Cờ thi đua dẫn đầu khối đơn vị sự nghiệp của Trung ương Đoàn”, Chi bộ đạt danh hiệu “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, Công đoàn đạt danh hiệu “Vững mạnh xuất sắc”, Chi đoàn đạt danh hiệu “Chi đoàn vững mạnh”. Các chỉ tiêu về tài chính, chăm lo đời sống vật chất tinh thần và các chỉ tiêu khác đều vượt mức chỉ tiêu đề ra

Trung tâm Thanh thiếu niên miền Nam nhận cờ “Đơn vị xuất sắc năm 2018”
 từ Ban Bí thư Trung ương Đoàn

Bên cạnh những thành tích đã đạt được, báo cáo cũng nêu ra những điểm tồn tại, hạn chế ở các lĩnh vực cần phải được khắc phục trong năm học mới.

Đ/c Lê Thị Ngọc Diễm – Chủ tịch Công đoàn, báo cáo kết quả thực hiện
Nghị quyết Hội nghị CCVCNLĐ năm 2018

Tiếp đó, Hội nghị đã nghe Báo cáo kết quả thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2018; Báo cáo thực hiện Nội quy lao động và quy định 5S; Báo cáo công tác tài chính của Trung tâm năm 2018 và kế hoạch tài chính năm 2019; Báo cáo điều chỉnh, sửa đổi của Quy chế chi tiêu nội bộ; Báo cáo của Ban Thanh tra Nhân dân.

Đ/c Hoàng Thị Nhung – Phó Giám đốc, báo cáo thực hiện
Nội quy lao động và quy định 5S
Đ/c Nguyễn Tuấn Hùng – Phó Giám đốc, báo cáo kết quả thực hiện quy chế dân chủ cơ sở
Đ/c Nguyễn Văn Phước – Trưởng Ban Thanh tra nhân dân
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban Thanh tra nhân dân
Đ/c Nguyễn Thị Mỹ Hạnh – Kế toán trưởng
báo cáo tài chính của Trung tâm năm 2018 và kế hoạch tài chính năm 2019

Hội nghị đã nghe các ý kiến thảo luận của đại diện bộ phận Trung tâm Hội nghị – Giao lưu, đại diện  bộ phận Vũng Tàu; Đại diện Nghiệp vụ, Văn phòng, Ngoại ngữ, Kế toán,…

Đại diện các Phòng, ban phát biểu ý kiến

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Bùi Quang Huy – Bí thư Trung ương Đoàn, đã chúc mừng và biểu dương những thành tích mà Trung tâm đã đặt được trong năm 2018, đó là kết quả của sự đoàn kết, sáng tạo, nổ lực của cả tập thể trong năm vừa qua. Tuy nhiên, đồng chí cũng cho rằng cán bộ, công chức, viên chức cần cố gắng, nổ lực hơn nữa, nhất là trong công tác đào tạo, bồi dưỡng nhân sự Nghiệp vụ để thực sự là đơn vị đào tạo kỹ năng sống hàng đầu của cả nước.

Đ/c Bùi Quang Huy – Bí thư Trung ương Đoàn
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Thay mặt Trung tâm đồng chí Nguyễn Minh Khánh – Bí thư chi bộ, Giám đốc Trung tâm đã phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Trung ương Đoàn đồng thời phát động thi đua năm 2019

Đ/c Nguyễn Minh Khánh – Bí thư chị bộ, Giám đốc trung tâm
Phát biểu, phát động thi đua năm 2019

Với sự thống nhất cao, Hội nghị đã thông qua dự thảo Nghị quyết Hội nghị CCVCNLĐ Trung tâm Thanh thiếu niên miền Nam năm 2019. Hội nghị tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo và chỉ đạo sát sao của Trung ương Đoàn, Ban Giám đốc Trung tâm và các đoàn thể cùng với sự đồng lòng, đoàn kết của tập thể công chức, viên chức, người lao động, Trung tâm Thanh thiếu niên miền Nam sẽ hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ mà Nghị quyết hội nghị đề ra

Thư ký thông qua
Nghị quyết Hội nghị CCVCNLĐ năm 2019

Thành tích của Trung tâm đã đạt được trong năm 2018, không thể không kể đến các cá nhân có đóng góp tích cực. Trong dịp này, Trung tâm cũng biểu dương đồng chí Nguyễn Thanh Minh đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở và 6 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018.

Đ/c Lê Quốc Phong – Bí thư Trung ương Đoàn
Tặng hoa cho chiến sĩ thi đua cơ sở
Đ/c Nguyễn Minh Khánh – Giám đốc Trung tâm
Biểu dương các đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018

Hội nghị công chức, viên chức, người lao động năm 2019 của Trung tâm Thanh thiếu niên miền Nam thành công tốt đẹp.

Bình luận Facebook